Közegészségtan 1. (A betegségmegelőzés alapjai)

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 7 óra

gyakorlat: 7 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 14 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOA-BML-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Alapozó modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 24 fő

Tematika

A tárgy elemzi a betegségek kialakulásában szerepet játszó tényezőket, vizsgálja a szociális és gazdasági tényezők szerepét a betegségmegelőzésben. Vizsgálja továbbá egyes társadalmi csoportok betegségmegelőzés szempontjából fontos speciális egészségi problémáit, jellemzőit.
Közegészségtan 6. tantárgy befejezésekor a hallgatók szóbeli közegészségtan szigorlatot tesznek, ami az összes közegészségtani tantárgy (közegészségtan 1 - 6) anyagát felöleli.

Előadások

 • 1. Magyarország népegészségügyi helyzete. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 2. Az egészség és a betegség fogalma. Egészségdeterminánsok. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 3. Közegészségtan - népegészségtan. A betegségmegelőzés alapjai. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 4. Szociális tényezők hatása a betegségek kialakulására. - Dr. Marek Erika Mária
 • 5. Egészségvédelem, egészségfejlesztés - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 6. Anya- és csecsemő-egészségtan. - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 7. Egészségpolitika. - Dr. Girán János

Gyakorlatok

 • 1. A prevenció szintjei.
 • 2. Antropometriai paraméterek meghatározása.
 • 3. Időskor egészségtana
 • 4. Rehabilitáció, krónikus ápolás, hospice
 • 5. Kisebbségek speciális helyzete
 • 6. Fogyatékkal élők speciális egészségi problémái
 • 7. Gyermek- és ifjúság-egészségtan.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Ember I., Kiss I., Cseh K.: Népegészségügyi orvostan, Dialóg Campus, 2013.

Saját oktatási anyag

A PotePedia-ra feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

A gyakorlatok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk. A gyakorlatokról legfeljebb 2x45 perc hiányzás megengedett, ami felett az index aláírását megtagadjuk.

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Csoportvezetővel előre egyeztetve, az adott héten másik csoportnál való pótlás lehetséges.

Vizsgakérdések

Vizsgakérdések listája:

1. Magyarország népegészségügyi helyzete.
2. Trendek és tendenciák a morbiditás, a mortalitás és az egészségügy terén a XXI. században.
3. Közegészségtan - népegészségtan. A betegségmegelőzés alapjai.
4. Az egészség és a betegség fogalma.
5. Egészségdeterminánsok.
6. Az iskolai végzettség és a jövedelmi viszonyok hatása a betegségek kialakulására.
7. Szociális tényezők hatása a betegségek kialakulására (kivéve iskolai végzettség, jövedelem).
8. Egészségfejlesztés
9. Az anyasággal, várandóssággal kapcsolatos preventív feladatok.
10. Csecsemő-egészségtan.
11. Egészségpolitika.
12. A prevenció szintjei.
13. Az elhízás és a fizikai inaktivitás szerepe a betegségek kialakulásában
14. A dohányzás és alkoholfogyasztás szerepe a betegségek kialakulásában
15. Időskor egészségtana (főbb epidemiológiai jellemzők, öregedéselméletek)
16. Időskor egészségtana (élettani jellemzők, prevenció lehetőségei, primer, szekunder
17. Rehabilitáció, krónikus ápolás, hospice.
18. Kisebbségek speciális helyzete.
19. Migránsok speciális helyzete, népegészségügyi aspektusok
20. Hajléktalanok speciális egészségügyi helyzete, népegészségügyi vonatkozások
21. Fogyatékkal élők speciális egészségi problémái, a prevenció lehetőségei (mozgáskorlátozottság, érzékszervi korlátozottság)
22. Fogyatékkal élők speciális egészségi problémái, a prevenció lehetőségei (értelmi fogyatékkal élők)
23. Gyermek- és ifjúság-egészségtan szervezete, az életkorra jellemző főbb epidemiológiai sajátosságok
24. Gyermek- és ifjúság-egészségtan (kábítószer-fogyasztás, szexuális magatartás kockázatai, mentális egészség, erőszakos halálokok)

Vizsgáztatók

 • Bőszné Dr. Murányi Edit
 • Dr. Balogh Erika
 • Dr. Bellyeiné Dr. Pozsgai Éva
 • Dr. Berényi Károly
 • Dr. Gerencsér Gellért
 • Dr. Girán János
 • Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • Dr. Kiss István Zoltán
 • Dr. Kiss Zsuzsanna
 • Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • Dr. Szendi Katalin
 • Dr. Varjas Tímea
 • Wolher Veronika

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Bőszné Dr. Murányi Edit
 • Dr. Bellyeiné Dr. Pozsgai Éva
 • Dr. Berényi Károly
 • Dr. Girán János
 • Dr. Kiss Zsuzsanna
 • Dr. Marek Erika Mária
 • Dr. Németh Balázs
 • Dr. Szenczi Ágnes Ilona
 • Dr. Virág Márk
 • Wolher Veronika