Közegészségtan 4. (Népegészségügyi orvostan)

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 20 óra

gyakorlat: 8 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOP-NOT-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Pre-klinikai modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOA-KET-T teljesített , OOP-MO2-T egyidejű felvétel

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő

Tematika

A tárgy célja a preventív szemlélet kialakítása, az orvosok számára fontos, hogy a betegségek megelőzésének lehetőségeivel tisztában legyenek, ezeket a gyakorlatban is alkalmazni tudják.
Közegészségtan 6. tantárgy befejezésekor a hallgatók szóbeli közegészségtan szigorlatot tesznek, ami az összes közegészségtani tantárgy (közegészségtan 1 - 6) anyagát felöleli.

Előadások

 • 1. A táplálkozás szerepe a krónikus nem fertőző betegségek (elsősorban a szív és érrendszeri betegségek) megelőzésében. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 2. Táplálkozás és a rák. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 3. Táplálkozás és élelmezés-egészségtan. - Wolher Veronika
 • 4. Az egészséges táplálkozás alapjai. - Wolher Veronika
 • 5. Speciális táplálkozási szokások - előnyök és kockázatok. - Wolher Veronika
 • 6. Genetikailag módosított szervezetek. - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 7. Növényi eredetú bioaktív komponensek a táplálkozásban. Kemoprevenció. Étrendkiegészítők és funkcionális élelmiszerek. - Dr. Varjas Tímea
 • 8. Élelmiszerszennyezők, élelmiszer adalékanyagok. Élelmiszerbiztonság. - Dr. Varjas Tímea
 • 9. Humángenetika a közegészségtanban. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 10. Környezeti és genetikai tényezők kölcsönhatása a betegségek kialakításában. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 11. Genomika és epigenetika a közegészségtanban. Nutrigenomika. - Dr. Járomi Luca
 • 12. Molekuláris karcinogenezis, biomarkerek, prevenció. - Dr. Járomi Luca
 • 13. A járványfolyamat mozgató erői. A fertőzések alapjai/terjedési módok, fertőző betegségek lefolyása. Magyarország járványügyi helyzete. - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 14. Légúti fertőző betegségek. - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 15. Enterálisan terjedő fertőző betegségek I. - Dr. Bellyeiné Dr. Pozsgai Éva
 • 16. Enterálisan terjedő fertőző betegségek II. Vírushepatitiszek. - Dr. Bellyeiné Dr. Pozsgai Éva
 • 17. Haematogén és lymphogén úton terjedő betegségek epidemiológiája és prevenciója. - Bőszné Dr. Murányi Edit
 • 18. Kórházhigiéne. Nozokomiális fertőzések. Sterilezés, fertőtlenítés. - Dr. Gyöngyi Zoltán
 • 19. Szexuális úton terjedő fertőző betegségek epidemiológiája és prevenciója. - Dr. Kiss István Zoltán
 • 20. A prionbetegségek epidemiológiája és prevenciója. Újonnan felmerülő és új fertőző betegségek. - Dr. Varga Csaba

Gyakorlatok

 • 1. Táplálkozási szűrővizsgálatok.
 • 2. Energiaegyensúly megtartása és/vagy visszaállítása: mozgás és táplálkozás. Az obesitas epidemiológiája.
 • 3. Élelmiszerbiztonsági laborgyakorlatok I.
 • 4. Élelmiszerbiztonsági laborgyakorlatok II.
 • 5. Kültakarón keresztül terjedő fertőző betegségek epidemiológiája és prevenciója.
 • 6. Állatról emberre terjedő betegségek epidemiológiája és prevenciója.
 • 7. A járványok megelőzésének lehetőségei. Védőoltások. I.
 • 8. A járványok megelőzésének lehetőségei. Védőoltások. II.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Ember István, Kiss István, Cseh Károly (szerk.): Népegészségügyi orvostan, Dialóg Campus Kiadó, 2013.

Saját oktatási anyag

A PotePedia-ra feltöltött elektronikus tananyagok.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

A gyakorlatok látogatása kötelező, amelyet katalógussal ellenőrzünk.
A gyakorlatokról legfeljebb 2x45 perc hiányzás megengedett, ami felett az index aláírását megtagadjuk.

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Csoportvezetővel előre egyeztetve, az adott héten másik csoportnál való pótlás lehetséges.

Vizsgakérdések

Közegészségtan 4. (Népegészségügyi Orvostan)
1. A táplálkozás szerepe a szív-és érrendszeri megbetegedések megelőzésében.
2. A táplálkozás szerepe a daganatos megbetegedések megelőzésében.
3. Az egészséges táplálkozás alapjai.
4. Malnutríciók, táplálkozási hiánybetegségek epidemiológiája.
5. Táplálkozási ajánlások.
6. A magyar néptáplálkozás jellemzői. Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP 2014.)
7. Speciális táplálkozási szokások: vegetariánizmus.
8. Speciális táplálkozási szokások: mediterrán étrend, DASH- (Dietary Approaches to Stop Hypertension) diéta.
9. Speciális táplálkozási szokások: divatdiéták.
10. A tápláltsági állapot vizsgálata, táplálkozási szűrővizsgálatok.
11. Obesitas epidemiológiája.
12. A helyes táplálkozással foglalkozó nemzeti és nemzetközi programok.
13. Étrendkiegészítők és funkcionális élelmiszerek.
14. Élelmiszer-adalékanyagok.
15. Élelmiszerbiztonság, élelmiszerbiztonsági vizsgálatok.
16. Kemoprevenció.
17. Genetikailag módosított szervezetek.
18. Környezeti és genetikai tényezők szerepe a betegségek kialakulásában.
19. Genomika és epigenetika a közegészségtanban. Nutrigenomika.
20. A karcinogenezis molekuláris alapjai.
21. A járványfolyamatok elsődleges és másodlagos mozgatóerői (virulencia, fertőző forrás, terjedési mód, fogékony szervezet).
22. Nozokomiális fertőzések, sterilezés, fertőtlenítés.
23. Magyarország járványügyi helyzete.
24. A fertőző betegségek megelőzése: védőoltások, kemoprofilaxis.
25. Életkorhoz kötötten kötelező védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiája, prevenciója.
26. A légutakon keresztül terjedő bakteriális fertőzések epidemiológiája és prevenciója.
27. A légutakon keresztül terjedő vírusfertőzések epidemiológiája és prevenciója.
28. Az enterális fertőzések jellemzői, típusai, előfordulásuk, megelőzésük.
29. Az enterális bakteriális fertőzések epidemiológiája és prevenciója.
30. Az enterális vírusfertőzések epidemiológiája és prevenciója.
31. Az enterális féreg- és protozoon fertőzések epidemiológiája és prevenciója.
32. Vírushepatitiszek epidemiológiája és prevenciója.
33. A haematogén és lymphogén úton terjedő betegségek epidemiológiája és prevenciója.
34. A kültakarón keresztül terjedő fertőző betegségek epidemiológiája és prevenciója.
35. Az állatról emberre terjedő féreg- és bakteriális fertőzések epidemiológiája és prevenciója.
36. Az állatról emberre terjedő protozoon- és vírusfertőzések epidemiológiája és prevenciója.
37. A szexuális úton terjedő fertőző betegségek (kivéve AIDS) epidemiológiája és prevenciója.
38. Az AIDS epidemiológiája és prevenciója.
39. A prionbetegségek epidemiológiája és prevenciója.
40. Újonnan felmerülő és új fertőző betegségek. Bioterrorizmus.

Vizsgáztatók

 • Dr. Balogh Erika
 • Dr. Bellyeiné Dr. Pozsgai Éva
 • Dr. Berényi Károly
 • Dr. Gerencsér Gellért
 • Dr. Gyöngyi Zoltán
 • Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • Dr. Kiss István Zoltán
 • Dr. Kiss Zsuzsanna
 • Dr. Szendi Katalin
 • Dr. Varga Csaba
 • Dr. Varjas Tímea

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Bérczi Bálint Dániel
 • Bőszné Dr. Murányi Edit
 • Dr. Bellyeiné Dr. Pozsgai Éva
 • Dr. Gerencsér Gellért
 • Dr. Lelovics Zsuzsanna
 • Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa
 • Dr. Szenczi Ágnes Ilona
 • Dr. Szendi Katalin
 • Dr. Varjas Tímea
 • Dr. Zand Afshin
 • Márovics Gergely Péter