Egy lépéssel több a gyermekek egészségéért

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-1LT-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 16 fő

Campus kurzusként elérhető 16 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A gyógyító orvoslásból elmozdulás a gyermekek egészségére fókuszáló prevenciós programok világába. Van erre idő és lehetőség orvostanhallgatóként vagy orvosként? Motivált és a téma iránt elkötelezett orvostanhallgatóként, valamint gyakorló orvosként milyen lépések vezetnek a hatékony gyermek-egészség fejlesztő programok megtervezésén át a megvalósításig? A kurzus a fenti kérdésekre ad kézzelfogható iránymutatást gyakorlati példákkal, a gyermekek egészségfejlesztése iránt érdeklődő hallgatók számára az ismeretek interaktív átadásán keresztül, nem hagyományos oktatási módszertan használatával.

Előadások

 • 1. Egészségfejlesztés: az egészségismeretek átadásától az komplex, multidiszciplináris programokig I. - Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa
 • 2. Egészségfejlesztés: az egészségismeretek átadásától az komplex, multidiszciplináris programokig II. - Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa
 • 3. A gyermekek egészségállapota és egészségmagatartása I. - Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa
 • 4. A gyermekek egészségállapota és egészségmagatartása II. - Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa
 • 5. Az iskolai egészségfejlesztésről általánosságban I. - Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa
 • 6. Az iskolai egészségfejlesztésről általánosságban II. - Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa
 • 7. Iskola-egészségügy szerepe a gyermekek egészségfejlesztésében - Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa
 • 8. Gyermekorvosok és körzetiorvosok szerepe a gyermekek egészségének fejlesztésében - Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa
 • 9. Az egészségügyi ellátó intézmények a városi/kistérségi népegészségügyi program motorjaként, partneri hálózat építése. Hazai és nemzetközi jógyakorlatok I. - Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa
 • 10. Az egészségügyi ellátó intézmények a városi/kistérségi népegészségügyi program motorjaként, partneri hálózat építése. Hazai és nemzetközi jógyakorlatok II. - Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa
 • 11. Orvostanhallgatók az iskolában; kortárs oktatás szerepe ez iskolai egészségfejlesztésben. Hazai és nemzetközi jógyakorlatok I. - Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa
 • 12. Orvostanhallgatók az iskolában; kortárs oktatás szerepe ez iskolai egészségfejlesztésben. Hazai és nemzetközi jógyakorlatok II. - Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Az adott témakörökhöz kidolgozott előadás anyagok megküldésre kerülnek a hallgatók számára.

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A kurzus nem tartalmazza a számonkérések klasszikus egyetemi formáit. A kurzus sikeres teljesítése és a hallgató értékelése a kurzus során a hallgató által választott, gyermek-egészségfejlesztési témakörben kidolgozott projektmunka alapján történik.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A kurzus félévenként egy csoport számára indul, így a távolmaradás pótlásának lehetősége az adott téma írásos anyagának tanulmányozására korlátozódik.

Vizsgakérdések

A kurzushoz vizsgakérdések nem tartoznak. A hallgatók értékelése a gyermekek egészségfejlesztésének témakörében benyújtott projektmunka alapján történik.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa