Hulladékkezelés és hulladékgazdálkodás egészségügyi vetületei

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Varjas Tímea

  egyetemi adjunktus,
  Orvosi Népegészségtani Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-HHE-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK TTK

Tematika

Napjainkban elképzelhetetlen mennyiségű és változatos összetételű hulladék keletkezik. Ez a környezeten keresztül, vagy akár közvetlenül is kapcsolatba kerülhet az emberi szervezettel. A kurzus betekintést nyújt a hulladékkezelés és gazdálkodás alapvető lépéseibe. A kurzus a hulladékokból fakadó káros expozíciókra fókuszál.

Előadások

 • 1. Hulladékgazdálkodási alapismeretek - Dr. Szabó István
 • 2. A hulladékok főbb típusai - Dr. Szabó István
 • 3. Hulladékgyűjtés és elszállítás - Dr. Szabó István
 • 4. A hulladékok kezelése és ártalmatlanítása - fizikai és kémiai eljárások - Dr. Szabó István
 • 5. A hulladékok kezelése és ártalmatlanítása - fizikai és kémiai eljárások - Dr. Szabó István
 • 6. Biológiai hulladékkezelés - Dr. Szabó István
 • 7. Hulladékok égetése - Dr. Szabó István
 • 8. A hulladék végső elhelyezése - Dr. Szabó István
 • 9. Veszélyes hulladékok - Dr. Szabó István
 • 10. Veszélyes hulladékok - Dr. Szabó István
 • 11. Egészségügyi hulladékok - Dr. Szabó István
 • 12. Egyéb speciális hulladékfajták - Dr. Szabó István

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Neptun tanulmányi rendszerben közzétett előadásábrák.

Saját oktatási anyag

Neptun tanulmányi rendszerben közzétett előadásábrák.

Jegyzet

Neptun tanulmányi rendszerben közzétett előadásábrák.

Ajánlott irodalom

Neptun tanulmányi rendszerben közzétett előadásábrák.

A félév elfogadásának feltételei

A félév elfogadásának feltételei: (számonkérések, maximális hiányzás, stb.)
A TVSZ kreditrendszerű oktatás esetében érvényes vonatkozó szabályok szerint az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk. Az előadásokról és a gyakorlatokról összességében legfeljebb 15 %, azaz 2x45 perc hiányzás megengedett, amely felett az index aláírását megtagadjuk.

Félévközi ellenőrzések

Kurzus végén írásbeli számonkérés.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

2x45 perc hiányzás elfogadott.

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói