Szemelvények Magyarország történeti demográfiájából

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-TOD-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 24 fő

Campus kurzusként elérhető 24 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK

Tematika

Múltunkban gyökerezik a jelenünk. Ez igaz egyéni szinten, de magasabb szerveződési egységek, akár a nemzet szintjén is. A kurzus célja Magyarország demográfiai folyamatainak bemutatása a 18. századtól kezdődően, különös tekintettel a népesség egészségi állapotára vonatkozó adatokra. Ismertetjük a főbb demográfiai statisztikai adatforrásokat, ezek rövid történetét, eredményeit, a népességi szerkezet és a népesedési jelenségek időbeni változásait, térbeli jellegzetességeit.

Előadások

 • 1. Bevezetés, a demográfia története, alapfogalmak. Demográfiai átmenetek - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 2. A demográfia adatforrásai: népszámlálások, anyakönyvek - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 3. A családrekonstitúció módszere - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 4. A népesség szerkezete: nemek, korcsoportok, korfák - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 5. A népesség szerkezete: család, háztartás - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 6. Házassági és születési statisztika - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 7. Termékenység és reprodukció - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 8. Halálozási statisztika: korszerkezet - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 9. Halálozási statisztika: halálokok - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 10. Járványok, éhínség, háborúk - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 11. Gazdaság, kultúra és demográfia - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 12. Tér és népesség, vándormozgalmak - Bőszné Dr. Murányi Edit

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Faragó Tamás. Bevezetés a történeti demográfiába: I. kötet. elektronikus tananyag. Budapesti Corvinus Egyetem, 2011.
Ember István, Molnár F. Tamás, Varga Csaba (szerk.). Történeti egészségtan. Dialóg Campus, 2009.
Faragó Tamás (szerk.). Bölcsőtől a koporsóig: Szöveggyűjtemény a történeti demográfia tanulmányozásához. Új mandátum, Budapest, 2005.
Szabady Egon (szerk.). Bevezetés a demográfiába. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1964.
KSH Népességtudományi Kutatóintézet. Történeti Demográfiai Füzetek és Történeti Demográfiai Évkönyvek sorozatai

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói