Fejezetek az ökomedicinából

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-OMC-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 30 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK

Tematika

Az Ökomedicina az angol “Conservation Medicine” nevű, újonnan megjelent tudományág egyik lehetséges magyar neve. Az ökoszisztémák, az állatok és az emberek egészségének összefüggéseit vizsgálja. Célja megérteni az emberi populációk egészsége, a környezeti eredetű patogének, valamint kémiai és fizikai szennyezők egymásra hatását, valamint az interakciók következményeit.
A kurzus célja, hogy megmutassa az orvosi ill. természettudományok hallgatói számára annak lehetőségét, hogyan működhetnek együtt eltérő tudományterületek bolygónk és az összes faj, valamint az emberi társadalom egészségéért, ökológiai megalapozottsággal.

Előadások

 • 1. Ökológiai alapfogalmak. - Dr. Varga Csaba
 • 2. Mi az Ökomedicina? Orvosi ökológiai kérdések különböző szempontból, fertőző betegségek előretörése és visszaszorulása, a toxikus és veszélyes anyagok növekvő jelentősége. A biológiai sokféleség csökkenésének, hiányának, az elterjedési területek fragmentációjának hatásai. - Dr. Varga Csaba
 • 3. Hogyan követik a járványok a nagy társadalmi és környezeti változásokat? Történeti epidemiológia. (influenza, pestis, stb.) - Dr. Varga Csaba
 • 4. TBC, himlő és kolera a sűrűn lakott városokban - Dr. Varga Csaba
 • 5. Állatok mikroorganizmusainak szétterjedése a háziasítás során. - Dr. Varga Csaba
 • 6. BSE-járvány Nagy-Britanniában. Egészségügyi, szociális és gazdasági hatások. - Dr. Varga Csaba
 • 7. Klímaváltozás és újonnan megjelenő fertőző betegségek. - Dr. Varga Csaba
 • 8. Veszélyeztetett fajok kihalása és előretörő új fertőző megbetegedések. - Dr. Varga Csaba
 • 9. Az új járványok és az egészséges ökoszisztéma. Változások a ragadozók, zsákmányok, versenytársak és a lebontók arányaiban. - Dr. Varga Csaba
 • 10. Fajok elterjedtségének változása környezeti és történelmi változások függvényében. Fragmentáció állati és emberi populációk elterjedésében. - Dr. Varga Csaba
 • 11. Szociológia, gazdaság és politika. Fenntarthatóság. - Dr. Varga Csaba
 • 12. A fenntarthatóság és az egészség. Mikrobaadaptáció: vadon élő állatokról emberre adaptálódó patogének. Paraziták ökológiája. - Dr. Varga Csaba

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Aguierre A. A. et al.: Conservation Medicine

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Teszt a kurzus végén.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

-

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói