Migrációs egészségügy és utazásorvostan

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFE-MUE-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Elektív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ÁOK ETK

Tematika

A migráció rohamosan növekvő jelenség világszerte, és így az Európai Unióban (EU) is. 2015-ben az beérkező irreguláris migránsok száma elérte az egy milliót. Ebből kb. 300 000 Magyarországot érintve haladt tovább nyugat; és Észak Európa felé. Az EU lakosainak 8%-a már az Unión kívül született. Migránsok egészségprofilját az eredetország morbiditási struktúráján túlmenően az ottani közegészségügyi helyzet is meghatározza. E mellett egészségkulturális és vallási tényezőket is figyelembe kell venni az ellátásukra történő felkészülés során. Mind a WHO, mind az Európai Betegségmegelőzési és Epidemiológiai központ programjai a kockázatok csökkentése mellett a biztonságos integrációjuk számára meghatározó programokat dolgozott ki. Szakmai, emberjogi szempontokat kell egyensúlyba hozni a közegészségügyi biztonsággal.
Az emberkereskedelem az illegális migráció legsötétebb oldala, az áldozatok segítése mind a megelőzés, mind a rehabilitáció során különleges ismereteket kíván.
A gyorsan növekvő turizmus megkívánja, hogy az utazók kellő felvilágosításban és prevenciós tanácsadásban/ immunizációban részesüljenek, ha földrajzilag távoli régiókban utaznak, illetve onnan visszatérnek.
A kurzus alapvető ismereteket kínál mind a gyorsan növekvő migrációs tendenciák egészségügyi/ közegészségügyi kérdéseinek kezeléséről. E mellett alapismereteket ad arról, hogy az egészségügyi ellátás során a kulturális és vallási szempontból sokszínű migráns beteg körrel való orvos-beteg kapcsolat kialakítása megköveteli a kulturális kompetencia elveinek az ismeretét az ellátásban.

Előadások

 • 1. Előkészületek az utazás során előforduló egészségügyi kockázatokra és a rizikó csökkentése (önvizsgálat) - Dr. Feiszt Zsófia
 • 2. Előkészületek az utazás során előforduló egészségügyi kockázatokra és a rizikó csökkentése (önvizsgálat) - Dr. Feiszt Zsófia
 • 3. Jelenlegi migrációs trendek és közegészségügyi hatásuk Európában - Dr. Marek Erika Mária
 • 4. Jelenlegi migrációs trendek és közegészségügyi hatásuk Európában - Dr. Marek Erika Mária
 • 5. Előkészületek az utazás során előforduló egészségügyi kockázatokra és a rizikó csökkentése (vakcináció) - Dr. Feiszt Zsófia
 • 6. Előkészületek az utazás során előforduló egészségügyi kockázatokra és a rizikó csökkentése (vakcináció) - Dr. Feiszt Zsófia
 • 7. Speciális egészségügyi állapotok és megnövekedett egészségügyi kockázatok utazás során - Dr. Feiszt Zsófia
 • 8. Speciális egészségügyi állapotok és megnövekedett egészségügyi kockázatok utazás során - Dr. Feiszt Zsófia
 • 9. A leggyakrabban behurcolt betegségek, amelyek utazáshoz és turizmushoz köthetők - Dr. Katz Zoltán
 • 10. A leggyakrabban behurcolt betegségek, amelyek utazáshoz és turizmushoz köthetők - Dr. Katz Zoltán
 • 11. A leggyakrabban behurcolt betegségek, amelyek migrációhoz köthetők - Dr. Marek Erika Mária
 • 12. A leggyakrabban behurcolt betegségek, amelyek migrációhoz köthetők - Dr. Marek Erika Mária
 • 13. Bevándorlás helyzete - Dr. Katz Zoltán
 • 14. Bevándorlás helyzete - Dr. Katz Zoltán
 • 15. Trópusi/ritka betegségek előfordulása bevándorlók körében. HIV/AIDS. - Dr. Feiszt Zsófia
 • 16. Trópusi/ritka betegségek előfordulása bevándorlók körében. HIV/AIDS. - Dr. Feiszt Zsófia
 • 17. Az irreguláris migráció egészségügyi és közegészségügyi hatása. - Dr. Marek Erika Mária
 • 18. Az irreguláris migráció egészségügyi és közegészségügyi hatása. - Dr. Marek Erika Mária
 • 19. Az Európai Unió felé irányuló irreguláris migrációs trendek és résztvevői - Dr. Szilárd István
 • 20. Az Európai Unió felé irányuló irreguláris migrációs trendek és résztvevői - Dr. Szilárd István
 • 21. A migránsérzékeny egészségügyi rendszerek célja és jellemzői - Dr. Marek Erika Mária
 • 22. A migránsérzékeny egészségügyi rendszerek célja és jellemzői - Dr. Marek Erika Mária
 • 23. Félévzárás, vizsga - Dr. Marek Erika Mária
 • 24. Félévzárás, vizsga - Dr. Marek Erika Mária

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Manson: Tropical Diseases
World Migration Report 2015, IOM Geneva
The Mental Health Aspects of Trafficking in Human Beings, Training manual, IOM Budapest
The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of trafficking, IOM Geneva

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A kurzus teljesítéséhez az utolsó oktatási héten tett sikeres (írásbeli) vizsga szükséges.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

1. A felvett kurzusok foglalkozásain aktív részvétel hallgatói kötelezettség. A szemeszter 2. oktatási hetétől számolva maximum 3 alkalommal van lehetőség hiányozni ez előadásokról. Ezt meghaladó hiányzás elfogadása egyedi elbírálással lehetséges a tantárgyfelelőssel történő személyes megbeszélést követően (pl. orvosi igazolással).
2. Nem engedélyezett a felvett kurzusok egymással történő időbeli átfedése és az ebből adódó késés illetve a kurzus hivatalos befejezése előtti távozás.
3. A kurzusról maximum 15 perc késés engedélyezett, illetve az oktatóval történt egyeztetést követően megfelelő indok esetén maximum 15 perccel az előadás hivatalos befejezése előtt lehet távozni. Ellenkező esetben az előadáson való részvételt nem áll módunkban elfogadni.
4. Az előadás alatt mobiltelefon használata csak az oktatással összefüggő feladatok esetén engedélyezett.

Vizsgakérdések

1/ Migráció-egészségügyi alapfogalmak és migrációs trendek Európában
2/ A migráció egészségügyi és közegészségügyi hatásai
3/ Migránsbarát egészségügyi ellátás, kulturális kompetencia, az ellátás akadályai
4/ Az utazással és a turizmussal kapcsolatos egészségügyi veszélyek.
5/ Különböző földrajzi régiók speciális egészségügyi veszélyei
6/ Az utazással összefüggő egészségügyi veszélyekre való felkészülés és a kockázatcsökkentés lehetőségei
7/ A vektorok által közvetített betegségek
8/ Ritka betegségek, melyekkel az utazók/turisták megfertőződhetnek
9/ Hazatérők az egészségügyi ellátása

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Feiszt Zsófia
 • Dr. Marek Erika Mária
 • Dr. Szilárd István