Migrációs-egészségügyi aspektusok a katonaorvoslásban

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 10 óra

gyakorlat: 2 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-MMH-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: ÁOK ETK

Tematika

Egyetemünk oktatási, kutatásai tevékenysége – az interdiszciplinaritás jegyében - sok területen kapcsolódik a katona-egészségüggyel. Hosszú távú együttműködésünk van mind a Magyar Honvédség Egészségügyi Csoportfőnökségével, mind a NATO Budapesten létesített Katonaegészségügyi Kiválósági Központjával. A honvédelem számára a katonaorvosi utánpótlás biztosítása is alapvető érdek. A választható kurzus egyik fő célja a hallgatók e területről történő ismereteinek bővítése, motivációjuk erősítése.

Előadások

 • 1. A katona-egészségügy szerepe és struktúrája a Magyar Honvédségben. - Dr. Kopcsó István
 • 2. A katona-egészségügy szerepe és struktúrája a Magyar Honvédségben. - Dr. Kopcsó István
 • 3. A katona-egészségügy szerepe, erre történő felkészítés válság területeken, nemzetközi (NATO, EU, ENSZ) együttműködés keretében. - Dr. Kopcsó István
 • 4. A katona-egészségügy szerepe, erre történő felkészítés válság területeken, nemzetközi (NATO, EU, ENSZ) együttműködés keretében. - Dr. Kopcsó István
 • 5. Katasztrófa-egészségügy. Jellemzői, kapcsolata a katona-egészségüggyel. Egészségügyi ellátás szervezése katasztrófa területen, Triage. Humanitárius szervezetekkel történő együttműködés (Vöröskereszt, IOM, Baptist Aid) - Dr. Szilárd István
 • 6. Katasztrófa-egészségügy. Jellemzői, kapcsolata a katona-egészségüggyel. Egészségügyi ellátás szervezése katasztrófa területen, Triage. Humanitárius szervezetekkel történő együttműködés (Vöröskereszt, IOM, Baptist Aid) - Dr. Szilárd István
 • 7. A NATO katona-egészségügyi rendszerének és a Military Medical Centre of Excellence (MILMED COE) bemutatása. - Dr. Kopcsó István
 • 8. A NATO katona-egészségügyi rendszerének és a Military Medical Centre of Excellence (MILMED COE) bemutatása. - Dr. Kopcsó István
 • 9. Tünet alapú megfigyelésre szolgáló rendszerekhez való hozzáférhetőség és azok hasznosíthatósága katonai missziók tervezésében, megvalósításában. - Dr. Katz Zoltán
 • 10. Tünet alapú megfigyelésre szolgáló rendszerekhez való hozzáférhetőség és azok hasznosíthatósága katonai missziók tervezésében, megvalósításában. - Dr. Katz Zoltán

Gyakorlatok

 • 11. Katasztrófa-egészségügy. Jellemzői, kapcsolata a katona-egészségüggyel. Egészségügyi ellátás szervezése katasztrófa területen, Triage.
 • 12. Katasztrófa-egészségügy. Jellemzői, kapcsolata a katona-egészségüggyel. Egészségügyi ellátás szervezése katasztrófa területen, Triage.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az órák diasorait és egyéb oktatási segédanyagokat a hallgatók rendelkezésére bocsátjuk a Tanszéki honlapon és a POTEPedia felületén egyaránt.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

1. Svéd, László (szerk.): A katona-egészségügy: A tervezéstől a műveletig, Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (2009), ISBN: 9789637060694
2. Háború és orvoslás; Az I. Világháború katonaegészségügye, annak néhány előzménye és utóélete. Orvostörténeti Tanulmányok Magyar Orvostörténelmi Társaság Budapest, 2015
3. Kovácsy Zsombor: Egészségügyi jog Semmelweis Kiadó, Budapest 2008
4. John Campbell: Helyszíni sérültellátás Medicina Könyvkiadó, Budapest 2013
5. Kádár Balázs szerk.: Diagnosztikus és terápiás eljárások a prehospitális gyakorlatban. Trustair kft., Budapest 2014
6. Pápai Tibor: Elsősegélynyújtás-első ellátás. Műszaki Könyvkiadó, Piliscsév 2016

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli teszt az ajánlott irodalom és az előadások alapján az utolsó alkalommal.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A tárgyfelelőssel történt előzetes egyeztetés alapján.

Vizsgakérdések

Írásbeli teszt az ajánlott irodalom és az előadások alapján. Az órák diasorait és egyéb oktatási segédanyagokat a hallgatók rendelkezésére bocsátjuk a Tanszéki honlapon és a POTEPedia felületén egyaránt.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Molnár F. Tamás