Klímaváltozás és egészség

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-KVE-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

Napjainkban egyre nyilvánvalóbb tény, hogy az éghajlatváltozás egészséghatásai az emberi egészségre meghatározó hatást gyakorolnak. A WHO becslései szerint 2030 és 2050 között a klímaváltozással összefüggésben évente mintegy 250 000 esettel növekedhet a többlethatlálozás. Következésképpen az éghajlatváltozás egészséghatásaival kapcsolatos ismeretek a jövő orvosainak képzését illetően meghatározó fontosságúak. A kurzus célja, hogy áttekintést adjon azokról a betegségekről, a megelőzésük és gyógyításuk lehetőségeiről, amelyek jelenlegi ismereteink szerint a klímaváltozás hatásaival leginkább összefüggnek.

Előadások

 • 1. Klímaváltozás egészséghatásai - Dr. Girán János
 • 2. Az erdőtüzek, aszályok, szélsőséges időjárási események egészséghatásai - Dr. Girán János
 • 3. Termikus szabályozás, hőhatások, hősokk - Dr. Girán János
 • 4. Klímaváltozás pharmakológiai összefüggései - Dr. Girán János
 • 5. Klímaváltozás hatásai a kardiovaszkuláris betegségekkel összefüggésben - Dr. Bellyeiné Dr. Pozsgai Éva
 • 6. Klímaváltozás hatásai a metabolikus zavarokkal összefüggésben - Dr. Kiss István Zoltán
 • 7. Klímaváltozás hatásai a vesebetegségekkel összefüggésben - Márovics Gergely Péter
 • 8. Klímaváltozás hatásai a gyermekszüléssel és szülési komplikációkkal összefüggésben - Dr. Lohner Szimonetta Ivett
 • 9. Klímaváltozás hatásai a mentális egészséggel összefüggésben - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 10. Klímaváltozás bőrbetegségekkel és allergiával való összefüggései - Dr. Berényi Károly
 • 11. Klímaváltozás vektorok által terjesztett betegségekkel való összefüggései - Dr. Varga Csaba
 • 12. Klímaváltozás víz útján terjedő betegségekkel, mérgező algákkal és a balneológiával való összefüggései - Dr. Varga Csaba

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

---

Saját oktatási anyag

Az ERASMUS+ programban támogatott CLIMATEMED projekt által kidolgozott tananyag (A projekt vezető partnere: PTE ÁOK Orvosi Népegészségtani Intézet)

Jegyzet

Az ERASMUS+ programban támogatott CLIMATEMED projekt által kidolgozott tananyag (A projekt vezető partnere: PTE ÁOK Orvosi Népegészségtani Intézet)

Ajánlott irodalom

---

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

---

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

nincs pótlási lehetőség

Vizsgakérdések

---

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói