Mentális egészségfejlesztés

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-MEF-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A mentális és a szomatikus egészség egymással szoros, kölcsönös kapcsolatban van. Az általános orvosi gondolkodásban azonban még mindig alacsony prioritást élvez és gyakran háttérbe szorul a mentális egészséget befolyásoló tényezők figyelembevétele. A kurzus résztvevői nemcsak a szóban forgó téma elméleti hátteréről, de a gyakorlatban is alkalmazható hatékony módszerekről is képet kapnak. Célunk, hogy a kurzuson megismert összefüggések és módszerek segítségével a résztvevő hallgatók szakmai hatékonysága, és magánéletük megélt minősége is jelentős mértékben javuljon.

Előadások

 • 1. A mentális egészség definíciói, értelmezése, dimenziói. Mentális egészséggel kapcsolatos attitűdök, kulturális eltérések. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 2. A mentális egészséget védő és romboló tényezők populációs szinten. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 3. Sikeres programok a mentális egészségfejlesztésben. Hazai és nemzetközi példák. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 4. A mentális egészséget védő és romboló tényezők egyéni szinten. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 5. Tanult tehetetlenség és anómia. A "szűrő", amelyen keresztül a világot látjuk; és az ezt módosító tényezők. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 6. Önismeret. Az önismeret eszközei. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 7. Énkép, énideál, önértékelés. Érzelmi intelligencia. Reziliencia. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 8. Személyiségelméletek, személyiségfejlődés. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 9. A pozitív mentális egészség fejlesztése, személyiségfejlesztés módszerei – hitek és tévhitek a populáris módszerekkel kapcsolatban. Humanisztikus pszichológia. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 10. A stressz mint élettani folyamat. A stresszkezelés módszerei. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 11. A fizikai aktivitás szerepe a stressz kezelésében. Relaxációs módszerek élettani hatásai. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • 12. Kihez fordulhatunk probléma esetén? Mentális segítő hivatások; kompetenciák és határterületek. - Dr. Horváth-Sarródi Andrea

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

lásd: Neptun MeetStreet

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Promoting mental health: concepts, emerging evidence, practice: summary report / a report from the World Health Organization, Department of Mental Health and Substance Abuse in collaboration with th e Victorian Health Promotion Foundation (VicHealth and the University of Melbourne. WHO 2004. http://www.who.int/mental_health/evidence/en/promoting_mhh.pdf
Prevention of mental disorders: effective interventions and policy options. szerk.: Hosman C, Jané-Llopos E, Saxena S, 2005. Oxford, Oxford University Press
Bagdy Emőke: Bízz magadban, Kulcslyuk Kiadó, 2014.
Marshall B. Rosenberg (1999): A szavak ablakok vagy falak - Erőszakmentes kommunikáció
Eric Berne: Emberi játszmák. Budapest, Háttér Kiadó

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

lásd: Neptun MeetStreet

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

nincs ilyen lehetőség

Vizsgakérdések

lásd: Neptun MeetStreet

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói