Tájékoztató szakértői vizsgálatra érkezőknek

A bíróság, rendőrség vagy más hatóság kérésére, illetve magánfelkérésre végzett vizsgálatainkra az intézetvezető által kijelölt orvosszakértő ad vizsgálati időpontot (munkanapokon 8-16 h között), amelyről levélben értesíti a feleket.

Amennyiben a vizsgálattal kapcsolatban kérése vagy kérdése lenne, akkor ezt lehetőleg előre közölje a kirendelő szervvel, vagy előre egyeztessen a szakértővel. Büntetőeljárásban vizsgálatra kötelezett személyek esetén, amennyiben nem jelennek meg a vizsgálatra és nem reagálnak az értesítésünkre, úgy Intézetünk kéri a hatósági elővezetést.

A vizsgálatra való érkezést megelőzően olvassák el egyetemünk házirendjét és az abban foglaltakat maradéktalanul betartani szíveskedjenek!

Kérjük vizsgálatra az idézett időpont előtt 15 perccel jelenjenek meg. A vizsgálatra személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványukat és a rendelkezésre álló orvosi irataikat időrendi sorrendbe rendezve hozzák magukkal.

A szakértői vizsgálatok nem társadalombiztosítás által finanszírozottak, így utazási utalványt, útiköltség-térítést biztosítani és igazolni nem tudunk. Betegszállító vagy gépjárművel történő szállítást a kirendelő szervnél lehet kérvényezni. Kérés esetén igazolást állítunk ki vizsgálaton való megjelenésről (pl.: iskola, munkáltató felé), ezen igényét a vizsgálat előtt jelezze a szakértőnek.

A szakértői vizsgálat keretében – az ügy tárgyától függően – fizikális (testi) és lelki vizsgálatokat végzünk. Speciális eszközös vagy műszeres vizsgálatra (pl.: röntgen, CT, MR, légzésfunkció, EKG, szívultrahang… stb.) csak ritka, szakértőileg indokolt, előre egyeztetett esetben van lehetőség. Vérvételre csak származás megállapítása iránti vizsgálatoknál, illetve bizonyos ritka esetekben befolyásoltság megállapítása miatt induló vizsgálatok esetében kerül sor.

A szakértői vizsgálat során indokolt esetben videó-, kép- illetve hangfelvételt készítünk. Erről tájékoztatjuk a vizsgálatkor. Az ügyfelek a szakértői vizsgálat során videó-, kép- illetve hangfelvételt nem készíthetnek!

Magánfél kérelmére végzett vizsgálatokról eltekintve a felmerülő szakértői díj és költség megfizetése a kirendelő szerven keresztül történik. Magánfelkéréssel kapcsolatos tájékoztatásért keressék Titkárságunkat a főoldalon megadott elérhetőségen.

Hivatali kirendelés esetén szakértői véleményt a vizsgált személlyel nem közöljük, a vizsgálatról ambuláns lapot, orvosi leletet, zárójelentést… stb. nem adunk. A szakvéleményt a kirendelő hatóságnak küldjük meg, s innen továbbítják azt a felek részére. Magánfelkérés esetén a magánszakértői véleményt a megbízást adó személynek adjuk át.