Epigenetika - a gének feletti öröklődés orvosi vonatkozásai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-GFO-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 30 fő számára. Campus-karok: GYTK TTK

Tematika

Napjainkban egyre inkább felvetődik a kérdés, vajon milyen mértékben járul hozzá betegségek kialakulásához a környezet indukálta molekuláris jelek összessége? Választ többek között az epigenetika tudománya adhat, mely a környezetnek a génaktivitásra gyakorolt olyan hatásaival foglalkozik, amelyek örökölhető fenotípus-változásokat eredményeznek. Ennek tükrében új nézőpontot jelent számos megbetegedés esetén, kapcsolatot teremhet környezeti expozíció, genetika és betegség között. A tárgy feladata lektorált szakirodalmon keresztül megismertetni a hallgatókkal az epigenetika elméleti hátterét, kutatási irányait és legújabb eredményeinek orvosi vonatkozásait.

Előadások

 • 1. Az epigenetika fogalma, története, elméleti háttere - EpiTwin Project - Bérczi Bálint Dániel
 • 2. Öröklődhetnek-e a környezeti hatások (táplálkozás, fizikai aktivitás, stressz) és létezik-e az "epigenetikai felelősség"? - Bérczi Bálint Dániel
 • 3. DNS-metiláció mechanizmusa - Kapcsolat külvilág és egyén között - Bérczi Bálint Dániel
 • 4. Humán Epigenom Project - Bérczi Bálint Dániel
 • 5. Hisztonvariánsok és -modifikációk, kromatinszerveződés mechanizmusa - Bérczi Bálint Dániel
 • 6. Az epigenom transzgenerációs öröklődése - Bérczi Bálint Dániel
 • 7. Étrend és epigenetika, folsav szerepe a DNS metilációban valamint az anyai táplálkozás epigenetikai és intrauterin hatásai - Bérczi Bálint Dániel
 • 8. Nutriepigenomika a metabolikus szindrómában - Bérczi Bálint Dániel
 • 9. Epigenetika szerepe az obezitás kialakulásában és hatása az utódgenerációban - Bérczi Bálint Dániel
 • 10. Obezitással kapcsolatos epigenomikai vizsgálatok (EWAS) - Bérczi Bálint Dániel
 • 11. Az epigenetika szerepe a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásában - Bérczi Bálint Dániel
 • 12. Epigenetika hatása a vaszkuláris funkciókban - Bérczi Bálint Dániel
 • 13. Epigenetika szerepe a daganatkialakulásban, diagnosztikában és terápiában - Bérczi Bálint Dániel
 • 14. Étrendi tényezők, epigenetika és daganatok - Bérczi Bálint Dániel
 • 15. Az allergia nem mendeli öröklődése valamint a fertőző megbetegedések epigenetikai vonatkozásai - Bérczi Bálint Dániel
 • 16. Az élethossz alatt szerzett epigenetikai mintázat kapcsolata a betegségek kialakulásával és az öregedéssel - Bérczi Bálint Dániel
 • 17. Nem kódoló RNS-ek regulációja (siRNS, mikroRNS, piRNS) és az exogén siRNS-ek terápiás alkalmazása, lehetséges mellékhatásai - Bérczi Bálint Dániel
 • 18. A mikroRNS-ek regulációja - kapcsolat RNS-interferencia és epigenetika között - Bérczi Bálint Dániel
 • 19. Az epigenetika prevenciós vonatkozásai - Bérczi Bálint Dániel
 • 20. Az epigenetika terápiás vonatkozásai - Bérczi Bálint Dániel
 • 21. Vizsgálati módszerek az epigenetikában (MethyLight) - Bérczi Bálint Dániel
 • 22. Az epigenom vizsgálata - metilációs DNS (MeDIP) és kromatin immunprecipitáció - Bérczi Bálint Dániel
 • 23. Mit tartogat számunkra a jövő? - Bérczi Bálint Dániel
 • 24. A személyre szabott medicina jövőbeli kilátásai - Bérczi Bálint Dániel

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A Neptunra feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Trygve Tollefsbol (ed.): Handbook of Epigenetics - The New Molecular and Medical Genetics, imprint: Academic Press, ISBN: 978-0-12-375709-8
Igor Kovalchuk, Ph.D., MD, Olga Kovalchuk, Ph.D., MD: Epigenetics in Health and Disease, 1st edition, FT Press Science, ISBN-10: 013259708X

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 %, azaz 4x45 perc hiányzás megengedett.

Félévközi ellenőrzések

A félévi jegy megszerzésének a feltétele az utolsó előadáson megírt teszt (egyszerű választás).

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlási lehetőség nincs.

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói