Egészségfejlesztés

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-HPR-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 5 fő számára. Campus-karok: ETK

Tematika

Az egészségfejlesztés nemcsak a preventív medicina, hanem a gyakorló orvos napi munkájának is szerves és elválaszthatatlan részét képezi. Hatékony intervencióval a népbetegségek jelentős hányada megelőzhető, és így betegségek előfordulási gyakorisága, illetve az azokból eredő mortalitás is csökkenthető. Kurzusunk során nemcsak az orvosi praxisban fontos és releváns információkat kívánunk átadni, hanem a szemléletformáláson túl a preventív medicina határterületeire (pl. viselkedéspszichológia, egészségpolitika) is kalauzoljuk a hallgatókat.

Előadások

 • 1. Egészségdefiníciók. Az egészség összefüggései a hétköznapi értékekkel. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 2. Az egészségfejlesztés elméleti háttere. Szalutogenezis és patogenezis. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 3. Az egészségfejlesztés alapvető dokumentumai. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 4. Az egészségfejlesztés és az egészségnevelés kapcsolata, elméleti és módszertani különbségei. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 5. Az egészségfejlesztés módszerei. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 6. Az egészségfejlesztés eredményeinek mérése, legfontosabb mennyiségi és minőségi indikátorok. Bizonyítékokon alapuló egészségfejlesztés. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 7. Egészségfejlesztés és egészségpolitika. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 8. A Lalonde-modell. Health in all policies (HiAP). - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 9. Multiszektorialitás. Stakeholderek. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 10. Health Impact Assessment (HIA). - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 11. Közösségi egészségfejlesztés. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 12. Az egészségtervezés módszere. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 13. SWOT-analízis. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 14. Egyéni egészségterv készítése. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 15. Hatékony egészségfejlesztés színtereken (iskola). - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 16. Hatékony egészségfejlesztés színtereken (munkahely). Munkahelyi egészségfejlesztés - hatástanulmányok. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 17. Health Promoting Universities. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 18. Az egészségfejlesztő egyetemek koncepciójának alkalmazási lehetőségei és aktualitásai. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 19. A mentális egészségfejlesztés módszerei. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 20. Pozitív mentális egészség fejlesztése és a mentális betegségek megelőzésének lehetőségei. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 21. Mentális egészségpolitika. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 22. A gyakorló orvos szerepe és lehetőségei az egészségfejlesztésben primer, szekunder és tercier prevenciós szinteken. A gyógyítók társadalomra kifejtett multiplikációs hatása. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 23. Komplex egészségfejlesztési programok. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 24. Jó gyakorlatok hazai és nemzetközi példái. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A Neptun-ba/Teams-be feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Ember I., Kiss I., Cseh K.: Népegészségügyi orvostan, Dialóg Campus, 2013.
http://www.etk.pte.hu/public/upload/files/efop343/KezikonyvAzEgeszegfejleszteshez2022net.pdf

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

lásd: Neptun MeetStreet / Teams-csoport

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlási lehetőség nincs.

Vizsgakérdések

lásd: Neptun MeetStreet / Teams-csoport

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói