Migránsok és etnikai kisebbségek ellátása az EU-ban: egészségföldrajzi és interkulturális aspektusok

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-HGI-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 16 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ÁOK ETK GYTK

Tematika

A kurzus hallgatói az Európába irányuló nemzetközi migráció szereplőinek, valamint az Unió területén élő mintegy 13 milliós roma etnikai kisebbség egészségének, valamint egészségügyi ellátásának speciális szempontjaival ismerkedhetnek meg egészségföldrajzi és interkulturális megközelítésből. A hallgatók a kurzus zárásaként önálló projektmunkát készíthetnek el.

Előadások

 • 1. Bevezetés. A kurzus ismertetése. Migrációs-egészségügy fogalma, a migráció mint globális jelenség: története, okok, alapfogalmak. Aktuális reguláris és irreguláris migrációs trendek, fő útvonalak. - Dr. Marek Erika Mária
 • 2. Bevezetés. A kurzus ismertetése. Migrációs-egészségügy fogalma, a migráció mint globális jelenség: története, okok, alapfogalmak. Aktuális reguláris és irreguláris migrációs trendek, fő útvonalak. - Dr. Marek Erika Mária
 • 3. Eredetországok közegészségügyi viszonyai 1. (push-faktorok, morbiditási profil, vakcináció, ellátórendszer állapota, egészséget meghatározó kulturális/vallási szempontok) 1. Közel-Keleti országok, különös tekintettel: Szíria, Irak és Irán - Dr. Marek Erika Mária
 • 4. Eredetországok közegészségügyi viszonyai 2. (push-faktorok, morbiditási profil, vakcináció, ellátórendszer állapota, egészséget meghatározó kulturális/vallási szempontok) 2. Délkelet-Ázsia, különös tekintettel: Afganisztán és Pakisztán. - Dr. Marek Erika Mária
 • 5. Eredetországok közegészségügyi viszonyai 3. (push-faktorok, morbiditási profil, vakcináció, ellátórendszer állapota, egészséget meghatározó kulturális/vallási szempontok) 3. Közép -és É-Afrikai országok, különös tekintettel: Nigéria és Eritrea - Dr. Marek Erika Mária
 • 6. Eredetországok közegészségügyi viszonyai 4. (push-faktorok, morbiditási profil, vakcináció, ellátórendszer állapota, egészséget meghatározó kulturális/vallási szempontok) 4. Balkán és K-Európa, különös tekintettel: Koszovó és Ukrajna - Dr. Marek Erika Mária
 • 7. A migráció folyamatának és egyes állomásainak (eredetországok, tranzit és célországok) egészségügyi és közegészségügyi vonatkozásai (áttekintés). - Dr. Marek Erika Mária
 • 8. A migráció folyamatának és egyes állomásainak (eredetországok, tranzit és célországok) egészségügyi és közegészségügyi vonatkozásai (áttekintés). - Dr. Marek Erika Mária
 • 9. A WHO és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) ajánlásai a migránsok szűrése és védőoltása vonatkozásában, valamint a menedékkérők egészségügyi szűrése (gyakorlata és eredményei) Magyarországon. - Dr. Marek Erika Mária
 • 10. A WHO és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) ajánlásai a migránsok szűrése és védőoltása vonatkozásában, valamint a menedékkérők egészségügyi szűrése (gyakorlata és eredményei) Magyarországon. - Dr. Marek Erika Mária
 • 11. Migráns-érzékeny ellátórendszer: infrastrukturális és professzionális (HR) kapacitásfejlesztések, az ellátás akadályai és jó gyakorlatok. - Dr. Marek Erika Mária
 • 12. Migráns-érzékeny ellátórendszer: infrastrukturális és professzionális (HR) kapacitásfejlesztések, az ellátás akadályai és jó gyakorlatok. - Dr. Marek Erika Mária
 • 13. Kulturális kompetenciák az egészségügyi ellátásban. Interkulturális kommunikációs technikák az orvosi gyakorlatban. Megküzdési stratégiák a migránsok/ menekültek és a romákkal szembeni sztereotípiák, diszkrimináció ellen. - Dr. Marek Erika Mária
 • 14. Kulturális kompetenciák az egészségügyi ellátásban. Interkulturális kommunikációs technikák az orvosi gyakorlatban. Megküzdési stratégiák a migránsok/ menekültek és a romákkal szembeni sztereotípiák, diszkrimináció ellen. - Dr. Marek Erika Mária
 • 15. Együttműködés orvosi tolmáccsal, interkulturális mediátorral: gyakorlati aspektusok - jó gyakorlatok. - Dr. Marek Erika Mária
 • 16. Együttműködés orvosi tolmáccsal, interkulturális mediátorral: gyakorlati aspektusok - jó gyakorlatok. - Dr. Marek Erika Mária
 • 17. Az egészséget, egészségügyi ellátást befolyásoló vallási, kulturális tényezők szerepe (előírások, szokások, diéták a keresztény, muszlim, zsidó, stb. kultúrkörökben). - Dr. Marek Erika Mária
 • 18. Az egészséget, egészségügyi ellátást befolyásoló vallási, kulturális tényezők szerepe (előírások, szokások, diéták a keresztény, muszlim, zsidó, stb. kultúrkörökben). - Dr. Marek Erika Mária
 • 19. A migráció illegális oldala: embercsempészet, emberkereskedelem (prostitúció, kényszermunka, stb.) hatásai az egészségre, az áldozatok egészségügyi ellátásának, rehabilitációjának speciális szempontjai. Különösen sérülékeny társadalmi csoportok a migrációs folyamatban: nők, gyermekek, idősek és fogyatékkal élők ellátásának speciális szempontjai. Nők elleni erőszak a különböző kultúrákban (female genital mutilitation (FGM) és egyéb veszélyes kulturális gyakorlatok. - Dr. Marek Erika Mária
 • 20. A migráció illegális oldala: embercsempészet, emberkereskedelem (prostitúció, kényszermunka, stb.) hatásai az egészségre, az áldozatok egészségügyi ellátásának, rehabilitációjának speciális szempontjai. Különösen sérülékeny társadalmi csoportok a migrációs folyamatban: nők, gyermekek, idősek és fogyatékkal élők ellátásának speciális szempontjai. Nők elleni erőszak a különböző kultúrákban (female genital mutilitation (FGM) és egyéb veszélyes kulturális gyakorlatok. - Dr. Marek Erika Mária
 • 21. A roma etnikai kisebbség egészségének és egészségügyi ellátásának sajátosságai, kulturális aspektusai (egészségkép, hiedelmek, magatartásformák, szokások). Szegregátumokban, telepeken élő romák egészségi állapota. Interkulturális mediáció roma közösségekben. - Dr. Marek Erika Mária
 • 22. A roma etnikai kisebbség egészségének és egészségügyi ellátásának sajátosságai, kulturális aspektusai (egészségkép, hiedelmek, magatartásformák, szokások). Szegregátumokban, telepeken élő romák egészségi állapota. Interkulturális mediáció roma közösségekben. - Dr. Marek Erika Mária
 • 23. Értékelés: záróteszt (kötelező) és a kurzus hallgatói által készített projektek bemutatása (fakultatív). - Dr. Marek Erika Mária
 • 24. Értékelés: záróteszt (kötelező) és a kurzus hallgatói által készített projektek bemutatása (fakultatív). - Dr. Marek Erika Mária

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Ütőné dr. Visi Judit (2013). Egészségföldrajz. Digitális tankönyvtár, http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0038_18_visi_hu/ch01.html
A. Rundle, M. Carvalho, M. Robinson. Cultural Competence in Health Care: A Practical Guide 2nd Edition, ISBN: 978-0-7879-6221-0
R. Skolnik. Global Health 101 (Essential Public Health) 3rd Edition, ISBN-13: 9781284050547
G.A. Galanti. Caring for Patients from Different Cultures 5th Edition, ISBN 9780812223118
J. Newman Giger Transcultural Nursing: Assessment and Intervention, 7th Edition, ISBN-10: 0323399924
T. Brown, S. McLafferty, G. Moon. A Companion to Health and Medical Geography, ISBN: 978-1-4051-7003-1

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A félévi értékelés alapját a részvevő hallgatók által egyénileg elkészített projektmunka (esszé vagy prezentáció) és írásbeli teszt alkotja.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Tárgyfelelőssel történő egyeztetés szerint.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói