Egészség és társadalom

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-EGT-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Campus kurzusként elérhető 2 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK

Tematika

A társadalmi jelensége és folyamatok jelentős része az egészség kérdésével közvetlen kapcsolatban áll. A kurzus elsődleges célja, hogy a tematikában szereplő társadalmi jelenségeknek az egészség témával való összefüggéseit elemezze. A félév során feldolgozásra kerül, hogy a társadalmi, kulturális, vallási, gazdasági és egyéb hatások miként alakíthatják az egyének egészségi állapotát, illetve a közösségek egészséggel kapcsolatos gondolkodását. A megadott irodalmak alapján felépített előadások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az egészségi helyzetet meghatározó társadalmi tényezők kevésbé közismert aspektusai is inkább észrevehetők legyenek.

Előadások

 • 1. Egészség és betegség – elméleti áttekintés - Dr. Girán János
 • 2. Az egészség társadalmi meghatározói - Dr. Girán János
 • 3. Társadalmi különbségek és egészség I. - Dr. Girán János
 • 4. Társadalmi különbségek és egészség II. - Dr. Girán János
 • 5. Közösségi kapcsolatrendszer és egészség I. - Dr. Girán János
 • 6. Közösségi kapcsolatrendszer és egészség I. - Dr. Girán János
 • 7. Egészségmagatartás és társadalmi normák I. - Dr. Girán János
 • 8. Egészségmagatartás és társadalmi normák II. - Dr. Girán János
 • 9. Reklámok, kommunikáció és az egészség I. - Dr. Girán János
 • 10. Reklámok, kommunikáció és az egészség II. - Dr. Girán János
 • 11. Gazdaság és egészség I. - Dr. Girán János
 • 12. Gazdaság és egészség II. - Dr. Girán János
 • 13. Iskolázottság és egészség I. - Dr. Girán János
 • 14. Iskolázottság és egészség I. - Dr. Girán János
 • 15. Politikai ideológiák és egészség I. - Dr. Girán János
 • 16. Politikai ideológiák és egészség II. - Dr. Girán János
 • 17. Balesetek és az egészség - Dr. Girán János
 • 18. Bántalmazások és az egészség - Dr. Girán János
 • 19. Környezeti hatások és egészség - Dr. Girán János
 • 20. Klímaváltozás és egészség - Dr. Girán János
 • 21. Globalizáció, urbanizáció és egészség - Dr. Girán János
 • 22. A városi környezet egészséghatásai - Dr. Girán János
 • 23. Összefoglalás - Dr. Girán János
 • 24. Összefoglalás - Dr. Girán János

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Neptunra feltöltött anyagok

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Berkman LF, Kawachi I. A historical framework for social epidemiology. New York: Oxford University Press, 2000
Krieger, N. A glossary for social epidemiology J Epidemiol Community Health 2001; 55:693–700.
Sandro Galea, Bruce G. Link, Six Paths for the Future of Social Epidemiology, American Journal of Epidemiology, Volume 178, Issue 6, 15 September 2013, p. 843–849

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A kurzus teljesítésének feltétele írásbeli teszt.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség az elmulasztott órák pótlására.

Vizsgakérdések

Neptun

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói