Tájékoztató kirendelőknek

Tisztelt Kirendelők!

A Pécsi Tudományegyetem Igazságügyi Orvostani Intézete igazságügyi orvostan, igazságügyi genetika és igazságügyi toxikológiai területen bejegyzett szakértőkkel rendelkezik.

Az Intézetnek lehetősége van igazságügyi pszichiáter, pszichológus és műszaki társszakértők, továbbá egyéb orvosi szakmák társzakértőként, vagy szakkonzulensként történő bevonására. A teljesség igénye nélkül pl.:

 • traumatológia, ortopédia, sportorvostan, kézsebészet,
 • sebészet, mellkassebészet, érsebészet,
 • szülészet-nőgyógyászat, klinikai genetika,
 • neurológia, szomnológia,
 • neurológiai rehabilitáció, mozgásszervi rehabilitáció,
 • kardiológia,
 • gasztro-enterológia,
 • hematológia,
 • infektológia,
 • aneszteziológia-intenzív terápia,
 • csecsemő-gyermekgyógyászat,
 • neonatológia, gyermekneurológia, gyermek-infektológia, gyerekrehabilitáció,
 • gyógypedagógia,
 • szemészet,
 • fül-orr-gégészet és fej-nyak sebészet,
 • urológia,
 • radiológia, neuro-radiológia,
 • oxiológia-sürgősségi orvostan,
 • patológia, citológia.

Az intézet a kirendeléseket postai (7624 Pécs, Szigeti út 12), illetve elektronikus úton (email: igazsagugy@aok.pte.hu; hivatali kapu: PTEAOKIOI KRID: 542996769) fogadja. Tájékoztatást a 06-72-536-230 telefonszámon, illetve az igazsagugy@aok.pte.hu email címre érkezett megkeresésre válaszolva tudunk adni.

 

Az intézet szakértői díja:

Amennyiben a szakértői kirendelése hivatalból történik, úgy akkor a 3/1986. (II.21.) IM rendelet alapján kerül a szakértői díj megállapításra.

Amennyiben a szakértő kirendelése nem hivatalból történik, úgy az intézeti szakértők óradíja 15000 Ft (tárgyaláson is). 

Megbízás esetén a szakértői díj többnyire a kirendelésre készített szakértői véleménnyel egyező (kivéve apasági vizsgálat).

Jellemző szakértői díjak ügycsoportonként (az összegek az összes díjat és költséget tartalmazzák; az alább felsorolt szakértői díjak az iratanyag mennyiségétől, az ügy komplexitásától, és különösen a bevonandó társszakértőktől/szakkonzulensektől függően jelentősen változhatnak):

 • Hatósági boncolás: 230.000*
 • Hatósági boncolás toxikológiai vizsgálattal: 350.000*
 • Hatósági boncolás toxikológiai és diatóma vizsgálattal: 362.000*
 • Igazságügyi orvosszakértői boncolás: 300.000 Ft*
 • Igazságügyi orvosszakértői boncolás toxikológiai vizsgálattal: 425.000 Ft*
 • Igazságügyi orvosszakértői boncolás toxikológiai és diatóma vizsgálattal: 440.000 Ft*
 • Orvosszakértői vélemény testi sértés, véralkohol, befolyásoltság véleményezésénél: ~50.000-65.000 Ft*
 • Orvosszakértői vélemény közigazgatási és munkaügyi ügyekben: ~50.000-120.000 Ft
 • Elmeszakértői vizsgálat büntetőügyekben: ~160.000 Ft*
 • Orvosszakértői vélemény polgári peres ügyekben (további szakértő/szakkonzulens bevonása nélkül): ~100.000-200.000 Ft*
 • Orvosszakértői vélemény polgári peres ügyekben (további szakértő/szakkonzulens bevonásával): ~250.000-400.000 Ft*
 • Egészségügyi szolgáltató ellenes peres ügyekben: ~350.000-600.000 Ft*
 • Toxikológiai vizsgálat és vélemény (kábítószer-, pszichotróp szer vagy új pszichoaktív anyag fogyasztásának igazolása): ~114.030 Ft*
 • Toxikológiai vizsgálat toxikológiai és orvosszakértői véleménnyel (befolyásoltság megállapításával): 160.000 Ft*
 • Véralkohol vizsgálat és befolyásoltság megítélése (vér és vizeletminta): 34.024 Ft*
 • Apasági vizsgálat (bírósági kirendelés alapján): 732.648 Ft*
 • Apasági vizsgálat 2 fő (magánmegbízás): 92.440 Ft
 • Apasági vizsgálat 3 fő (magánmegbízás): 115.681 Ft
 • Apasági vizsgálat 4 fő (magánmegbízás): 134.350 Ft

* Megjegyzés: a csillaggal jelöltek esetén a szakértői díj megállapítása a 3/1986. (II.21.) IM rendelet alapján történik (2023.01.03-tól érvényes módosítás szerint).

 

A kirendelések teljesítésének határideje:

Intézetünk 30-60 nap alatt vállalja szakértői vélemény elkészítését azokban az orvosszakértői ügyekben, ahol toxikológiai vizsgálat, vagy egyéb társszakértő/szakkonzulens bevonása nem szükséges (sürgős esetben néhány napos határidővel is). Több társszakértő/szakkonzulens (pl. pszichológus, pszichiáter) bevonásának szükségessége esetén a szakvélemény várható elkészülésének ideje 60-90 nap, míg komplex egészségügyi szolgáltató ellenes ügyekben 90-120 nap. A szakvélemény elkészítéséhez szükséges határidő meghosszabbodhat elsősorban a szakértői Intézeten kívül álló ok következtében (vizsgált személyek a vizsgálat idején nem jelennek meg, bekért iratok hosszas beérkezése, társszakértők/szakkonzulensek klinikai leterheltsége). A toxikológiai szakértői vélemények elkészítésének várható időtartama véralkoholvizsgálat esetén 30 nap, gyógyszer-, illetve kábítószer vizsgálat esetén 60-90 nap. Az apasági és diatóma vizsgálatok elkészítését 30 napon belül vállaljuk.

2021-es év kirendeléseinek teljesítési ideje (2022.02.10-ig lezárt ügyek):

 • Büntetőügy (csak orvosszakértés): átlag 18 nap (1-90 nap)
 • Hatósági boncolás (toxikológiai vizsgálat nélkül): átlag 23 nap (1-103)
 • Hatósági boncolás (toxikológiai vizsgálattal): 37 nap (4-193 nap)
 • Igazságügyi orvosszakértői boncolás: átlag 55 nap (23-100 nap)
 • Toxikológiai vizsgálatok átlag 74 nap (1-105 nap)
 • Elmevizsgálat büntetőügyben: átlag 26 nap (6-58 nap)
 • Egészségügyi szolgáltató ellenes polgári peres ügyek (összes): átlag 67 nap (3-196 nap)
 • Egészségügyi szolgáltató ellenes polgári peres ügyek (alapszakvélemény): 97 nap (36-196 nap)
 • Egyéb polgári peres ügyekben (összes): átlag 53 nap (1-243 nap)
 • Polgári peres ügyekben (csak orvosszakértő): 36 nap (31-49 nap)
 • Közjegyzői kirendelés (mind Eü. szolgáltató ellenes ügyben): átlag 43 nap (34-48 nap)
 • Apasági vizsgálatok (bírósági kirendelés, kirendeléstől számítva): átlag 28 nap (12-74 nap)
 • Apasági vizsgálatok (bírósági kirendelés, mintavételtől számítva): átlag 8 nap (5-15 nap)
 • Apasági vizsgálat (megbízásra, mintavételtől számítva): átlag 6 nap (3-9 nap)
 • Diatóma vizsgálatok: átlag 19 nap (10-55 nap)