A sikeres prezentáció elméleti és gyakorlati alapjai, prezentációs technikák

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-SPT-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Campus kurzusként elérhető 25 fő számára. Campus-karok: ÁJK ETK GYTK MIK TTK

Tematika

A jó előadás több mint egy jól összeállított diasorozat, több mint egy érdekes téma megvitatása, több mint egy kimagasló tudással rendelkező előadó. A jó prezentáció az előadó képességeiből, készségeiből, technikájából tevődik össze elsősorban, mely tanulható, fejleszthető. A leendő orvos, fogorvos és gyógyszerész kollégák többsége már egyetemi éveik alatt szembesülnek a prezentációk tartásának nehézségeivel. A későbbiekben szinte kivétel nélkül kerülnek olyan helyzetbe - kezdve a tudományos konferenciáktól a kórházi referálókon, az oktatói tevékenységen keresztül a lakosság egészségnevelését szolgáló előadásokig - ahol az egészségügy különböző területein kisebb-nagyobb létszámú hallgatóság előtt kell előadást tartaniuk. A kurzus célja felkészíteni a hallgatókat a prezentációk tartása során felmerülő nehézségekre, megtanítani ezek elhárítására, kezelésére, továbbá a célirányos, hatékony prezentációk alapelveinek megismerése. A kurzus során elsajátítható ismeretanyag túlmutatva a prezentációs technikák megismerésén alapvető pszichológiai, retorikai, önismereti, önérvényesítési, stressz-kezelési, kommunikációs, vezetéselméleti és időgazdálkodási ismereteket is tartalmaz. A hallgató színes, mozgalmas, interaktív előadásokra számíthat.

Előadások

 • 1. Mitől jó a prezentáció? - Dr. Berényi Károly
 • 2. Kommunikációs szabályok - Dr. Berényi Károly
 • 3. A prezentáció készítésének lépései (előmunkálatok - felkészülés, prezentáció, utómunkálatok) - Dr. Berényi Károly
 • 4. A prezentáció szerkezete, felépítése - Dr. Berényi Károly
 • 5. Retorikai eszköztár - Dr. Berényi Károly
 • 6. Hallgatói kérdések kezelése, ,,Reframing" - Dr. Berényi Károly
 • 7. A belső stressz kezelése. A ,,leblokkolások" kezelése, Belső erőforrásaink - Dr. Berényi Károly
 • 8. Személyiségfejlesztés I. - pozitív beállítódás, mi a valóság? - Dr. Berényi Károly
 • 9. Személyiségfejlesztés II. - a befolyásolás formái, motiváció, manipuláció, asszertivitás, agresszivitás, szükséglet-piramis - Dr. Berényi Károly
 • 10. Előadói képességek - Dr. Berényi Károly
 • 11. Nehéz emberek, nehéz helyzetek I. - A közöny kezelése - Dr. Berényi Károly
 • 12. Nehéz emberek, nehéz helyzetek II. - Az interaktivitás kezelése - Dr. Berényi Károly
 • 13. Nehéz emberek, nehéz helyzetek III. - A kétkedő és az elutasító attitűd kezelése - Dr. Berényi Károly
 • 14. Előadás-elemzés I. - Dr. Berényi Károly
 • 15. A szemléltetőeszközök használata - Dr. Berényi Károly
 • 16. 10 lépéses prezentációkészítési stratégia - Dr. Berényi Károly
 • 17. Prezentációk alaptípusai - Dr. Berényi Károly
 • 18. A prezentációk szerkezete - Dr. Berényi Károly
 • 19. Rendszerezési szempontok - Dr. Berényi Károly
 • 20. A jó vázlat - Dr. Berényi Károly
 • 21. Időgazdálkodás - Dr. Berényi Károly
 • 22. Előadás-elemzés II. - Dr. Berényi Károly
 • 23. Létszámfüggő technikák - Dr. Berényi Károly
 • 24. Környezeti kockázat kommunikáció - Dr. Berényi Károly

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Nyomtatott jegyzet, melyek az előadások alkalmával kerülnek kiosztásra.
NMS

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az oktatóval egyénileg megbeszéltek szerint.

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói