A leggyakoribb daganatos betegségek szűrésétől a terápiáig az orvosi gyakorlatban

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Bellyeiné Dr. Pozsgai Éva

  egyetemi adjunktus,
  Orvosi Népegészségtani Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-DST-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOP-BPR-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

A daganatos betegségek előkelő helyen szerepelnek a mortalitási statisztikában, hazánkban. A kurzus célja, hogy gyakorlati szempontból nyújtson áttekintést a leggyakoribb daganatos betegségek szűréséről, a páciensek preventív szemléletének kialakításáról, valamint daganatos betegségek kialakulásakor az általános diagnosztikus és terápiás teendőkről. A kurzust blokkosítva tartjuk.

Előadások

 • 1. A preventív szemlélet kialakítása, a páciensek edukálása - Dr. Bellyeiné Dr. Pozsgai Éva
 • 2. A preventív szemlélet kialakítása, a páciensek edukálása - Dr. Bellyeiné Dr. Pozsgai Éva
 • 3. A leggyakoribb daganatos betegségek - Dr. Bellyeiné Dr. Pozsgai Éva
 • 4. A leggyakoribb daganatos betegségek - Dr. Bellyeiné Dr. Pozsgai Éva
 • 5. A leggyakoribb daganatos betegségek - Dr. Bellyeiné Dr. Pozsgai Éva
 • 6. A daganatos betegségek szűrési gyakorlata - Dr. Bellyeiné Dr. Pozsgai Éva
 • 7. A daganatos betegségek szűrési gyakorlata - Dr. Bellyeiné Dr. Pozsgai Éva
 • 8. A daganatos betegségek szűrési gyakorlata - Dr. Bellyeiné Dr. Pozsgai Éva
 • 9. A daganatos betegségek diagnózisa és terápiája. Kivizsgálás, betegutak - Dr. Bellyeiné Dr. Pozsgai Éva
 • 10. A daganatos betegségek diagnózisa és terápiája. Kivizsgálás, betegutak - Dr. Bellyeiné Dr. Pozsgai Éva
 • 11. A daganatos betegekkel történő kommunikáció sajátosságai - Dr. Bellyeiné Dr. Pozsgai Éva
 • 12. A daganatos betegekkel történő kommunikáció sajátosságai - Dr. Bellyeiné Dr. Pozsgai Éva

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Nincs

Saját oktatási anyag

Előadások
PowerPoint előadások diasora

Jegyzet

Nincs

Ajánlott irodalom

Nincs

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Nincs vizsga – aktív részvétel az órákon, valamint egy kiselőadás (ppt) készítése

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

Nincs

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói