Globális egészség és egészség-egyenlőtlenségek

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-GLE-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 16 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ÁOK ETK

Tematika

Az egészség szociális meghatározói tényezői (Social Determinants of Health, SDHs), különösen a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek nagymértékben befolyásolják mind ez egyének, mind a közösségek egészségi állapotát és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését, mindezeken keresztül egészség-egyenlőtlenségekhez vezetnek világszerte. A kurzus célja felhívni az orvostanhallgatók figyelmét ezen különbségek fennállására, okaira és hatásaira, valamint megmutatni szerepüket és lehetőségeiket az egészség-egyenlőtlenségek csökkentésében, mint jövőbeli orvosok. A kurzus további célja, hogy erősítse a hallgatók nyitott, széleslátókörű szemléletét és empatikus hozzáállását a közelmúlt és jelen globális egészségügyi kihívásainak globális megközelítéséhez.

Előadások

 • 1. A globális egészség alapjai (alapfogalmak, a globális egészségügy legfontosabb kihívásai, stb.). Az egészség, mint alapvető emberi jog. Különösen veszélyeztetett populációk. - Dr. Marek Erika Mária
 • 2. Az egészség szociális meghatározói (SDH) és szociális kockázati tényezők. Az (egészség-)egyenlőtlenségek globális indikátorai. Az egészség-egyenlőtlenségek csökkentése társadalmi és egyéni szinten. - Dr. Marek Erika Mária
 • 3. Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai (SDGs). A globális egészségügyi programok, kezdeményezések fő szereplői: nemzetközi (pl. ENSZ, WHO, CDC, ECDC, stb.). A legjelentősebb és legismertebb globális egészségfejlesztési programok (Global Health Initiatives, GHIs), pl. WHO Health Emergencies, The Global Fund to fight AIDS, tuberculosis and malaria, stb. - Dr. Marek Erika Mária
 • 4. Globális egészségügyi kihívások 1. Pandémiák. Nagy világjárványok és kisebb helyi járványkitörések történelmi áttekintése, tanulságai és hatásaik a közegészségügy fejlődésére: a pestistől a Covid-19-ig (beleértve: spanyolnátha, Ebola, HIV, SARS, MERS, stb. járványokat). - Dr. Katz Zoltán
 • 5. Globális együttműködés a járványok elleni küzdelemben: tudományos kutatási eredmények nemzetközi megosztása, vakcinák, gyógyszerek közös fejlesztése és új célokra való felhasználása (repurposing). Jövőbeni kutatási, együttműködési irányok. - Dr. Katz Zoltán
 • 6. Globális egészségügyi kihívások 2. Természeti katasztrófák (földrengés, szökőár, stb.), ember által okozott katasztrófák (pl. Csernobil, vörösiszap-katasztrófa, stb.), és más komplex humanitárius krízishelyzetek. Esettanulmányok. - Dr. Marek Erika Mária
 • 7. Globális egészségügyi kihívások 3. Fennálló fegyveres konfliktusok és következményeik az egészségügyi ellátórendszerekre, valamint az egyének és a közösségek egészségére. Humanitárius segítségnyújtás: helyi és globális kezdeményezések a háborúk és katasztrófák menekültjeinek támogatására. - Dr. Marek Erika Mária
 • 8. Környezeti egészség: a klímaváltozás globális és lokális hatásai az egészségre, a globális felmelegedés hatásai a fertőző betegségek terjedésére (pl. vektorok által terjesztett fertőzések). Klíma-migráció: háttere és következményei (környezetszennyezés, elsivatagosodás, termőföldek degradációja, éhínség, stb.). - Dr. Marek Erika Mária
 • 9. Táplálkozással, tápláltsággal és élelmiszer-ellátással kapcsolatos globális egyenlőtlenségek: alultápláltság kontra elhízás. Globális különbségek és azok egészségügyi következményei. Közösségek, veszélyeztetett populációk táplálkozásának, tápláltsági állapotának javítását, ill. az éhezés felszámolását célzó egészségfejlesztési programok. - Dr. Marek Erika Mária
 • 10. Életmódbeli tényezők és globális egészség: a ’modern, nyugati életforma’ hatásai az egészségre: stressz, ’fast food’, ülő életmód és függőségek (munka, net, alkohol és drogok, stb.). A megelőzés globálisan különböző megközelítési formái: jó gyakorlatok, példák a nagyvilágból. - Dr. Marek Erika Mária
 • 11. Kulturális és vallási különbségek és egészség: hagyományok, hiedelmek, előírások és különböző nézetek: a tradicionális gyógyítók szerepe az egyes kultúrákban, bizalom és bizalmatlanság a nyugati orvoslásban, és a nők helyzete a különböző társadalmakban (nemi szerepek és egyenlőtlenségek). - Dr. Marek Erika Mária
 • 12. Záróteszt - Dr. Marek Erika Mária

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az órák diasorait és egyéb oktatási segédanyagokat a hallgatók rendelkezésére bocsátjuk a Tanszéki honlapon és a POTEPedia felületén egyaránt.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Orosz Éva – Kollányi Zsófia. Egészségi állapot, egészség-egyenlőtlenségek nemzetközi összehasonlításban. https://www.tarki.hu/hu/publications/SR/2016/16orosz.pdf
Horváth, Valéria. (2018). Minek nevezzelek: klímamenekült vagy klímamigráns? https://www.researchgate.net/publication/329103873_Minek_nevezzelek_klimamenekult_vagy_klimamigrans
Richard L. Skolnik: Global Health 101., third edition. Jones and Barlett Learning, 2016. US. ISBN 978-1-284-05054-7
ECDC technical document. Climate change and communicable diseases in the EU Member States. Handbook for national vulnerability, impact and adaptation assessments https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/1003_TED_handbook_climatechange.pdf

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli teszt az ajánlott irodalom és az előadások alapján az utolsó órán.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Tárgyfelelőssel történő előzetes megbeszélés szerint.

Vizsgakérdések

Írásbeli teszt az ajánlott irodalom és az előadások alapján.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói