A globális felmelegedés hatásai az emberi egészségre

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-GFE-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 30 fő számára. Campus-karok: GYTK TTK

Tematika

Az elmúlt években egyre több megfigyelés és előrejelzés világít rá arra a tényre, mely szerint a globális felmelegedés alapjaiban változtatja meg környezetünket és társadalmunkat. Mindemellett közvetlen és közvetett hatásaival számottevő tényezővé lépett elő az emberi egészségben. A kurzus célja megismertetni a hallgatókkal a globális felmelegedés lehetséges ok-okozati összefüggéseit, az emberi egészségre mért hatásait, valamint választ adni arra kérdésre, vajon az egészségügyi rendszerek hogyan képesek alkalmazkodni a megváltozott klímához. A kurzus mindemellett szemléletet is kíván adni a hallgatónak, hogy a betegségek kóroki tényezőit és előfordulását a klímaváltozás tükrében is szemlélje.

Előadások

 • 1. Légköri szén-dioxid koncentráció természetes ingadozása, természetes üvegházhatás - Bérczi Bálint Dániel
 • 2. A légkör energiaegyenlegének egyensúlya (bare-rock modell, sugárzási kényszerek) - Bérczi Bálint Dániel
 • 3. Légköri szén-dioxid koncentráció természetellenes ingadozása (Keeling-görbe) - Bérczi Bálint Dániel
 • 4. A légkör energiaegyensúlyának felborulása, természetellenes üvegházhatás - Bérczi Bálint Dániel
 • 5. A megváltozott ökoszisztéma – Lehetséges fizikai, ökológiai és társadalmi következmények, klímamodellek, IPCC jelentések - Bérczi Bálint Dániel
 • 6. A globális felmelegedés egészségre gyakorolt lehetséges direkt, indirekt és szocioökonómiai hatásai - Bérczi Bálint Dániel
 • 7. Egészségre mért direkt hatások I - Hőhullámok (Ω-blokk), városi hőszigetek - Bérczi Bálint Dániel
 • 8. Emelkedő hőhullám gyakoriság - Katasztrófák (2003 Franciaország), hőkimerülés és hőguta, tendenciák a jövőben - Bérczi Bálint Dániel
 • 9. Egészségre mért direkt hatások II - Ariditás, aszályok és sivatagosodás - Bérczi Bálint Dániel
 • 10. Éhínség okozta malnutríciók helyzete (kwasiorkor, marasmus, mikronutriens deficienciák) - Bérczi Bálint Dániel
 • 11. Egészségre mért direkt hatások III - Változó intenzitású hurrikánok, El Niño és áradások - Bérczi Bálint Dániel
 • 12. Extrém időjárás okozta fertőző megbetegedések - melioidosis, cholera, cryptosporidiosis - Bérczi Bálint Dániel
 • 13. Egészségre mért indirekt hatások I - Vektorok által terjesztett megbetegedések és zoonosisok alakulása - Bérczi Bálint Dániel
 • 14. Vektorok horizontális, vertikális elterjedésének alakulása regionális és globális klímamodellek alapján (SRES, RCP) - Bérczi Bálint Dániel
 • 15. Egészségre mért indirekt hatások II - Vízzel terjedő betegségek változó mintázata - Bérczi Bálint Dániel
 • 16. Enterotoxikus Escherichia coli (ETEC), Rotavírus és Vibrio cholerae okozta megbetegedések összefüggése a klímaváltozással - Bérczi Bálint Dániel
 • 17. Egészségre mért indirekt hatások III - Csökkenő levegőminőség - Bérczi Bálint Dániel
 • 18. Hőhullámok okozta szállópor, felszínközeli ózon felhalmozódás és légzőszervi, szív és érrendszeri következményei, valamint az emelkedő légköri szén-dioxid és a pollenkoncentráció összefüggése - Bérczi Bálint Dániel
 • 19. Egészségre mért indirekt hatások IV - Krioszféra, albedo és a tengerszint alakulása - Bérczi Bálint Dániel
 • 20. Szocioökonómiai hatások – Mezőgazdaság és élelmiszeripar jövőbeli helyzete - Bérczi Bálint Dániel
 • 21. Változó klíma, változó biodiverzitás - IUCN jelentések - Bérczi Bálint Dániel
 • 22. Klímaváltozás és a lehetséges környezeti migráció mérete, dinamikája - Bérczi Bálint Dániel
 • 23. Népegészségügyi klímaprogramok - A változó klíma egészségügyi szolgáltatásai - Bérczi Bálint Dániel
 • 24. Egészségügyi rendszerek alkalmazkodása a változó klímához - Bérczi Bálint Dániel

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Előadások a Neptunon megtalálhatók

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Klímaváltozás (Szerkesztő: Bartholy Judit és Pongrácz Rita), 2013 Eötvös Loránd Tudományegyetem, https://ttk.elte.hu/dstore/document/874/book.pdf
Health Impacts of Climate Change in Hungary - a review of results and possibilities to help adaptation. Anna Paldy and Janos Bobvos, 2014; 20(1-2):51-66 https://www.nnk.gov.hu/cejoem/Volume20/Vol20No1-2/CE14_1-2-06.html
Apokalipszis soha - A klímakatasztrófa elmarad? - Michael Shellenberger
Ki őrzi az őrzőket?
https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20210915-ki-orzi-az-oroket
How much has the Sun influenced Northern Hemisphere temperature trends? An ongoing debate. Ronan Connolly et al. 2021 Res. Astron. Astrophys. 21 131. DOI 10.1088/1674-4527/21/6/131. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1674-4527/21/6/131

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A félévi jegy megszerzésének a feltétele az utolsó előadáson megírt teszt. Az előadásokon való részvétel kötelező, 2x2 óra hiányzás megengedett.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az előadásokon való részvétel kötelező, melyet katalógussal ellenőrzünk. 2x2 óra hiányzás megengedett, e felett a tárgy aláírását megtagadhatjuk.

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Bérczi Bálint Dániel