A természetes gyógytényezők szerepe a modern orvoslásban

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-TGT-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

OFA-EF1-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK

Tematika

A természetes gyógytényezők használata az orvosi gyakorlatban hazánkban évszázados hagyományra tekint vissza. Magyarországon a jogszabály természetes gyógytényezők közé az alábbiakat sorolja: természetes ásványvíz, gyógyvíz, gyógyiszap, gyógygáz, gyógyfürdőintézmény, gyógyhely. A kurzus ideje alatt a hallgatók betekintést nyerhetnek a különböző gyógytényezők indikációs körébe, hatásaiba, esetleges mellékhatásaiba. Megismerhetik a témához kapcsolódó szakmai ajánlásokat és a legfrissebb hazai és nemzetközi tudományos eredményeket.

Előadások

 • 1. A természetes gyógytényezők elismerésének és felhasználásának szabályozása Magyarországon - Dr. Németh Balázs
 • 2. Természetes gyógytényezők földrajzi megoszlása Magyarországon - Dr. Németh Balázs
 • 3. Ásványvizek - szabályozás, tulajdonságok, életmódi szerep - Dr. Németh Balázs
 • 4. Gyógyvizek – besorolás, indikáció, hatásmechanizmus I - Dr. Németh Balázs
 • 5. Gyógyvizek – besorolás, indikáció, hatásmechanizmus II - Dr. Németh Balázs
 • 6. Gyógygázok – besorolás, indikáció, hatásmechanizmus I - Dr. Németh Balázs
 • 7. Gyógygázok – besorolás, indikáció, hatásmechanizmus II - Dr. Németh Balázs
 • 8. Gyógyiszapok – besorolás, indikáció, hatásmechanizmus I - Dr. Németh Balázs
 • 9. Gyógyiszapok – besorolás, indikáció, hatásmechanizmus II - Dr. Németh Balázs
 • 10. Gyógybarlang – besorolás, indikáció, hatásmechanizmus I - Dr. Németh Balázs
 • 11. A természetes gyógytényezők gyakorlati alkalmazása, hazai és nemzetközi ajánlások I - Dr. Németh Balázs
 • 12. A természetes gyógytényezők gyakorlati alkalmazása, hazai és nemzetközi ajánlások II - Dr. Németh Balázs

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Bender Tamás: Balneoterápia és hidroterápia

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A kurzus végén írásbeli vizsga.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Esszé benyújtása az adott témából

Vizsgakérdések

A hallgatók tudását az előadáson elhangzottakról feleletválasztós teszt formájában kérem számon.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói