Légy proaktív! Betegségmegelőzés újratöltve

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-BMU-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 30 fő számára. Campus-karok: ETK

Tematika

Az előadások a megszokott frontális formával szemben interaktivitásra épülnek a hallgatóság aktív részvételével. Személyes bevonódás útján tapasztalhatják meg, hogyan hasznosítsák későbbi orvosi munkájuk során a betegségmegelőzés kiemelt vonatkozásait. Az előadások során a hallgatóság igényeire építve probléma alapú képzéssel, a szinergiára törekvés jegyében, csapatmunkákkal és a modern információtechnológiai lehetőségek kihasználásával valósul meg a képzés. A cél nem a kötelező tárgyak keretében megszerzett ismeretek ismétlése, hanem azok gyakorlati hasznosságának megélése, a jövő orvosainak paradigmaváltása egyedi oktatási módszereken keresztül.

Előadások

 • 1. Preventív vs. kuratív medicina - a történelem útvesztőjében. Prevenció - de hol, ki és kinek? - Dr. Berényi Károly
 • 2. Primordiális prevenció - Észak Karéliától a mintamenzáig - Dr. Szendi Katalin
 • 3. Japán : Chad - 85 : 50. Egészségdeterminánsok egy kicsit másként - Dr. Berényi Károly
 • 4. Orvos vagyok, gyógyítani akarok. Vagy inkább megelőzni? Tanulmányozzuk a népet! - Dr. Berényi Károly
 • 5. "Csak egy maradhat" - mitől szenvedtek őseink és mi varható unokáink életében? (avagy trendek és tendenciák a fertőző és nemfertőző betegségek alakulásában) - Dr. Berényi Károly
 • 6. A szellemek akarata -- Az istenek büntetése -- Az orvos majd meggyógyít -- Felelős vagyok az egészségemért - Dr. Berényi Károly
 • 7. A társas lény - Dr. Berényi Károly
 • 8. A fürdéstől a vakcinációig - Dr. Szendi Katalin
 • 9. Na most fertőz vagy nem fertőz? - Fertőzések nemfertőző betegségek hátterében - Dr. Szendi Katalin
 • 10. Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok! A szűrésekről... - Dr. Szendi Katalin
 • 11. Élet-mód - Dr. Berényi Károly
 • 12. Mozgás! - Dr. Berényi Károly
 • 13. "Nem tudunk mit csinálni, eszünk!" Éhezek! Vagy mégsem? - Makro- és mikronutriensek - Dr. Berényi Károly
 • 14. Idiokrácia a táplálkozásban. Enni vagy nem enni: az itt a kérdés. - Dr. Berényi Károly
 • 15. Inni vagy nem inni: az itt a kérdés. - Dr. Berényi Károly
 • 16. Reggeli wellness: kávé-konyak-cigi-kávé-konyak-cigi - Dr. Berényi Károly
 • 17. Élet a Facebookon innen és túl - Dr. Berényi Károly
 • 18. Urbanizáció - kockázati tényező vagy védőfaktor? - Dr. Berényi Károly
 • 19. A munka nemesít - Vagy beteggé tesz? - Dr. Berényi Károly
 • 20. Egészségpolitika - de hisz én csak gyógyítani akarok?! - Dr. Berényi Károly
 • 21. Ne halat adj, hanem horgászbotot! - Dr. Berényi Károly
 • 22. Relax! Take it easy. Hakuna matata! - Dr. Berényi Károly
 • 23. Hogyan válik "szokássá" a betegségmegelőzés? - Dr. Berényi Károly
 • 24. Verbális és nonverbális kommunikáció - kulcs a kiemelkedően eredményes betegségmegelőzéshez - Dr. Berényi Károly

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Félévközi jegy

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Beszámoló az oktatóval egyeztetett tananyagból

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói