Siker vagy szemfényvesztés – az alternatív medicina vizsgálata esettanulmányokon keresztül

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Járomi Luca

  egyetemi adjunktus,
  Orvosi Népegészségtani Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-AMV-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Campus kurzusként elérhető 50 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A kurzus célja a kritikus gondolkodás és a vitakészség fejlesztése, fókuszba helyezve az alternatív medicina eljárásait és a hagyományos orvoslás eltérő megoldásait esettanulmányokon bemutatva. A kurzus végén a hallgató feladata lesz eldönteni, hogy megalapozott-e az alternatív medicina alkalmazása napjainkban, vagy nem érdemel helyet a gyógyításban.
Az alternatív gyógyászatot gyakran komplementer és alternatív medicinának nevezik. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) definíciója alapján olyan betegségmegelőző, diagnosztikai és gyógyító eljárások összessége, melyek nem képezik részét az adott ország saját tradíciójának és nem integrálták az ország egészségügyi ellátórendszerébe. A hagyományos orvoslást gyakran nevezik allopátiás, hagyományos, mainstream és nyugati orvoslásnak, hogy csak néhányat említsünk. Számos alternatív gyógyászati módszer már évezredek óta létezik, viszont a hagyományos orvosi eljárások hozzávetőlegesen egy évszázada. Manapság a National Insitute of Health (NIH) megközelítése, illetve egyes nyugati országok gyakorlata alapján egyre gyakoribbak a kiegészítő vagy integráló megközelítések, vagyis a hagyományos és alternatív gyógyászat elemeinek ötvözése. Az alternatív terápiák eltérőek lehetnek, de a főbb pillérek minden eljárásban megegyeznek:
• az embereket arra ösztönzik, hogy aktív szerepet vállaljanak saját egészségük érdekében, nem csupán „passzív résztvevői” a saját gyógyulásuknak
• a hangsúlyt a gyógyítás az egészséges életmódra helyezi, például az étrendre, a testmozgásra, az elegendő pihenésre, valamint az érzelmi és lelki egyensúlyra
• a teljes emberi szervezet egységét tekinti („holisztikus szemlélet”), nemcsak az egyes részterületekre fókuszál
• célja a betegségek megjelenésének csökkentése és az egészség támogatása.

Előadások

 • 1. Bevezetés, fogalmak tisztázása - Dr. Járomi Luca
 • 2. Szívbetegségek, érrendszeri zavarok - Dr. Járomi Luca
 • 3. Légúti betegségek, asztma, allergia - Dr. Járomi Luca
 • 4. Emésztési problémák, gyomor-bélnyálkahártyagyulladás - Dr. Járomi Luca
 • 5. Érzékszervek betegségei, szembetegségek, fülbetegségek - Dr. Járomi Luca
 • 6. Májbetegségek, epeműködés zavara - Dr. Járomi Luca
 • 7. Kiválasztószervek betegségei - Dr. Járomi Luca
 • 8. Ízületi problémák - Dr. Járomi Luca
 • 9. Hasnyálmirigy zavara, diabetes - Dr. Járomi Luca
 • 10. Interaktív óra: konzekvenciák levonása, vita - Dr. Járomi Luca
 • 11. Összefoglalás - Dr. Járomi Luca
 • 12. Teszt - Dr. Járomi Luca

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

PPT

Jegyzet

PPT

Ajánlott irodalom

Mayo Clinic Book of Alternative Medicine, 2nd Edition (Updated and Expanded): Integrating the Best of Natural Therapies with Conventional Medicine
Fundamentals of complementary and alternative medicine
ISBN: 9781455774074 , 1455774073
https://guides.lib.uw.edu/hsl/cam/case
Complementary and Alternative Medicine: A Case-Based Approach, ISBN 1639270469, 2022
Case Studies for Complementary Therapists: a collaborative approach 1st Edition by Kelly Galvin (Author), Madelaine Bishop (Author), ISBN-10 ‏ : ‎ 0729539555

A félév elfogadásának feltételei

Nincs egyéb feltétel.

Félévközi ellenőrzések

Félév zárásaként 1 db vizsgateszt kitöltése az utolsó, 24. óra alkalmával, az óra keretén belül.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Oktatóval egyeztetve van lehetőség az előadások pótlására.

Vizsgakérdések

1. Fogalmak
2. Szívbetegségek
3. Érrendszeri zavarok
4. Vérnyomás problémák
5. Cerebrovasculáris problémák
6. Légúti betegségek
7. Asztma
8. Allergia
9. Bőrgyulladás
10. Emésztési problémák
11. Gyomor-bélnyálkahártyagyulladás
12. Gyomorfekély
13. Bélgyulladás
14. Érzékszervek betegségei
15. Szembetegségek
16. Fül betegségei
17. Májbetegségek
18. Epeműködés zavara
19. Kiválasztószervek betegségei
20. Ízületi problémák
21. Hasnyálmirigy zavara
22. Diabetes

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói