A fertőző betegségek története

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-FBT-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 24 fő

Campus kurzusként elérhető 24 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK

Tematika

A fertőző betegségek mindig jelentős szerepet játszottak az emberiség történetében. Az ellenük való küzdelem mind a mai napig jelentős kihívás a közegészségtan számára. A kurzus során azokat a fertőző betegségeket szeretnénk bemutatni, amelyek nemcsak a múltban, de napjainkban is rendkívüli jelentőséggel bírnak. A hallgatók általános betekintést nyerhetnek a járványtan történetébe, az új és újonnan visszatérő fertőző megbetegedések történetébe, külön kiemelve a megelőzés lehetőségeit a régmúlt időkben és napjainkban. Emellett megismerkedhetnek azokkal a tudósokkal és felfedezéseikkel, amelyek jelentős mérföldkőnek számítanak a közegészségügy fejlődésében, történetében.

Előadások

 • 1. Trópusi betegségek 1. (Malária) - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 2. Trópusi betegségek 2. (Sárgaláz) - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 3. Trópusi betegségek 3. (Kolera) - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 4. Influenza - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 5. HIV / AIDS - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 6. Új és újonnan megjelenő fertőző betegségek (WNF, Ebola, CJD) - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 7. Járványok a háborúk idején - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 8. Bioterrorizmus - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 9. Az oltások felfedezése - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 10. Az antibiotikumok felfedezése - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 11. Arcképcsarnok (híres kutatók és munkásságuk) - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 12. A fertőző betegségek: múlt - jelen - jövő - Bőszné Dr. Murányi Edit

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Neptunra feltöltött tananyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

nincs

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlási ehetőség nincs

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói