A járványok története, a történelem nagy járványai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-JAR-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 24 fő

Campus kurzusként elérhető 24 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK

Tematika

A járványok mindig jelentős szerepet játszottak az emberiség történetében. A fertőző betegségek elleni küzdelem a bakteriológiai érával vette kezdetét és igazi hőskora a 19. század második felére tehető. Rendkívüli jelentőségük van azoknak a felfedezéseknek, amelyek lehetővé tették a járványok leküzdését. Ezekről a kulcsfelfedezésekről és járványügyi, történelmi tényekről kívánunk a hallgatóknak ízelítőt nyújtani.
A kurzus során a hallgatók általános betekintést nyerhetnek a járványtan történetébe, a történelem nagy járványaiba. Az orvostudomány e speciális területét a napjainkban is oly fontos megelőzési lehetőségekkel ötvözve oktatjuk.

Előadások

 • 1. Bevezetés: a fertőző betegségek előfordulása, epidemiológiája - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 2. Korai teóriák a fertőző betegségek kialakulásáról - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 3. Pestis 1. - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 4. Pestis 2. - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 5. Feketehimlő - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 6. Lepra - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 7. Syphilis - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 8. Gyermekbetegségek 1. (Poliomyelitis) - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 9. Gyermekbetegségek 2. (Kanyaró, Diphteria) - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 10. Tuberkulózis - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 11. Kolera - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 12. A közegészségtan története - Bőszné Dr. Murányi Edit

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A Neptun-ra feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Nincs

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlási lehetőség nincs.

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói