Boregészségtan

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-BET-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 30 fő számára. Campus-karok: GYTK TTK

Tematika

Az alkoholfogyasztással és az alkohollal kapcsolatos problémákkal először egy, a Kr. e. 4. században élt görög komikus költőnek, Eubulusnak tulajdonított színdarabban foglalkoztak, amelyben Dionüszosz a következőket mondja: "Három kratér bort csak annak keverek, aki bölcs. Egy kratér (250 ml) a jó egészségre való, azt isszák meg először. A második a szerelemért és a gyönyörért. A harmadik az alvásra való és amikor megitták, a bölcsek hazafelé vándorolnak. A negyedik már nem a miénk, hanem a gőgé". A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a borfogyasztás történelmi hátterét, és feltegye a kérdést, hogy valóban jó-e az egy kratérnyi bor az egészségre? Az eseti intoxikációktól kezdve az előadások toxikológiai megközelítéssel az alkoholizmus és a függőség pszichiátriai és szomatikus következményei felé haladnak, érintve a lehetséges kiutakat és a megelőzést. A kurzus célja továbbá, hogy megismertesse a hallgatókat a francia paradoxonnak nevezett epidemiológiai jelenséggel, a vörösborban található polifenolok – különösen a transz-rezveratrol – egészségre gyakorolt hatásával. A borfogyasztás kritikus értékelése érdekében az előadásokon kizárólag lektorált szakirodalom kerül bemutatásra.

Előadások

 • 1. Alkoholfogyasztás és a borkultúra története - Bérczi Bálint Dániel
 • 2. Az alkohol egészségkárosító hatásai, toxikológia és a dopamin szerepe - Bérczi Bálint Dániel
 • 3. Intoxikáció fázisai és a függőséghez vezető út az abúzustól a dependenciáig - Bérczi Bálint Dániel
 • 4. A pszichológiai elköteleződés (sóvárgások típusai) - Bérczi Bálint Dániel
 • 5. Alkoholizmus okozta krónikus megbetegedések (pszichés és szomatikus rendellenességek, megvonási tünetek) - Bérczi Bálint Dániel
 • 6. Lehetséges kiutak, fizikális és pszichés állapot gyógyítása - Bérczi Bálint Dániel
 • 7. Prevenció szintjei, az AUDIT önteszt - Bérczi Bálint Dániel
 • 8. Kísérleti és megfigyeléses tanulmányok a borfogyasztás egészségre gyakorolt hatásairól - Bérczi Bálint Dániel
 • 9. A francia-paradoxon története - Bérczi Bálint Dániel
 • 10. A vörösborban található polifenolok - Bérczi Bálint Dániel
 • 11. Izolált polifenolok (katekin, epikatekin, kvercetin) egészségre mért hatásai - Bérczi Bálint Dániel
 • 12. A transz-rezveratrol egészségre mért hatásai - Bérczi Bálint Dániel

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Dr. Kalapos Miklós Péter: Bevezetés az alkohológiába, MEDICINA, 2006, ISBN 9789632260938
Wine, alcohol, platelets, and the French paradox for coronary heart disease. S Renaud 1, M de Lorgeril. Lancet. 1992 Jun 20;339(8808):1523-6. doi: 10.1016/0140-6736(92)91277-f. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1351198/
Antiatherogenic potential of red wine: clinician update. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2005 May;288(5):H2023-30. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15653767/

A félév elfogadásának feltételei

A félévi jegy megszerzésének a feltétele az utolsó előadáson megírt teszt. Az előadásokon való részvétel kötelező, melyet katalógussal ellenőrzünk. 1x2 óra hiányzás megengedett, e felett a tárgy aláírását megtagadhatjuk.

Félévközi ellenőrzések

A félévi jegy megszerzésének a feltétele az utolsó előadáson megírt teszt (egyszerű választás).

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlási lehetőség nincs.

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói