GMO

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-GEM-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 30 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK

Tematika

A genetikailag módosított szervezetek (GMOk) felhasználása egyre nagyobb teret nyer az élelmezésben. A közvetlen egészségügyi hatáson túl közvetve, a természeti környezeten át is hatással vannak ezen szervezetek az emberi gazdasági aktivitásra és az egészségre. A téma társadalmi vitát kelt, melyben megfelelő információ hiányában tévhitek is megjelennek. A képzés célja, hogy a hallgatók objektív képet kapjanak a GM szervezetek szerepéről életünkben, beleértve az előnyös és a lehetséges egészségkárosító hatásaikról. A tantárgy keretén belül a hallgatók megismerkednek a GM szervezetek előállításának molekuláris hátterével, szerepükkel a növénytermesztésben, állattenyésztésben és az orvostudományban; eddig előfordult és lehetséges egészségi következményekkel; élelmiszeripari elterjedtségükkel, kimutatási módszereikkel, engedélyezési eljárásokkal, törvényi szabályozásokkal, gazdasági és társadalmi hatásukkal.

Előadások

 • 1. A GMO fogalma - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 2. A GMO megjelenésének igénye különböző tudományterületeken - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 3. A mezőgazdaság fejlődése a GMO megjelenéséig - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 4. A GM szervezetek szerepe a növénytermesztésben - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 5. A GM szervezetek szerepe az állattenyésztésben - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 6. A GM növények hatása természetes élőhelyekre és a biogazdálkodásra - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 7. GMO előállítás. Tudománytörténeti áttekintés - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 8. GMO előállítás. Biotechnológiai módszerek ismertetése - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 9. GMO kimutatási módszerek - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 10. A GM szervezetek élelmiszerekben való előfordulása, kimutathatóságuk - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 11. GMO az iparban - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 12. GMO a gyógyszeriparban - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 13. GMO a tudományban - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 14. GMO és a betegségmegelőzés - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 15. GMO és a gyógyítás - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 16. A génterápia múltja, jelene és jövője - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 17. Az ember genetikai módosítása - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 18. A GM szervezetek lehetséges egészségkárosító hatásai - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 19. GM szervezetek okozta halálesetek háttere - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 20. A GM szervezetek egészségkárosító hatásának kivédése - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 21. A GM szervezetek engedélyezésének feltételei - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 22. Kereskedelmi GMO előállítás - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 23. A GM szervezetek gazdasági hatása - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 24. Társadalmi viták, tájékoztatás - Dr. Gyöngyi Zoltán

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Neptunra feltöltött diák.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Választásos teszt. Hiányzás esetén egyénileg megbeszélt új időpont biztosítása.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

A GMO fogalma
A GMO megjelenésének igénye különböző tudományterületeken
A mezőgazdaság fejlődése a GMO megjelenéséig
A GM szervezetek szerepe a növénytermesztésben
A GM szervezetek szerepe az állattenyésztésben
A GM növények hatása természetes élőhelyekre és a biogazdálkodásra
GMO előállítás. Tudománytörténeti áttekintés
GMO előállítás. Biotechnológiai módszerek ismertetése
GMO kimutatási módszerek
A GM szervezetek élelmiszerekben való előfordulása, kimutathatóságuk
GMO az iparban
GMO a gyógyszeriparban
GMO a tudományban
GMO és a betegségmegelőzés
GMO és a gyógyítás
A génterápia múltja, jelene és jövője
Az ember genetikai módosítása
A GM szervezetek lehetséges egészségkárosító hatásai
GM szervezetek okozta halálesetek háttere
A GM szervezetek egészségkárosító hatásának kivédése
A GM szervezetek engedélyezésének feltételei
Kereskedelmi GMO előállítás
A GM szervezetek gazdasági hatása
Társadalmi viták, tájékoztatás

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Gyöngyi Zoltán