Ötlettől a kutatásig: klinikai kutatástervezés egy daganatos betegpopuláció vizsgálatának példáján

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Bellyeiné Dr. Pozsgai Éva

  egyetemi adjunktus,
  Orvosi Népegészségtani Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 8 óra

gyakorlat: 4 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-OKU-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOA-AED-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A kurzus célja, hogy ismertesse a klinikai gyakorlatban végezhető kutatások egyes lépéseit, másrészt, hogy gyakorlati órák keretén belül lehetőséget biztosítson, a kutatástervezés és elemzés egyes részfeladatainak gyakorlására is. A kurzus során bemutatásra kerül egy releváns kutatási téma kiválasztásának, kutatási protokoll megírásának, adatgyűjtésének, adatelemzésének és háttér irodalom keresésének lépései egy már megvalósított daganatos betegpopulációt vizsgáló kutatás példáján keresztül. A kurzus különösen hasznos lehet azon hallgatók számára, akik érdeklődnek a daganatos betegségek klinikai-epidemiológiai kutatási lehetőségei iránt, illetve hasznos ismereteket nyújthat TDK munkát végző vagy szakdolgozatot írni készülő hallgatók számára. Az elméleti és gyakorlati órákat blokkosítva tartjuk.

Előadások

 • 1. Ötlettől a kutatásig egy daganatos betegpopuláció vizsgálatának példáján. A kutatási téma kiválasztása, háttér irodalom gyűjtése, a kutatási protokoll. - Dr. Bellyeiné Dr. Pozsgai Éva
 • 2. Ötlettől a kutatásig egy daganatos betegpopuláció vizsgálatának példáján. A kutatási téma kiválasztása, háttér irodalom gyűjtése, a kutatási protokoll. - Dr. Bellyeiné Dr. Pozsgai Éva
 • 3. Adatgyűjtés, adatelemzés. Statisztikai módszerek. - Dr. Girán János
 • 4. Adatgyűjtés, adatelemzés. Statisztikai módszerek. - Dr. Girán János
 • 5. Adatgyűjtés, adatelemzés. Az eredmények kiértékelése. Statisztikai módszerek. Ábrakészítés, táblázatok. - Dr. Girán János
 • 6. Adatgyűjtés, adatelemzés. Az eredmények kiértékelése. Statisztikai módszerek. Ábrakészítés, táblázatok. - Dr. Girán János
 • 7. Az eredmények disszeminációja: absztrakt készítés, publikáció készítése. Az eredmények leírása és értékelése az irodalmi adatok tükrében. Referenciák készítése. - Dr. Bellyeiné Dr. Pozsgai Éva
 • 8. Az eredmények disszeminációja: absztrakt készítés, publikáció készítése. Az eredmények leírása és értékelése az irodalmi adatok tükrében. Referenciák készítése. - Dr. Bellyeiné Dr. Pozsgai Éva

Gyakorlatok

 • 1. Ötlettől a kutatásig egy daganatos betegpopuláció vizsgálatának példáján. A kutatási téma kiválasztása, háttér irodalom gyűjtése, a kutatási protokoll.
 • 2. Adatgyűjtés, adatelemzés. Statisztikai módszerek.
 • 3. Adatgyűjtés, adatelemzés. Az eredmények kiértékelése. Statisztikai módszerek. Ábrakészítés, táblázatok.
 • 4. Az eredmények disszeminációja: absztrakt készítés, publikáció készítése. Az eredmények leírása és értékelése az irodalmi adatok tükrében. Referenciák készítése.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Powerpoint diasorok

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Nincs vizsga – aktív részvétel az órákon valamint egy kiselőadás (ppt), beadandó készítése

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

Nincs vizsga – aktív részvétel az órákon valamint egy kiselőadás (ppt), beadandó készítése

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Bellyeiné Dr. Pozsgai Éva
 • Dr. Girán János