Globális egészségügyi vészhelyzetek: esettanulmányok

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-GVE-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 16 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ÁOK ETK

Tematika

Globalizálódó világunkban, a fokozódó nemzetközi kereskedelem, közlekedés, turizmus és migráció, valamint a Föld egészét érintő folyamatok, mint pl. a klímaváltozás, kiegészülve egy-egy globális együttműködést kívánó természeti katasztrófával vagy fegyveres konfliktussal, óhatatlanul is ún. ’globális egészségügyi vészhelyzetek’ megjelenését eredményezik. Ezen interaktív kurzus célja, hogy felhívja az orvostanhallgatók figyelmét ezekre a vészhelyzetekre és megoldásaikra: mit tanulhatunk belőlük, melyek a közelmúlt legfontosabb globális egészségügyi kezdeményezései. A szemeszter során minden hallgatónak egy-egy egyéni ’globális egészségügyi vészhelyzet’ esettanulmányt kell készítenie és bemutatnia, mintegy előkészítéseként a kurzus a jövőbeni ’blended learning’ kurzussá történő átalakításának. A kurzus további célja, hogy erősítse a hallgatók nyitott, széleslátókörű szemléletét és empatikus hozzáállását a közelmúlt és jelen globális egészségügyi kihívásainak globális megközelítéséhez.

Előadások

 • 1. A globális egészségügy alapelvei: fogalmak és definíciók, globális egészségügyi mutatók, legfontosabb globális egészségügyi kihívások és egészségügyi vészhelyzetek, valamint a globális egészségügyi kezdeményezések főbb szereplői. Korai figyelmeztető és felügyeleti rendszerek (EpiPulse, International Health Regulation, epidemic intelligence). - Dr. Marek Erika Mária
 • 2. Hogyan készítsünk globális egészségügyi esettanulmányt? Adatgyűjtés és helyzetelemzés: az egészségügyi vészhelyzetek háttere, kiváltó okai, a reagálásra tett erőfeszítések, nehézségek és tanulságok. Esettanulmány-minta ismertetése és megbeszélése: a fekete himlő eradikálásnak sikertörténete. Tanulói esetek kiosztása és releváns források megbeszélése (16 témakör). - Dr. Marek Erika Mária
 • 3. Globális egészségügyi vészhelyzetek 1. Járványkitörések, pandémiák. Tanulói kiselőadások és közös megbeszélés. 1. Koronavírus pandémia (COVID-19) és globális válaszlépések 2. Globális küzdelem a HIV/AIDS világjárvány ellen: 1981-től napjainkig - Dr. Marek Erika Mária
 • 4. Globális egészségügyi vészhelyzetek 1. Járványkitörések, pandémiák. Tanulói kiselőadások és megbeszélés. 3. Pandémiák a történelemben: középkori pestisjárványok/fekete halál (tanulságok és közegészségügyi konzekvenciák) 4. Pandémiák a történelemben: spanyolnátha a XX. század elején (1918-1920) - Dr. Marek Erika Mária
 • 5. Globális egészségügyi vészhelyzetek 2. Humanitárius krízisek. Tanulói kiselőadások és közös megbeszélés. 1. Természeti katasztrófák közegészségügyi és humanitárius vonatkozásai (pl. 2023-as földrengés Törökországban és Szíriában, vagy 2004-es indonéziai cunami stb.) 2. Jemeni vagy Észak-etióp humanitárius válság - Dr. Marek Erika Mária
 • 6. Globális egészségügyi vészhelyzetek 2. Humanitárius krízisek. Tanulói kiselőadások és megbeszélés. 3. Humanitárius válság Afrika Száhel-övezetében (Nigéria, Csád, Mali, stb.) 4. Szárazság, élelmiszer-ellátási bizonytalanság és humanitárius válság Afrika szarván (Szomália, Kenya, Etiópia és Dél-Szudán) - Dr. Marek Erika Mária
 • 7. Globális egészségügyi vészhelyzetek 3. Konfliktusövezetek válságai. Tanulói kiselőadások és közös megbeszélés. 1. Ukrajnai háború: egészségügyi és közegészségügyi következmények (2022- ) 2. Szíriai VAGY iraki válság és egészségügyi következményei (2013- ) - Dr. Marek Erika Mária
 • 8. Globális egészségügyi vészhelyzetek 3. Konfliktusövezetek válságai. Tanulói kiselőadások és megbeszélés. 3. Afganisztáni (és pakisztáni válság) és a járványos gyermekbénulás helyzete 4. Katonai konfliktusok Afrikában és egészségügyi/közegészségügyi következményeik - Dr. Marek Erika Mária
 • 9. Globális egészségügyi vészhelyzetek 4. Járványkitörések (lokális, regionális). Tanulói kiselőadások és közös megbeszélés. 1. Ebola-járványok Nyugat-Afrikában: pl. Kongó (2017–2020), Guinea (2014–2016 és 2021) és Uganda (2022) 2. Közel-Kelet légúti szindróma (MERS-CoV), (2012) - Dr. Marek Erika Mária
 • 10. Globális egészségügyi vészhelyzetek 4. Járványkitörések (lokális, regionális). Tanulói kiselőadások és megbeszélés. 3. Zika-vírus járvány (2015-2016) 4. Mpox (majomhimlő) járvány (2022- ) - Dr. Marek Erika Mária
 • 11. Konszolidáció és reflexió: melyek a megismert egészségügyi vészhelyzetek, esettanulmányok fő tanulságai a jövőre nézve? - Dr. Marek Erika Mária
 • 12. Értékelés: írásbeli teszt - Dr. Marek Erika Mária

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az órák diasorait és egyéb oktatási segédanyagokat a hallgatók rendelkezésére bocsátjuk a Teams-en és a POTEPedia felületén egyaránt.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

ECDC TECHNIKAI DOKUMENTUM. HEPSA – Egészségügyi vészhelyzeti készültség önértékelési eszköz. https://www.ecdc.europa.eu/en
Richard L. Skolnik: Global Health 101., third edition. Jones and Barlett Learning, 2016. US. ISBN 978-1-284-05054-7
World Health Organization: https://www.who.int/emergencies/situations
Centers of Disease Control and Prevention. Center for Global Health (CGH): https://www.cdc.gov/GlobalHealth/
European Centre for Disease Prevention and Control: https://www.ecdc.europa.eu/en

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A kurzus teljesítéséhez minden hallgatónak egy-egy egyéni ’globális egészségügyi vészhelyzet’ esettanulmányt kell készítenie és bemutatnia, továbbá az értékelés egy záró írásbeli teszt sikeres teljesítésével történik.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Tárgyfelelőssel történő előzetes megbeszélés szerint.

Vizsgakérdések

Írásbeli teszt az ajánlott irodalom és az előadások alapján.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói