Biomarkerek

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-BMS-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 30 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK

Tematika

Amikor biomarkerekről beszélünk, elsősorban molekulákra gondolunk, de fizikai, fiziológiai változások is ide sorolhatók. Széles körű az alkalmazhatóságuk. A betegség kockázata, azok korai előrejelzése, diagnosztikája, valamint a terápia sikerességének követése is lehetséges biomarkerekkel. Tápláltsági állapot, alkohol, vagy drogfogyasztás ugyancsak kimutatható velük. A mérési módszerek az egyszerűtől a komplex laboratóriumi eljárásokig terjednek. A biomarkerek speciális csoportjába tartoznak az illékony molekulák. Ezeket szaglással (ember, állat, vagy mesterséges orr), vagy biokémiai eljárásokkal lehet kimutatni. A kurzus célja, hogy megismertesse a biomarkereket az egyszerű mindennapi felhasználási lehetőségektől a különleges, kevésbé ismertekig.

Előadások

 • 1. Biomarkerek fogalma - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 2. Tápláltsági állapot biomarkerei - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 3. Autizmus, hiperaktivitás biomarkerei - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 4. Dohányzás biomarkerei - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 5. Alkoholfogyasztás biomarkerei - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 6. Drogfogyasztás biomarkerei - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 7. Környezeti ártalmak biomarkerei - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 8. Foglalkozási ártalmak biomarkerei - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 9. Egyéni teljesítóképesség biomarkerei - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 10. Epigenetikai biomarkerek - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 11. Egyéni érzékenység biomarkerei - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 12. Genetikai betegségek biomarkerei - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 13. Fertőző betegségek biomarkerei - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 14. Fertőző betegségek biomarkerei - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 15. Szív- és érrendszeri betegségek biomarkerei - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 16. Szív- és érrendszeri betegségek biomarkerei - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 17. Daganatos betegségek biomarkerei - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 18. Daganatos betegségek biomarkerei - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 19. Illékony molekulák, mint biomarkerek - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 20. Illékony molekulák, mint biomarkerek - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 21. Biomarkerek modern vizsgálómódszerei - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 22. Biomarkerek modern vizsgálómódszerei - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 23. Biomarkerek validálása - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 24. A biomarkerek alkalmazásának etikai kérdései - Dr. Gyöngyi Zoltán

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Órai diasorok a Neptunon.

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Szóban

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

Biomarkerek fogalma
Tápláltsági állapot biomarkerei
Autizmus, hiperaktivitás biomarkerei
Dohányzás biomarkerei
Alkoholfogyasztás biomarkerei
Drogfogyasztás biomarkerei
Környezeti ártalmak biomarkerei
Foglalkozási ártalmak biomarkerei
Egyéni teljesítóképesség biomarkerei
Epigenetikai biomarkerek
Egyéni érzékenység biomarkerei
Genetikai betegségek biomarkerei
Fertőző betegségek biomarkerei
Szív- és érrendszeri betegségek biomarkerei
Daganatos betegségek biomarkerei
Illékony molekulák, mint biomarkerek
Biomarkerek modern vizsgálómódszerei
Biomarkerek validálása
A biomarkerek alkalmazásának etikai kérdései

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói