A roma, a hajléktalan, a menekült és a szexmunkás: a legsérülékenyebb társadalmi csoportok egészségproblémái és egészségügyi ellátásuk kihívásai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-STC-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 16 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ÁOK ETK

Tematika

A roma, a hajléktalan, a menekült és a szexmunkás kopogtatnak a mennyország kapuján... Mind középkorúak… Akár egy vicc is kezdődhetne így, de sajnos, ez NEM vicc! Ugyanis, ezen a veszélyeztetett társadalmi csoportok körében legalacsonyabb a születéskor várható átlagos élettartam, és nekik a legrosszabb az egészségi állapota a többségi populációkhoz képest.
A kurzus során ezen szegregált társadalmi csoportok speciális egészségproblémáit és szükségleteit tárgyaljuk meg, és bemutatunk számos jó gyakorlatot és kezdeményezést, melyek célja ezen csoportok egészségi állapotának és ellátáshoz való hozzáférésének javítása.
A kurzust tömbösítve tartjuk, és mivel minden alkalommal más-más populációt veszünk górcső alá, ezért jelentkezés előtt kérjük a hallgatókat, hogy bizonyosodjanak meg róla, hogy mind a 4 alkalom megfelelő a számukra!
Várunk minden olyan nyitott-gondolkodású, toleráns és szociálisan érzékeny hallgató jelentkezését, aki érdeklődik az egészségi állapotban mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentésének lehetőségeiről.

Előadások

 • 1. Romák Magyarországon és a világban: helyzetkép, demográfiai és mortalitási adatok, trendek, alcsoportok. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 2. Romák Magyarországon és a világban: helyzetkép, demográfiai és mortalitási adatok, trendek, alcsoportok. - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 3. Egészséggel kapcsolatos tudás és attitűdök; honnan ered és hogyan hat az egészségre? - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 4. Egészséggel kapcsolatos tudás és attitűdök; honnan ered és hogyan hat az egészségre? - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 5. Mi áll a döntéseink mögött? Hagyomány, hiedelem, média hatása - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 6. Szerepcsere - vállalnád? akadályok, nehézségek, pozitív vagy negatív diszkrimináció - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 7. Hajléktalanok Magyarországon és az EU-ban: adatok, trendek, tipológia, okok és a hajléktalanság szociális kontextusa. Szabályozás. - Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa
 • 8. A hajléktalanok egészségi állapota: jellemző tünetek, kórképek és ezek okai, lefolyása, speciális problémák. Ezek népegészségügyi jelentősége, kutatási eredmények. - Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa
 • 9. A hajléktalanok egészségi állapota: jellemző tünetek, kórképek és ezek okai, lefolyása, speciális problémák. Ezek népegészségügyi jelentősége, kutatási eredmények. - Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa
 • 10. Hajléktalanok egészségügyi ellátása, speciális nehézségek, amikkel szembesülhetünk és szembesülhetnek. Szociális rendszer keretében működő egészségügyi ellátás hazai és nemzetközi viszonylatban. - Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa
 • 11. Hajléktalanok egészségügyi ellátása, speciális nehézségek, amikkel szembesülhetünk és szembesülhetnek. Szociális rendszer keretében működő egészségügyi ellátás hazai és nemzetközi viszonylatban. - Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa
 • 12. Hajléktalanok egészségi állapotának javítása: hazai és nemzetközi jó példák, bevált módszerek. Első lakhatás modell. - Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa
 • 13. Migráció-egészségügy alapjai, 21. századi migrációs folyamatok, trendek. - Dr. Marek Erika Mária
 • 14. Migráció-egészségügy alapjai, 21. századi migrációs folyamatok, trendek. - Dr. Marek Erika Mária
 • 15. A migránsok egészségügyi ellátásának jogi szabályozása, intézményi háttere, ellátáshoz való hozzáférés a hazai és uniós egészségügyi ellátórendszerben - Dr. Marek Erika Mária
 • 16. A migránsok egészségügyi ellátásának jogi szabályozása, intézményi háttere, ellátáshoz való hozzáférés a hazai és uniós egészségügyi ellátórendszerben - Dr. Marek Erika Mária
 • 17. A legális és irreguláris migránsok speciális egészségügyi szükségletei, a migrációs folyamatának egészségügyi, közegészségügyi vonatkozásai. - Dr. Marek Erika Mária
 • 18. A legális és irreguláris migránsok speciális egészségügyi szükségletei, a migrációs folyamatának egészségügyi, közegészségügyi vonatkozásai. - Dr. Marek Erika Mária
 • 19. Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok (best practices) a migránsok szűrése, immunizációja, ellátása, egészségfejlesztése területén. - Dr. Marek Erika Mária
 • 20. Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok (best practices) a migránsok szűrése, immunizációja, ellátása, egészségfejlesztése területén. - Dr. Marek Erika Mária
 • 21. Szexmunkások egészségügyi szükségletei, ellátásának speciális szempontjai - Dr. Marek Erika Mária
 • 22. Szexmunkások egészségügyi szükségletei, ellátásának speciális szempontjai - Dr. Marek Erika Mária
 • 23. Kurzus-zárás, beszámoló - Dr. Marek Erika Mária
 • 24. Kurzus-zárás, beszámoló - Dr. Marek Erika Mária

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Szuhay Péter: Sosemlesz Cigányország. Osiris Kiadó, Budapest, 2012.
Kalla Éva, Soproni Ágnes: Írják le a sóhajtásomat! - Milyen lehet cigánynak lenni? Magvető Kiadó, Budapest, 1997.
Lakatos Menyhért: Füstös képek, 1975.
Rákosy Zsuzsa, Szeitl Blanka: A hajléktalan emberek egészsége, Demográfia Évf. 61, Szám 1 (2018), http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografia/article/view/2744/2632
Gurály Zoltán 2016: Új otthon, szállótársak és járókelők. Otthontalanul; Tégy az emberért!
Dialógusok a hajléktalanságról. BMSZKI, Budapest http://www.bmszki.hu/sites/default/files/field/uploads/otthontalanul_11_web-1.pdf
Győri Péter 2013: Hajléktalanügyi országjelentés. BMSZKI Tanulmányok. BMSZKI, Budapest. http://www.bmszki.hu/sites/default/files/field/uploads/vegso-orszagjelentes2013-szallitasra.pdf
Rurik et al. Menekültek, migránsok az alapellátásban. Mit tanulhattunk az EUR-HUMAN projekt eredményeiből? Orvosi Hetilap. 159(35). pp.1414-1422, 2018

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli teszt az ajánlott irodalom és az előadások alapján az utolsó alkalommal.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A tárgyfelelőssel történt előzetes egyeztetés alapján.

Vizsgakérdések

Írásbeli teszt az ajánlott irodalom és az előadások alapján.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói