Táplálkozás és a rák

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 22 óra

gyakorlat: 2 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-TAR-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Tematika

Jelenlegi ismereteink szerint a rosszindulatú daganatok kialakulásának mintegy 35%-áért táplálkozási tényezők felelősek. Ezen tényezők részletes ismertetése, jelentőségük, hatásmechanizmusuk kerül megbeszélésre. A kurzus az elméleti részeken kívül elsősorban a humán vizsgálatok eredményeire koncentrál, és igyekszik gyakorlati tanácsokat is adni az egészséges (ill. daganatmegelőzőnek tekinthető) táplálkozás alapelveire vonatkozóan.
A daganatos betegségek megelőzésére az elsődleges (primer) prevenció a leghatékonyabb módszer. A kurzus során a leendő klinikusokkal a táplálkozással kapcsolatos primer prevenciós lehetőségeket ismertetjük meg.

Előadások

 • 1. A daganatkialakulás többlépcsős modellje. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 2. A daganatepidemiológia alapjai. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 3. Az energiabevitel, a fehérje- és szénhidrátbevitel szerepe a karcinogenezisben I. - Wolher Veronika
 • 4. Az energiabevitel, a fehérje- és szénhidrátbevitel szerepe a karcinogenezisben II. - Wolher Veronika
 • 5. A zsírbevitel szerepe a karcinogenezisben. I., II. - Wolher Veronika
 • 6. Társadalmi és nemzeti táplálkozási különbségek és kapcsolatuk a daganatok előfordulásával. - Wolher Veronika
 • 7. Növényi eredetű kémiai anyagok I. - Dr. Varjas Tímea
 • 8. Növényi eredetű kémiai anyagok II. - Dr. Varjas Tímea
 • 9. Növényi eredetű kémiai anyagok III. - Dr. Varjas Tímea
 • 10. Növényi eredetű kémiai anyagok IV. - Dr. Varjas Tímea
 • 11. Élelmiszerszennyezők és adalékanyagok. I. - Dr. Varjas Tímea
 • 12. Élelmiszerszennyezők és adalékanyagok. II. - Dr. Varjas Tímea
 • 13. Nutrigenomika. Epigenetikai tényezők szerepe a táplálkozás és a daganatok kapcsolatában. - Dr. Bellyeiné Dr. Pozsgai Éva
 • 14. Alkohol, bor és daganatok. I., II. - Dr. Bellyeiné Dr. Pozsgai Éva
 • 15. Daganatkemoprevenció: tények és lehetőségek. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 16. A bél mikrobiom szerepe a daganatkialakulásban. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 17. Konyhatechnikai eljárások szerepe a daganatok kialakulásában I. - Wolher Veronika
 • 18. Konyhatechnikai eljárások szerepe a daganatok kialakulásában II. - Wolher Veronika
 • 19. Megfigyeléses és kísérletes epidemiológiai vizsgálatok a táplálkozás és a daganatok kapcsolatára vonatkozóan. - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 20. A táplálkozás és a daganatok kapcsolatának összefoglaló elemzése. - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 21. Mikronutriensek szerepek a táplálkozásban és kapcsolatuk a karcinogenezisben. - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 22. Az ivóvíz szerepe a karcinogenezisben. - Dr. Gyöngyi Zoltán

Gyakorlatok

 • 1. Táplálkozási ajánlások I.
 • 2. Táplálkozási ajánlások II.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Az előadások látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk.
Az előadásokról legfeljebb 15 %, azaz 4x45 perc hiányzás megengedett, ami felett az index aláírását megtagadjuk.

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlási lehetőség nincs.

Vizsgakérdések

1. A daganatok epidemiológiája. Vezető daganatos halálokok Magyarországon.
2. A daganatképződés többlépcsős mechanizmusa
3. Az energia-bevitel szerepe a daganatok keletkezésében
4. A zsírbevitel és a daganat-kialakulás kapcsolata
5. A fehérje- és szénhidrátbevitel és a daganat-kialakulás kapcsolata
6. Az alkoholfogyasztás és a karcinogenezis kapcsolata
7. Vitaminok és nyomelemek kapcsolata a karcinogenezissel
8. A természetes és mesterséges élelmiszerszennyezők szerepe a daganat-kialakulásban
9. Az élelmiszer-adalékanyagok és a karcinogenezis kapcsolata
10. A növényi eredetű vegyületek szerepe a daganat-képződésben és a daganat-prevencióban
11. Antikarcinogén hatású vegyületek
12. A táplálkozás és a colorectalis daganatok kapcsolata
13. A táplálkozás és a gyomorrák kapcsolata
14. A táplálkozás és a tüdőrák kapcsolata
15. A táplálkozás és a fej-nyaki daganatok kapcsolata
16. Az emlőrák és a táplálkozás kapcsolata
17. Konyhatechnikai eljárások szerepe a daganatok kialakulásában.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Kiss István Zoltán