Igazságügyi Orvostani Intézet

Bemutatkozás

Az intézetről

Az igazságügyi orvostan több, mint 200 éves egyetemi múltra tekint vissza, alakulása szorosan összefonódott a jogi és állami élet fejlődésével. Intézetünk oktatási-kutatási, egészségügyi és igazságügyi szakértői tevékenységet végez. 

Oktatási-kutatási tevékenység

Az intézet egy félévben oktatja az igazságügyi orvostant magyar, angol és német nyelveken az általános orvos és fogorvosképzésben, egy félévben pedig a gyógyszerészképzés magyar és angol nyelven tanuló hallgatóit. Az intézet emellett részt vesz a biotechnológus, posztgraduális orvos- és gyógyszerészképzésben és továbbképzésben. Az intézet oktatói rendszeres előadói hazai és nemzetközi konferenciáknak. A munkatársak kutatási tevékenységet számos, nemzetközi, rangos folyóiratban megjelent publikáció fémjelzi.

Igazságügyi szakértői tevékenység

Az intézet tagjai oktatói és kutatói munkájuk mellett szakértői tevékenységet is végeznek mind magánfelkérésre, mind hatósági kirendelés alapján. Az intézet munkájának fontos része a nem természetes halálesetek boncolása és véleményezése, az iratok vagy élő személy vizsgálata alapján történő szakértői véleményadás (a teljes igazságügyi orvostani kompetenciakörön túlmenően csaknem az összes orvosi szakterületről van lehetőségünk egyetemi klinikákon dolgozó, nemzetközileg elismert szakértelemmel bíró specialisták / szakkonzulensek bevonására), diatóma, toxikológiai és DNS vizsgálatok elvégzése és ezzel kapcsolatos szakvélemény előterjesztés.

Egészségügyi tevékenység (szünetel 2021.03.01-től)

Az intézetben dolgozó szakemberek a gyakorló orvosokat segítendő konzultációs rendszert tartanak fent igazágügyi orvostani, toxikológiai és egészségügyi jogi szakkérdések tekintetében, ennek keretében a klasszikus értelemben vett konzíliumokon túlmenően társdalombiztosítás által finanszírozott boncolásokat végzünk olyan esetekben, melyek a hatályos jogszabályok alapján rendkívüli halálesetnek minősülnek, azonban a hatóság nem rendelte el a hatósági boncolást. A toxikológiai laboratóriumban dolgozó munkatársaink a klinikai/kórházi gyakorlatban dolgozó orvosok diagnózisai felállításához szükséges vizsgálatokat végzik pécsi és más városok klinikáiban/kórházaiban előforduló mérgezéses esetekből származó biológiai minták (vér, vizelet) analitikai vizsgálata és terápiás gyógyszerszint-monitorozás által.