Feladatok

A Tudományos Bizottság elsősorban a tudományos teljesítmények objektív értékelésével foglalkozik.

1. A Tudományos Bizottság (TudBiz) tagjai rendelkeznek az MTA doktori fokozattal és az egyetemi tanári ranggal.

2. A Bizottság összetételében képviselve vannak az elméleti intézetek (6 fő) és a klinikák (7 fő), azon belül a belgyógyászati (1 fő) és sebészeti ágak (4 fő) valamint szülészet-nőgyógyászat (1 fő).

3. A Bizottságnak előre meghatározott éves programja nincs, a dékán (Kari Tanács) tanácsadó ill. véleményező testülete lévén azokkal a kérdésekkel foglalkozik. melyekben a Kar Dékánja véleményét kéri.

4. Legfontosabb és minden évben ismétlődő feladatok:
a.) docensi pályázatok véleményezése
b.) egyetemi tanári pályázatok véleményezése
c.) intézetvezetői pályázatok véleményezése
d.) kiváló publikációs díj pályázati véleményezése
e.) kiemelkedő szellemi alkotás pályázati véleményezése

5. A Kari tudományos teljesítmények intézetenkénti értékelése, illetve szükség szerint intézeti vagy egyéni statisztika készítése a tudományos teljesítményekről. Annak meghatározása, hogy valamely értékelésnél mit tekintünk tudományos teljesítménynek és mit nem.

6. A TuD.Biz határozta meg és ellenőrizte a Karon az egyes egyetemi fokozatokhoz szükséges tudományos teljesítmények szintjét és készítette el a követelményrendszert.

7. A Tud.Biz a K + F kapcsolatban felmerülő kérdésekkel is foglalkozik (a megszűnt K+F bizottság két vezető tagja Illés Tamás és Dóczi Tamás most tagja a Tud- Biz.-nak).

8. A Tud.Biz tagjai részt vesznek a Habilitációs és PhD Bizottságok munkájában.

Pécs, 2010-10-25

Dr Seress László
Tudományos Bizottság
Elnöke