Védőoltások, védőoltás-ellenes mozgalmak tevékenysége: többet árt, mint használ

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-VEO-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Tematika

A védőoltások a modern egészségügy legsikeresebb programjai közé tartoznak, melyek jelentős mértékben csökkentették számos súlyos fertőző betegség előfordulását. A mai felgyorsult világban a szakemberek képtelenek felvenni a versenyt a médiával. Számos tévhit kering a köztudatban a védőoltásokkal kapcsolatban. E hiedelmek legtermékenyebb táptalaja a félig művelt, laikus közönség, akik, lévén nem érthetnek mindenhez, elhiszik a média által közvetített, áltudomány-területek keltette illúziókat. Ezzel azonban igen veszélyes új utakat nyitnak meg a fertőző betegségek terjedéséhez.
A kurzus célja mélyebb ismeretek átadása a védőoltások mibenlétéről, hátteréről, hasznáról, eddig elért eredményeiről és kudarcairól, illetve a kurzus a gyakorló orvosok védőoltás-ellenes mozgalmak ellen való cselekvés lehetőségeinek gondolatébresztőjéül szolgál.

Előadások

 • 1. A védőoltások kialakulásának történelmi háttere, mely egyidős az oltásellenes mozgalmakkal - Dr. Szendi Katalin
 • 2. Fertőző betegségek epidemiológiája, a védőoltások bevezetése előtti és utáni megbetegedési és halálozási ráták, avagy van-e bármilyen hasznuk a védőoltásoknak? - Dr. Szendi Katalin
 • 3. A védőoltások hátterében álló epidemiológiai vizsgálatok, avagy léteznek-e egyáltalán ilyenek? - Dr. Szendi Katalin
 • 4. Morbiditás, mortalitás, incidencia, prevalencia. - Dr. Szendi Katalin
 • 5. Statisztika, adatok elérhetősége, hivatalos források. - Dr. Szendi Katalin
 • 6. Van-e elegendő, megbízható adat a védőoltások hatásosságának, biztonságosságának megállapítására? - Dr. Szendi Katalin
 • 7. A védőoltások csoportosítása. - Dr. Szendi Katalin
 • 8. A védőoltások fajtái. - Dr. Szendi Katalin
 • 9. Miért kötelező a kötelező? - Dr. Szendi Katalin
 • 10. Feleslegesek-e bizonyos oltások (pl. BCG)? - Dr. Szendi Katalin
 • 11. Elképzelhető-e, hogy a cél kizárólag a gyógyszeripar meggazdagodása? - Dr. Szendi Katalin
 • 12. A védőoltások szerepe. - Dr. Szendi Katalin
 • 13. Immunitás fajtái. Jót teszünk-e az immunrendszerünknek, ha mesterségesen avatkozunk be a működésébe? Hasznosabb-e a betegségek természetes úton való leküzdése? - Dr. Szendi Katalin
 • 14. Védőoltások hatékonysága. - Dr. Szendi Katalin
 • 15. Jobb egészségügyi mutatókkal rendelkező európai országok járványügyi helyzete jobb-e hazánkénál? - Dr. Szendi Katalin
 • 16. A nyájimmunitás kérdései. - Dr. Szendi Katalin
 • 17. Védőoltások hatásossága. Van-e bármilyen pozitív hatásuk, vagy csupán megmásított statisztikai adatok alapján akarják ezt elhitetni velünk? - Dr. Szendi Katalin
 • 18. Védőoltások biztonsága, összetevők. Veszélyesek-e a védőoltások összetevői, okoznak-e bármilyen egészségi ártalmat? Összeesküvés-elméletek sokszínűsége. - Dr. Szendi Katalin
 • 19. A védőoltások kockázatáról, oltási egészségártalmak. Többet ártanak-e az oltások, mint használnak? MMR és az autizmus. A higany és az autizmus. Az alumínium és az autizmus. - Dr. Szendi Katalin
 • 20. Törvényi háttér. A védőoltások jogi szabályozása. - Dr. Szendi Katalin
 • 21. Érvek a kötelezőség mellett és ellen. Mi értelme van a kötelezőségnek? A szabad választás létjogosultsága. - Dr. Szendi Katalin
 • 22. Védőoltás-ellenesek tevékenysége hazánkban és külföldön.       - Dr. Szendi Katalin
 • 23. Van-e értelme foglalkozni a védőoltás-ellenesekkel? Védőoltás-ellenes megmozdulások, veszélyek, teendők. - Dr. Szendi Katalin
 • 24. A védőoltás-ellenes attitűdök pszichológiája. - Dr. Szendi Katalin

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A Teams-re feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Ferenci Tamás: Védőoltásokról a tények alapján, Medicina 2014.
http://www.orvostortenet.hu/tankonyvek/tk-05/pdf/3.7.6/1999_166_169_sinkovics_jozsef_emlekirat_szerumszerencsetlenseg.pdf
Stanley A. Plotkin: History of Vaccine Development, Springer 2011.
Vaccine Fact Book 2013. http://www.phrma.org/sites/default/files/pdf/PhRMA_Vaccine_FactBook_2013.pdf
WHO, UNICEF, World Bank. State of the World's Vaccines and Immunization, 3rd ed., Geneva, World Health Organization, 2009.

A félév elfogadásának feltételei

Az előadások látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk.
Az előadásokról összességében legfeljebb 4x45 perc hiányzás megengedett, ami felett az index aláírását megtagadjuk.

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlási lehetőség nincs.

Vizsgakérdések

Teams

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói