Az intézet rövid története

A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem létrejötte után 1918-ban kinevezésre került Entz Béla a törvényszéki orvostan és kórbonctan professzora. A pozsonyi években kinevezett Entz professzor közel 30 évig volt a vezetője a törvényszéki orvostannak a történelmi megpróbáltatások miatt átmenetileg Budapestre, majd végül Pécsre költözött Erzsébet Tudományegyetemen. 1934-től Beöthy Konrád lett a törvényszéki orvostan tényleges vezetője Entz professzor megbízásából. 1948-ban a kórbonctani és törvényszéki orvostani intézet kettévált önálló egységekre. 1958-tól Tamáska Loránd lett a megbízott vezető egészen 1961-ig, amikor Farkas Gyulát nevezték ki. 1962-től Budvári Róbert került az intézet élére 1976-ig, amikortól egy évig Guth Péter adjunktus töltötte be ezt a posztot. 1977-től Harsányi László professzor vezette az intézetet 1992-ben bekövetkező váratlan haláláig, melyet követően Németh Árpád kapott megbízást. 1993 őszén átmentileg Jegesy Andrea vezette az intézetet, majd 1994-2007 között Bajnóczky István professzor. Huszár András 2007-2011, Könczöl Franciska 2011-2015, Kozma Zsolt 2015-2020 között volt az intézet vezetője.