Egészségnevelés lehetőségei és módszerei az orvosi és fogorvosi hivatás gyakorlása során

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-ENL-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 16 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ÁOK ETK

Tematika

Általánosan elfogadott tény, hogy a betegségek kialakulásának megelőzésében a legnagyobb szerepe a primer prevenciónak van, melynek egyik legfontosabb területe az egészségfejlesztés, ezen belül pedig az egészségnevelés. Mindennapos munkájuk során - mind az orvosok, fogászok és gyógyszerészek is - a gyógyítás mellett egészségnevelési feladatokat is el kell, hogy lássanak (pl. előadások tartása, ismeretterjesztő cikkek, stb.). A kurzus célja felhívni a leendő orvosok, gyógyszerészek és fogorvosok figyelmét a felelősségükre és lehetőségeikre az egészségnevelés területén, motiválni őket és gazdag módszertani eszköztárat nyújtani számukra. A kurzus gyakorlatorientált, a résztvevő hallgatók a kurzus végére egy önálló egészségnevelési programot készítenek el és mutatnak be.

Előadások

 • 1. Bevezetés. A kurzus ismertetése. Az egészségnevelés történeti gyökerei; hazai és Uniós egészségnevelési irányelvek, intézmények, programok, állami és civil kezdeményezések. A kolera megelőzésének egészségnevelési módszerei a középkortól napjainkig. - Dr. Marek Erika Mária
 • 2. Bevezetés. A kurzus ismertetése. Az egészségnevelés történeti gyökerei; hazai és Uniós egészségnevelési irányelvek, intézmények, programok, állami és civil kezdeményezések. A kolera megelőzésének egészségnevelési módszerei a középkortól napjainkig. - Dr. Marek Erika Mária
 • 3. Az egészségfejlesztés és az egészségnevelés területei, jelentősége a prevencióban, a népesség egészségi állapotának javításában. Az egészségnevelés elmélete; alapfogalmak, egészségdeterminánsok, prevenciós szintek. Önálló projektmunka kiosztása, megbeszélése. - Dr. Marek Erika Mária
 • 4. Az egészségfejlesztés és az egészségnevelés területei, jelentősége a prevencióban, a népesség egészségi állapotának javításában. Az egészségnevelés elmélete; alapfogalmak, egészségdeterminánsok, prevenciós szintek. Önálló projektmunka kiosztása, megbeszélése. - Dr. Marek Erika Mária
 • 5. Az egészségnevelés céljai és szerepe a betegségek megelőzésével kapcsolatos ismeretek bővítésében, az attitűd-, és egészségmagatartás formálásában. Egészségkultúra és a kultúra szerepe az egészségmagatartásban. - Dr. Marek Erika Mária
 • 6. Az egészségnevelés céljai és szerepe a betegségek megelőzésével kapcsolatos ismeretek bővítésében, az attitűd-, és egészségmagatartás formálásában. Egészségkultúra és a kultúra szerepe az egészségmagatartásban. - Dr. Marek Erika Mária
 • 7. Az egészségnevelés módszerei 1.: programok tervezése, szervezése, előkészítése, választott módszerek a célcsoport és helyszín sajátosságainak figyelembevételével. Alapvető pedagógiai módszerek és didaktikai irányelvek. Motiváció, kommunikáció és etika az egészségnevelésben. - Dr. Marek Erika Mária
 • 8. Az egészségnevelés módszerei 1.: programok tervezése, szervezése, előkészítése, választott módszerek a célcsoport és helyszín sajátosságainak figyelembevételével. Alapvető pedagógiai módszerek és didaktikai irányelvek. Motiváció, kommunikáció és etika az egészségnevelésben. - Dr. Marek Erika Mária
 • 9. Az egészségnevelés módszerei 2:. Hagyományos osztálytermi módszerek, frontális előadás. Egészségnevelési előadás felépítése: az irodalomkutatástól a prezentáció tartásáig. A jó előadás, a jó előadó tulajdonságai. Kooperatív oktatási módszerek és projektmódszer. A demonstráció és az interaktivitás jelentősége, a feedback szerepe. - Dr. Marek Erika Mária
 • 10. Az egészségnevelés módszerei 2.: Hagyományos osztálytermi módszerek, frontális előadás. Egészségnevelési előadás felépítése: az irodalomkutatástól a prezentáció tartásáig. A jó előadás, a jó előadó tulajdonságai. Kooperatív oktatási módszerek és projektmódszer. A demonstráció és az interaktivitás jelentősége, a feedback szerepe. - Dr. Marek Erika Mária
 • 11. Az egészségnevelés módszerei 3.: Modern oktatási módszerek és tanulási technikák alkalmazása az egészségnevelésben: gamifikáció, Kahoot, ’kifordított osztályterem’ (’flipped classroom’ és ’blended learning’), stb. Hogyan tudja ezeket alkalmazni az orvos/fogorvos az egészségnevelés során? - Dr. Németh Tímea
 • 12. Az egészségnevelés módszerei 3.: Modern oktatási módszerek és tanulási technikák alkalmazása az egészségnevelésben: gamifikáció, Kahoot, ’kifordított osztályterem’ (’flipped classroom’ és ’blended learning’), stb. Hogyan tudja ezeket alkalmazni az orvos/fogorvos az egészségnevelés során? - Dr. Németh Tímea
 • 13. Az egészségnevelés módszerei 4.: A média (tv, rádió, internet) és a médiában szereplő orvosok szerepe az egészségnevelésben. A hitelességről és a média veszélyeiről. Egészségnevelés az írott sajtón keresztül. Ismeretterjesztő publikáció készítése különböző egészséget propagáló témákban. Digitális egészségfejlesztés: az internet, közösségi média, mobilapplikációk: a jelen és közeljövő egészségfejlesztési módszerei. - Dr. Berényi Károly
 • 14. Az egészségnevelés módszerei 4.: A média (tv, rádió, internet) és a médiában szereplő orvosok szerepe az egészségnevelésben. A hitelességről és a média veszélyeiről. Egészségnevelés az írott sajtón keresztül. Ismeretterjesztő publikáció készítése különböző egészséget propagáló témákban. Digitális egészségfejlesztés: az internet, közösségi média, mobilapplikációk: a jelen és közeljövő egészségfejlesztési módszerei. - Dr. Berényi Károly
 • 15. Az egészségnevelés szintjei, színterei. Az első és egyben a legfontosabb lépcsőfok: a családon belüli egészségnevelés. Egészségnevelés a terhesgondozás során. A családorvos, gyermekorvos és védőnő szerepe és lehetőségei a kisgyermekes családok egészségkultúrájának alakulásában. Egészségnevelés bölcsődében, óvodában: az orvosok, fogorvosok lehetőségei és feladatai; módszerek, témák, mintaprogramok. - Dr. Marek Erika Mária
 • 16. Az egészségnevelés szintjei, színterei. Az első és egyben a legfontosabb lépcsőfok: a családon belüli egészségnevelés. Egészségnevelés a terhesgondozás során. A családorvos, gyermekorvos és védőnő szerepe és lehetőségei a kisgyermekes családok egészségkultúrájának alakulásában. Egészségnevelés bölcsődében, óvodában: az orvosok, fogorvosok lehetőségei és feladatai; módszerek, témák, mintaprogramok. - Dr. Marek Erika Mária
 • 17. Iskolai egészségnevelés: a kortársoktatás jelentősége, az orvostanhallgatók lehetőségei, az egészségnevelésben (HUMSIRC). Az iskolaorvos feladatai, mintaprogramok, iskolai egészségnapok, serdülőkorúak szexuális egészségnevelése: témák, módszerek, eszközök. Alkohol- és dohányzásellenes, valamint drogprevenciós programok, ill. leszokástámogatás: jó gyakorlatok és buktatók. - Dr. Marek Erika Mária
 • 18. Iskolai egészségnevelés: a kortársoktatás jelentősége, az orvostanhallgatók lehetőségei, az egészségnevelésben (HUMSIRC). Az iskolaorvos feladatai, mintaprogramok, iskolai egészségnapok, serdülőkorúak szexuális egészségnevelése: témák, módszerek, eszközök. Alkohol- és dohányzásellenes, valamint drogprevenciós programok, ill. leszokástámogatás: jó gyakorlatok és buktatók. - Dr. Marek Erika Mária
 • 19. Felnőttkorúak és időskorúak egészségnevelése: speciális színterek, módszerek, eszközök és szempontok. Fókuszban a megelőzés: mintaprogramok. Betegtájékoztatás: egészségnevelés korszerű lehetőségei a háziorvosi és szakorvosi ellátás során, valamint a klinikai gyakorlatban. - Dr. Marek Erika Mária
 • 20. Felnőttkorúak és időskorúak egészségnevelése: speciális színterek, módszerek, eszközök és szempontok. Fókuszban a megelőzés: mintaprogramok. Betegtájékoztatás: egészségnevelés korszerű lehetőségei a háziorvosi és szakorvosi ellátás során, valamint a klinikai gyakorlatban. - Dr. Marek Erika Mária
 • 21. Egészségnevelés speciális, sérülékeny célcsoportokban: menekültek, roma közösségek, hajléktalanok egészségnevelése. Mintaprogramok, speciális szempontok (vallás, kulturális különbségek, stb.) nehézségek, megoldási javaslatok, jó gyakorlatok. - Dr. Marek Erika Mária
 • 22. Egészségnevelés speciális, sérülékeny célcsoportokban: menekültek, roma közösségek, hajléktalanok egészségnevelése. Mintaprogramok, speciális szempontok (vallás, kulturális különbségek, stb.) nehézségek, megoldási javaslatok, jó gyakorlatok. - Dr. Marek Erika Mária
 • 23. Értékelés: a kurzus hallgatói által készített egészségnevelési projektek bemutatása, értékelése és záróteszt. - Dr. Marek Erika Mária
 • 24. Értékelés: a kurzus hallgatói által készített egészségnevelési projektek bemutatása, értékelése és záróteszt. - Dr. Marek Erika Mária

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Ewles - Simnett: Egészségfejlesztés. Medicina
World Health Organization (WHO): Health Education: Theoretical Concepts, Effective Strategies and Core Competencies. ISBN: 978-92-9021-829-6 (online)
http://applications.emro.who.int/dsaf/EMRPUB_2012_EN_1362.pdf
World Health Organization (WHO): Education for Health: a Manual on Health Education in Primary Health Care.
United Nations Childrens Fund (UNICEF): A Manual on Hygiene Promotion
http://www.unicef.org/wash/files/hman.pdf
http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/health/ephti/library/lecture_notes/health_extension_trainees/Intro_HealthEducation.pdf
Introduction to Health Education, Health Promotion, and Theory
http://samples.jbpub.com/9780763796112/96112_CH01_FINAL.pdf
Health Education for Adults
http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A kurzus teljesítésének feltétele: írásbeli teszt (kötelező) és az utolsó oktatási héten bemutatott, önállóan elkészített egészségnevelési program bemutatása (opcionális) .

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

1. A felvett kurzusok foglalkozásain aktív részvétel hallgatói kötelezettség. A szemeszter 2. oktatási hetétől számolva maximum 2 alkalommal van lehetőség hiányozni ez előadásokról. Ezt meghaladó hiányzás elfogadása egyedi elbírálással lehetséges a tantárgyfelelőssel történő személyes megbeszélést követően (pl. orvosi igazolással).
2. Nem engedélyezett a felvett kurzusok egymással történő időbeli átfedése és az ebből adódó késés illetve a kurzus hivatalos befejezése előtti távozás.
3. A kurzusról maximum 15 perc késés engedélyezett, illetve az oktatóval történt egyeztetést követően megfelelő indok esetén maximum 15 perccel az előadás hivatalos befejezése előtt lehet távozni. Ellenkező esetben az előadáson való részvételt nem áll módunkban elfogadni.
4. Az előadás alatt mobiltelefon használata csak az oktatással összefüggő feladatok esetén engedélyezett.

Vizsgakérdések

Az ajánlott irodalom alapján

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói