Vallásosság és egészség

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 12 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-VEG-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 24 fő

Campus kurzusként elérhető 24 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK

Tematika

A vallásosság egészségre gyakorolt hatása aligha vitatható. Ugyanakkor a károsodott egészségi állapot, a betegségekkel való küzdelem befolyásolhatja lelki életünket és akár vallásosságunkat is. A kurzus célja a vallásosság és az egészség sokrétű, szerteágazó kapcsolatának bemutatása. A fogalmi meghatározást követően ismertetjük az egészségi állapot és a vallásosság mérésének lehetőségeit, majd a vallásosság különböző dimenzióinak egészséggel való összefüggéseit és ezek lehetséges mechanizmusait.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Hit, vallás, felekezet és egészség. Bevezetés és kutatástörténeti áttekintés
 • 2. Az egészség és a betegség fogalma, egészségdeterminánsok. Az egészség társadalmi meghatározói
 • 3. Az egészségi állapot mérésének lehetőségei (morbiditás, mortalitás, várható élettartam, szubjektív egészség)
 • 4. A vallásosság dimenzióinak különböző értelmezései
 • 5. Hogyan mérhetjük a vallásosságot?
 • 6. Felekezeti hovatartozás, mint az egészség egy lehetséges társadalmi meghatározója
 • 7. A vallási közösség szerepe az egészségi állapotban
 • 8. Egészségmagatartás és egészségkultúra a különböző vallásokban
 • 9. A spiritualitás, az egyéni vallásosság és az egészség kapcsolata
 • 10. Vallásosság és mentális egészség. A vallás szerepe a mentális betegségekben
 • 11. Vallásosság és fizikai egészség: a vallásosság szerepe a nem fertőző betegségek kialakulásában; a krónikus nem fertőző betegségek szerepe a vallásosság alakulásában
 • 12. Vallásosság és az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Moravcsik-Kornyicki Ágota, R. Fedor Anita. Az egészség komplex megközelítése, mint az egészség-szociológiai vizsgálatok elméleti kerete. Acta Medicinae and Sociologica 12/32, 2021
Kopp Mária, Székely András, Skrabski Árpád. Vallásosság és egészség az átalakuló társadalomban. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 5/2, 2004
Pikó Bettina. A vallás és egészség kapcsolatának szociológiai értelmezése. https://szociologia.hu/dynamic/9903piko.htm
Indries Krisztián. Kutatási jelentés. Vallásosság. OLEF2003. Országos Epidemiológiai Központ, 2005.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A hallgatók a kurzuson elsajátított ismereteikről az utolsó szemináriumon adnak számot. A vizsga - a hallgatói létszámtól függően - írásbeli teszt vagy szóbeli beszámoló egy adott témakörrel kapcsolatban.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség

Vizsgakérdések

A hallgatók a kurzuson elsajátított ismereteikről az utolsó szemináriumon adnak számot. A vizsga - a hallgatói létszámtól függően - írásbeli teszt vagy szóbeli beszámoló egy adott témakörrel kapcsolatban.
A témakörök listája:
1. Az egészség és a betegség fogalma, egészségdeterminánsok.
2. Az egészség társadalmi meghatározói
3. Az egészségi állapot mérésének lehetőségei (morbiditás, mortalitás, várható élettartam, szubjektív egészség)
4. A vallásosság dimenziói, a vallásosság mérése
5. Felekezeti hovatartozás, mint az egészség egy lehetséges társadalmi meghatározója
6. A vallási közösség szerepe az egészségi állapotban
7. Egészségmagatartás és egészségkultúra a különböző vallásokban
8. A spiritualitás, az egyéni vallásosság és az egészség kapcsolata
9. Vallásosság és mentális egészség
10. Vallásosság és fizikai egészség

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Bőszné Dr. Murányi Edit