Mentális egészségfejlesztés a gyakorlatban

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-MEG-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A különböző interperszonális készségek, a megfelelő önismeret nemcsak az orvosi kompetenciák, a hatékony munkavégzés, hanem általában a sikeres életvezetés, a megélt jó életminőség, és a tanulmányi eredmények, a vizsgákon való sikeres helytállás szempontjából is nélkülözhetetlenek.
Kurzusunkon a tapasztalati tanulás módszereit felhasználva gyakorlatban használható készségek elsajátításában vezetjük a hallgatókat.

Előadások

 • 1. A kommunikáció alapjai. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 2. A kommunikáció jelentősége és helye a mindennapokban. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 3. Önismereti gyakorlatok. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 4. Csoportdinamikai feladatok. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 5. Konfliktusok háttere és jellemzői. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 6. Konfliktuskezelési stratégiák. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 7. Kommunikációs helyzetek orvostanhallgatóként. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 8. Kommunikációs helyzetek céljának tisztázása. Rejtett kommunikáció, játszmák felismerése. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 9. Hatékony kommunikációs módszerek I. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 10. Hatékony kommunikációs módszerek II. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 11. Az erőszakmentes kommunikáció. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 12. Az "én-üzenetek" használatának jelentősége és lehetőségei. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

lásd: Neptun MeetStreet

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Dr. Marshall B. Rosenberg: A szavak ablakok vagy falak - Erőszakmentes kommunikáció. Agykontroll Kft. Budapest 2001.
Gutman Bea (szerk.): Teljesebbé válni - Önfejlesztés, önmegvalósítás, önmeghaladás, Kulcslyuk Kiadó, 2012
Eric Berne: Emberi játszmák, Gondolat Kiadó, 1987
Gutman Bea (szerk.): Sors és önismeret: Belső erőforrásaink felismerése, Jaffa Kiadó, 2011
Daniel H. Pink: Motiváció 3.0 - Ösztönzés másképp, HVG Könyvek, 2010
Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia, Háttér Kiadó, 1997

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

lásd: Neptun MeetStreet

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

lásd: Neptun MeetStreet

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói