Bizonyítékokon alapuló kémiai és fizikai karcinogenezis

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Varjas Tímea

  egyetemi adjunktus,
  Orvosi Népegészségtani Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-KCG-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK TTK

Tematika

Az IARC monográfiák történetük során több, mint 900 kóroki tényező hatását tárták fel a karcinogenezisben. A kurzus során számos fontos kémiai és fizikai kockázati tényezőt vizsgálunk, melyek gyakoriak a mindennapokban. A bizonyítékok fényében a daganatok megelőzésére helyezzük a hangsúlyt. A kurzus gyógyszerészeknek is kiemelten javasolt.

Előadások

 • 1. Az IARC feladata - Dr. Szabó István
 • 2. A monográffiák preambuluma - Dr. Szabó István
 • 3. A monográffiák preambuluma - Dr. Szabó István
 • 4. Kémiai kóroki tényezők (légszennyezés, ipari vegyületek) - Dr. Szabó István
 • 5. Kémiai kóroki tényezők (peszticidek, fémek) - Dr. Szabó István
 • 6. Kémiai kóroki tényezők (foglalkozási eredetű ágensek) - Dr. Szabó István
 • 7. Kémiai kóroki tényezők (dohányzás, füstmentes dohánytermékek) - Dr. Szabó István
 • 8. Kémiai kóroki tényezők (Bételdió rágás, ivóvíz, fogyasztási cikkek, élelmiszerek) - Dr. Szabó István
 • 9. Kémiai kóroki tényezők (gyógyszerek, nanorészecskék) - Dr. Szabó István
 • 10. Kémiai kóroki tényezők (műanyagipar, hormonok) - Dr. Szabó István
 • 11. Fizikai kóroki tényezők (forró italok, sugárzások) - Dr. Szabó István
 • 12. Biológiai kóroki tényezők (HPV, Hepatitis, HIV) - Dr. Szabó István

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A tananyagok a Neptun rendszerbe kerülnek feltöltésre.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Félévközi beszámoló nincs.
Számonkérés: teszt az utolsó előadás végén.
Neptun elektronikus vizsgáztatás lehetséges.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Távolmaradás pótlása egyéni elbírálás alapján.

Vizsgakérdések

A tananyagok a Neptun rendszerbe kerülnek feltöltésre.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Szabó István