Bevezetés az élelmiszer-tudományba

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Lelovics Zsuzsanna

  egyetemi docens,
  Orvosi Népegészségtani Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-ETB-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A táplálkozástudomány, a népegészségtan, az élelmiszer-tudomány és élelmiszer-technológia egymással szorosan összefüggnek, mindegyiknek nagy szerepe van a táplálkozási prevencióban. A fejlett országokban élők többsége jellemzően elegendő élelmiszerrel rendelkezik, bőséges kínálatból válogathat, gyakran túl sokat is fogyaszt, míg mások a legkevésbé sem válogathatnak, hiszen gyakran elegendő élelmiszerük sincs. Egyszerre jelentkezik az igény a fogyasztók számára bőséges élelmiszer-ellátás biztosítása iránt a lehető legalacsonyabb áron és az, „egészséges” élelmiszer-választék iránt. Komoly kihívások előtt áll a globális élelmiszeripar, de a piacot befolyásolják a piaci trendek is. A fogyasztási trendek a fogyasztási adatok alapján ismerhetők meg, az élelmiszeripar szereplői ezek ismeretében alakíthatják fejlesztési koncepciójukat, csökkenthetik vagy növelhetik a fogyasztók által kevésbé vagy inkább keresett élelmiszerek előállítását.

Előadások

 • 1. Az élelmiszertudomány tárgya. Az élelmiszer-tudomány és az egészség kapcsolata. - Dr. Lelovics Zsuzsanna
 • 2. Az élelmiszerek csoportosítása. - Dr. Lelovics Zsuzsanna
 • 3. Gabonafélék és termékeik. Egészség a feldolgozottság függvényében? - Dr. Lelovics Zsuzsanna
 • 4. Sütőipar termékei. Száraztészták. - Dr. Lelovics Zsuzsanna
 • 5. Tej és tejtermékek, értékelésük. - Dr. Lelovics Zsuzsanna
 • 6. Húsok, húskészítmények. Halból készült élelmiszeripari termékek. - Dr. Lelovics Zsuzsanna
 • 7. Zöldségek és gyümölcsök készítményei. Zöldségkonzervek, savanyúságok. - Dr. Lelovics Zsuzsanna
 • 8. Édességek és értékelésük. - Dr. Lelovics Zsuzsanna
 • 9. Ásványvizek. Alkoholmentes italok, üdítőitalok, energiaitalok. - Dr. Lelovics Zsuzsanna
 • 10. Az élelmiszeripar lehetőségei az egészséges táplálkozás elősegítéséért. Új élelmiszerek tudományos értékelése. - Dr. Lelovics Zsuzsanna
 • 11. Élelmezésbiztonság. Egészséges, környezetbarát élelmiszerrendszer és élelmiszeripar. - Dr. Lelovics Zsuzsanna
 • 12. Az élelmiszer-előállítás jogi szabályozása népegészségtani szempontból. - Dr. Lelovics Zsuzsanna

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Moodle (dinamikusan bővülő, aktualizált tananyag). Teams.

Jegyzet

„Bevezetés az élelmiszer-tudományba” c. jegyzet.

Ajánlott irodalom

Rodler I. (szerk.): Új tápanyagtáblázat. Budapest: Medicina, 2005.
Rodler I.: Élelmezés- és táplálkozás-egészségtan. Budapest: Medicina, 2005.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A félévközi értékelés az utolsó előadáson zárthelyi dolgozat (teszt) alapján történik. Pótlásra a szorgalmi időszak utolsó hetéig van lehetőség megbeszélés alapján. Javítási lehetőség: szóbeli beszámolóval.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

1 téma önálló feldolgozása.

Vizsgakérdések

Neptun. Teams.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Lelovics Zsuzsanna