Egészséges életmód a gyakorlatban – Amit a gyaloglásról tudni érdemes

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Lelovics Zsuzsanna

  egyetemi docens,
  Orvosi Népegészségtani Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 2 óra

gyakorlat: 10 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-GYG-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Campus kurzusként elérhető 15 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

Az egészséges életmód kialakítása nem megy egyik napról a másikra; egy folyamat eredményeként jöhet létre. A folyamatban több tényező is nagy szerepet játszik. Az egészséges életmód feltételeként általában nyolc alapelvet említenek, ezek együttesen a testi-lelki harmónia megteremtését szolgálják. Ezek ismerete mind fontos, azonban az egészséges életmód megvalósítása ennél többről szól. Az ókori görög filozófusok folyton sétáltak, körülöttük pedig a hallgatók (is) sétáltak, akik kérdezték és figyelték a mestert. Arisztotelész filozófiájának követőit pedig peripatetikusoknak (körbesétálóknak) is nevezték. A hagyományos értelmezés helyett, a tantárgy újfajta megközelítést ad. A 21. századi oktatás talán legfontosabb elve az érdeklődés alapú tanulás, mert érdeklődés nélkül nincs hatékony ismeretszerzés. A ’sétálva tanulás’ olyan ismeretszerzési mód, amely mozgás közben zajlik. Teljesen más fiziológiai, biológiai, érzelmi környezetben történik, mint a tantermi, frontális tanulás. A ’sétálva tanulás’ tanulási mód olyan új hatékonyságot és érdeklődési dimenziókat ad a tanuláshoz, mely hosszú távon is mérhető – versenyelőnybe hozva azokat, akik így tanulnak.

Előadások

 • 1. A gyaloglás tudománya. 1. Anatómia, biomechanika - Dr. Lelovics Zsuzsanna
 • 2. A gyaloglás tudománya. 2. Teljesítményélettan, sporttáplálkozás - Dr. Lelovics Zsuzsanna

Gyakorlatok

 • 1. Az egészséges életmód gyakorlati megvalósítása
 • 2. Egyensúly a mindennapokban. Sétálva tanulás
 • 3. Az egészség feltételrendszere a gyakorlatban
 • 4. Az út a fontos, nem a cél
 • 5. Séta, nordic walking, túra, teljesítménytúra
 • 6. A gyaloglás egészség- és társadalmi haszna
 • 7. Az egészséges életmódra nevelés kortárscsoportban és a praxisban
 • 8. A gyaloglással kapcsolatos (egészség- és orvostudományi) kutatások eredményei
 • 9. Zarándokutak egészségügyi kockázatai
 • 10. Útra kelni, hogy megtaláljuk önmagunkat

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Moodle (dinamikusan bővülő, aktualizált tananyag). Teams.

Jegyzet

Jegyzet.

Ajánlott irodalom

Cooper, K. H.: A tökéletes közérzet programja. Budapest: Sport, 1990.
Kagge, E.: Menni. A gyaloglás művészete. Budapest: Park, 2018.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A félévközi értékelés a gyakorlaton kiadott témából – előzetes egyeztetést követően – előadástartás vagy csoportmunka alapján történik.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

1 téma önálló feldolgozása.

Vizsgakérdések

Neptun. Teams.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Lelovics Zsuzsanna