A daganat megelőzhető!

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 22 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 2 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-DME-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

Korunk egyik legjelentősebb kihívását a daganatos megbetegedések és az általuk bekövetkezett halálozások igen magas száma jelenti. Az elmúlt évtizedekben az orvostudomány igen jelentős fejlődése ellenére sem sikerült megnyugtató eredményeket elérni a betegség prognózisában. A megelőzésnek a daganatok vonatkozásában is kiemelkedő szerepe van. A kurzus lehetőséget nyújt a legfontosabb kockázati tényezők részletesebb áttekintésére, illetve a különböző daganattípusok sajátosságainak megismerésére. Ezentúl hangsúlyt kapnak azok az újabban felmerő lehetőségek, amelyek időről időre felreppennek a médiában. A kurzus során számos daganatos megbetegedésekre vonatkozó humán epidemiológiai vizsgálat eredményét is megismerjük.

Előadások

 • 1. Daganatos megbetegedések jelentősége a XXI. században világviszonylatban és Magyarországon. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 2. Daganatos megbetegedések jelentősége a XXI. században világviszonylatban és Magyarországon. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 3. Mérföldkövek a daganatos megbetegedések epidemiológiájában. Alapfogalmak. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 4. Mérföldkövek a daganatos megbetegedések epidemiológiájában. Alapfogalmak. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 5. A karcinogenezis folyamata. A daganatsejtek jellemzői, legfontosabb tulajdonságai. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 6. A karcinogenezis folyamata. A daganatsejtek jellemzői, legfontosabb tulajdonságai. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 7. A daganatprevenció alappillérei 1.: Dohányzás - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 8. A daganatprevenció alappillérei 1.: Dohányzás - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 9. A daganatprevenció alappillérei 2.: Táplálkozás - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 10. A daganatprevenció alappillérei 2.: Táplálkozás - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 11. A daganatprevenció alappillérei 3.: Elhízás - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 12. A daganatprevenció alappillérei 3.: Elhízás - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 13. A daganatprevenció alappillérei 4.: Fertőzések - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 14. A daganatprevenció alappillérei 4.: Fertőzések - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 15. A daganatprevenció alappillérei 5.: Alkohol - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 16. A daganatprevenció alappillérei 5.: Alkohol - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 17. A daganatprevenció alappillérei 6.: Szűrések - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 18. A daganatprevenció alappillérei 6.: Szűrések - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 19. Gyakoribb daganatokról részletesebben 1. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 20. Gyakoribb daganatokról részletesebben 1. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 21. Gyakoribb daganatokról részletesebben 2. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 22. Gyakoribb daganatokról részletesebben 2. - Dr. Kiss Zsuzsanna

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 23. Hallgatói projektmunka
 • 24. Hallgatói projektmunka

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Teams felületre feltöltött ppt prezentációk és segédanyagok

Jegyzet

https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/cancer-prevention-and-early-detection-facts-and-figures/cancer-prevention-and-early-detection-facts-and-figures-2019-2020.pdf

Ajánlott irodalom

https://www.who.int/cancer/modules/Prevention%20Module.pdf
https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/cancer-prevention-and-early-detection-facts-and-figures/cancer-prevention-and-early-detection-facts-and-figures-2019-2020.pdf
Boffetta P., La Veccia: Neoplasms 2009. In Detels R, Beaglehole R, Lansang MA and Gulliford M (eds.): Oxford Textbook of Public Health, 5th ed., Oxford University Press

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A kurzus teljesítésének feltétele egy önálló projektmunka elkészítése és prezentálása a kurzus során, illetve egy írásbeli teszt legalább 60%-os teljesítése. Az érdemjegy kialakítás e 2 részfeladat alapján történik.
1. A hallgatók saját lapbook projektet készítenek egy megadott témából, ezt prezentálják a kurzus során a társaiknak. Az önálló kutatómunka során a hallgató saját érdeklődési köre alapján gyűjt információkat és kapcsolja össze azt a daganatok megelőzésének lehetőségeihez. A visszajelzések alapján a prezentáló és prezentációt hallgató diákok is sokkal mélyebb ismeretekre tesznek szert, ugyanis így biztos, hogy a diákok szemszögéből érdekes információk kerülnek be az előadásba.
2. A kurzuson elhangzott információk alapján írásbeli teszt.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlási lehetőség nincs. Hiányzás esetén a hallgató önállóan sajátítja el az aznapi előadás anyagát a Teams felületre feltöltött ppt prezentációk és segédanyagok segítségével.

Vizsgakérdések

Teams

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Kiss Zsuzsanna