A fertőző betegségek epidemiológiájának alapjai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 9 óra

gyakorlat: 3 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-FEA-T
 • 1 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OGO-I2E-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

Bár napjainkban a fejlett országokban a fertőző betegségek okozta morbiditás és mortalitás jelentős mértékben lecsökkent a hatékony prevenciós tevékenységeknek köszönhetően az elmúlt évszázadban, azonban eliminációjuk nem várható, továbbra is mindenapjaink részei.
A hatékony beavatkozással a terjedésük eredményesen megakadályozható, amelynek fontos része a kialakuló járványok időbeli felismerése, kivizsgálása és a megfelelő intézkedések megtétele. A kurzus célja bemutatni a fertőző betegségek járványügyi szempontból releváns jellemzőit, a monitoring rendszerek alapelveit, működését, a járványkivizsgálás alapjait, lépéseit ezen belül az epidemiológiai vizsgálatok metódusait.

Előadások

 • 1. A fertőző betegségek speciális jellemzői - Dr. Prantner Ida
 • 2. Epidemiológiai alapok a fertőző betegségek megközelítéséből I. - Dr. Prantner Ida
 • 3. Epidemiológiai alapok a fertőző betegségek megközelítéséből II. - Dr. Prantner Ida
 • 4. A járványügyi gyakorlatban használt epidemiológiai vizsgálatok - Dr. Prantner Ida
 • 5. Surveillance rendszerek alapjai - Dr. Prantner Ida
 • 6. A fertőző betegségek surveillance-a - Dr. Prantner Ida
 • 7. Járványkivizsgálás alapjai, lépései I. - Dr. Prantner Ida
 • 8. Járványkivizsgálás alapjai, lépései II. - Dr. Prantner Ida
 • 9. Élelmiszer által közvetített járvány kivizsgálása - Dr. Prantner Ida

Gyakorlatok

 • 1. Epidemiológiai ismeretek gyakorlati alkalmazása I. (definíciók alkalmazása, surveillance adatok értelmezése, elemzése)
 • 2. Epidemiológiai alapismeretek gyakorlati alkalmazása II. (adatgyűjtés, elemzés, az adatok grafikus megjelenítése)
 • 3. Epidemiológiai alapismeretek gyakorlati alkalmazása III. (analitikus vizsgálatok)

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Heymann (ed.): Control of Communicable Diseases Manual
M'kanatha, Lynfield, Van Beneden, de Valk (eds.): Infectious Disease Surveillance

A félév elfogadásának feltételei

Az előadások és gyakorlatok, szemináriumok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk, legfeljebb 2x45 perc hiányzás megengedett, ami felett az index aláírását megtagadjuk.

Félévközi ellenőrzések

--

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlási lehetőség nincs.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Prantner Ida