Migrációs-egészségügyi aspektusok az orvosi alapellátásban

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-MGA-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Campus kurzusként elérhető 25 fő számára. Campus-karok: ÁOK ETK

Tematika

A kurzus hallgatói megismerkednek az u.n. harmadik országból érkező, etnikai, kulturális és vallási szempontból különböző hátterű migráns és menekült populáció egészségügyi ellátásának főbb szempontjaival. A hallgatók a kurzus zárásaként teszt vizsgát tesznek és önálló tematikus esszéket mutatnak be

Előadások

 • 1. A migráció fogalma és a migráció, mint globális jelenség. Migrációs-egészségügy, mint új, multidiszciplináris fejezete az orvos-és egészségtudományoknak - Dr. Marek Erika Mária
 • 2. A migráció fogalma és a migráció, mint globális jelenség. Migrációs-egészségügy, mint új, multidiszciplináris fejezete az orvos-és egészségtudományoknak - Dr. Marek Erika Mária
 • 3. A migrációhoz kapcsolódó egészségügyi kihívások. Eredet-országok versus cél-országok morbiditási profilja, elfelejtett betegségek újbóli megjelenése, alapellátó-rendszer különbözősége - Dr. Marek Erika Mária
 • 4. A migrációhoz kapcsolódó egészségügyi kihívások. Eredet-országok versus cél-országok morbiditási profilja, elfelejtett betegségek újbóli megjelenése, alapellátó-rendszer különbözősége - Dr. Marek Erika Mária
 • 5. A migráns érzékeny egészségügyi rendszerek alapelvei, felépítésük és működtetésük. Egészségnevelés multikulturális környezetben - Dr. Marek Erika Mária
 • 6. A migráns érzékeny egészségügyi rendszerek alapelvei, felépítésük és működtetésük. Egészségnevelés multikulturális környezetben - Dr. Marek Erika Mária
 • 7. A migránsok egészségügyi ellátásának jogi környezete Magyarországon és az Európai Unióban - Dr. Katz Zoltán
 • 8. A migránsok egészségügyi ellátásának jogi környezete Magyarországon és az Európai Unióban - Dr. Katz Zoltán
 • 9. A migrációhoz kapcsolódó egészségügyi kihívások. Az egészségügyi rendszerek, orvosi alapellátási modellek és gyakorlatok különbségei az eredet- és cél-országokban. - Dr. GOOLESORKHI Kia
 • 10. A migrációhoz kapcsolódó egészségügyi kihívások. Az egészségügyi rendszerek, orvosi alapellátási modellek és gyakorlatok különbségei az eredet- és cél-országokban. - Dr. GOOLESORKHI Kia
 • 11. Mentálhigiénés aspektusok a migránsok alapellátáson belüli gondozása során - Dr. Szilárd István
 • 12. Mentálhigiénés aspektusok a migránsok alapellátáson belüli gondozása során - Dr. Szilárd István
 • 13. Alapellátási praxis működtetése multikulturális környezetben - Dr. Kürthy Dániel
 • 14. Alapellátási praxis működtetése multikulturális környezetben - Dr. Kürthy Dániel
 • 15. Migránsok és menekültek családorvosi ellátása - Crivellariné Dr. Kutnyánszky Valéria
 • 16. Migránsok és menekültek családorvosi ellátása - Crivellariné Dr. Kutnyánszky Valéria
 • 17. Palliatív ellátás sajátosságai multikulturális környezetben - Crivellariné Dr. Kutnyánszky Valéria
 • 18. Palliatív ellátás sajátosságai multikulturális környezetben - Crivellariné Dr. Kutnyánszky Valéria
 • 19. Orvos- beteg kommunikáció multikulturális környezetben - Dr. Marek Erika Mária
 • 20. Orvos- beteg kommunikáció multikulturális környezetben - Dr. Marek Erika Mária
 • 21. Az irreguláris migráció legsötétebb oldala: az emberkereskedelem áldozatai felismerése és rehabilitációja: együttműködés a bűnüldöző szervekkel és a humanitárius szervezetekkel - Dr. Szilárd István
 • 22. Az irreguláris migráció legsötétebb oldala: az emberkereskedelem áldozatai felismerése és rehabilitációja: együttműködés a bűnüldöző szervekkel és a humanitárius szervezetekkel - Dr. Szilárd István
 • 23. Félévzárás, vizsga - Dr. Marek Erika Mária
 • 24. Félévzárás, vizsga - Dr. Marek Erika Mária

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Katz Z. és mts: Migránsok körében előforduló egyes fertőzőbetegségek a befogadó állomásokon végzett szűrővizsgálatok tükrében - Népegészségügy 2015
Klenner Zoltán: A Magyarországon élő külföldiek egészségügyi ellátása, valamint az ide érkezők egészségügyi szűrése; Népegészségügy 2015
A. Rundle, M. Carvalho, M. Robinson. Cultural Competence in Health Care: A Practical Guide 2nd Edition, ISBN: 978-0-7879-6221-0
G.A. Galanti. Caring for Patients from Different Cultures 5th Edition, ISBN 9780812223118

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Szilard I. et al (editor and co-author): The Mental Health Aspect of Trafficking in Human Beings. Training Manual. Budapest, 2004 IOM.
Szilard I., Barath A.: Public Health Aspects of Trafficking in Human Beings: Health Promotion and Prevention Tasks and Possibilities In: Health Promotion and Disease Prevention; a handbook for teachers, researchers, health professionals and decision makers. p. 670 - 693 Hans Jacobs Publishing Company 2007 Germany and FYRM
Szilárd I és mts: Migrációhoz kapcsolódó új kihívások az egészségügyi munkaerőpiacon, Népegészségügy, 2012;90(2):115-121
Bhopal RS. Migration, Ethnicity, Race and Health in Multicultural Societies. 2nd ed. Oxford University Press; 2014.
Szilard I, Barath, A: Trafficked Persons and Mental Health in: Violence and Mental Health - its Manifold Faces, Ed.: J. Lindert, I. Levav, Springer Science+Business Media Dordrecht 2015, pp. 243 - 266

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A TVSZ és a tanszék Etikai Kódexe alapján

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A TVSZ és a tanszék Etikai Kódexe alapján

Vizsgakérdések

A hallgatók a kurzus zárásaként teszt vizsgát tesznek és önálló tematikus esszéket mutatnak be.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói