Alkoholfogyasztás és egészség: kihívások a XXI. Században

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-AFO-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A kurzus az egyik legjobban elfogadott (és sajnos az orvostanhallgatók által is jelentős mértékben fogyasztott) egészségkárosító tényezőről, az alkoholról szól.
Az alkoholfogyasztási szokásainkat nagyon sok tényező befolyásolja. Meghatározó lehet az a mintázat, amit gyermekkorunkban megtapasztaltunk a körülöttünk lévő felnőttek körében. A személyiségtípusunk, a baráti körünk és az érvényben lévő szabályok szintén nagymértékben befolyásolják majd a döntéseinket. A túlzott alkoholfogyasztás káros hatásai élettani, anyagi és komoly társadalmi problémákhoz vezetnek.
A kurzus során megismerjük az alkoholfogyasztás epidemiológiai sajátosságait. Visszatekintünk néhány fontosabb történelmi pillanatra, melyek befolyásolták az alkoholfogyasztási szokásainkat. Kicsit részletesebben érintjük az alkohol élettani hatásait és azokat az alkoholfogyasztással összefüggésbe hozható betegségeket, amelyekre a graduális képzés során nincs lehetőség, pedig rengeteg embert érint. Az alkohol társadalmi elfogadottsága miatt különösen nehezen ismerhető fel az addikció. Ennek különböző szintjeit és azt befolyásoló tényezőkekkel is megismerkedünk a félév során.
Áttekintjük az alkoholfogyasztás kulturális hátterét, illetve szemezgetünk a különböző országok alkoholfogyasztással kapcsolatos szabályozásaiból, illetve stratégiáiból is. Mivel az alkoholaddikció kialakulása szempontjából létfontosságú az időben történő felvilágosítás, ezért a kurzus során megvitatjuk a prevenció lehetőségeit is.

Előadások

 • 1. Történeti áttekintés, epidemiológia. Alkoholfogyasztás a különböző kultúrákban - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 2. Alkoholos italok típusai, alkoholfogyasztás okai, alkoholfogyasztás mértéke, szintjei (hétvégi alkoholizmus). Alkohol élettani vonatkozásai, egészségre gyakorolt hatása - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 3. Az alkohollal összefüggésbe hozható betegségek - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 4. Fiatalok és a nők érintettsége. Hátrányos helyzet - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 5. Alkohol és a média. Addikció fogalma, típusai - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 6. Alkoholfüggőség kialakulása, különböző szintjei, mérése, beavatkozás lehetőségei. Különböző személyiség- és viselkedéstípusok, tagadás, az alkoholizmus előszobái - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 7. Stresszkezelő mechanizmusok. Anoním alkoholisták klubja (AA) (videók, szerepgyakorlatok) - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 8. Alkoholfogyasztás szabályozása. Az Európai Unió Alkoholstratégiája - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 9. Alkoholfogyasztást vizsgáló epidemiológia vizsgálatok eredményei. Érvényben lévő ajánlások - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 10. Prevenció / szűrés / nehézségek. Egészségfejlesztés nehézségei, lehetőségei. Jó gyakorlatok (zéró tolerancia, különböző alapítványok). - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 11. Hallgatói projektek prezentálása és megbeszélése - Dr. Kiss Zsuzsanna
 • 12. Írásbeli vizsga - Dr. Kiss Zsuzsanna

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

https://www.who.int/publications/cra/chapters/volume1/0959-1108.pdf

Saját oktatási anyag

Teams felületre feltöltött ppt prezentációk és segédanyagok

Jegyzet

Teams

Ajánlott irodalom

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/403181/WHO-Harmful-use-of-alcohol-ENG.pdf
https://www.drugsandalcohol.ie/20186/1/Alcohol_Dependency.pdf
http://ssq.monallie.ca/wp-content/uploads/2017/12/refdocument-alcoholaddiction.pdf

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A kurzus teljesítésének feltétele egy önálló projektmunka elkészítése és prezentálása a kurzus során, illetve egy írásbeli teszt legalább 60%-os teljesítése. Az érdemjegy kialakítás e 2 részfeladat alapján történik.
1. A hallgatók saját projektet készítenek egy megadott témából, ezt prezentálják a kurzus során a társaiknak. Az önálló kutatómunka során a hallgató saját érdeklődési körét is bevonva információkat gyűjt és feldolgozza azokat. Ezen információkból állítja össze előadását és fejti ki véleményét, lehetőséget adva hallgatótársainak kérdésekre, hozzászólásokra. A projektmunka során a prezentáló és prezentációt hallgató diákok is sokkal mélyebb, részletesebb ismeretekre tesznek szert. A hallgatók a számukra releváns információkat építik be az előadásba, amely a kortárs hatásnak köszönhetően valószínűleg a többi diák szemszögéből is érdekes és talán sokkal maradandóbb is ezáltal.
2. A kurzuson elhangzott információk alapján írásbeli teszt.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlási lehetőség nincs. Hiányzás esetén a hallgató önállóan sajátítja el az aznapi előadás anyagát a Teams felületre feltöltött ppt prezentációk és segédanyagok segítségével.

Vizsgakérdések

Teams csoport

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói