Az egység összes munkatársa

Dr. Poór Viktor Soma

Dr. Poór Viktor Soma

Telefon: 31731, 31289, 31298

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Poór Viktor Soma

Napjainkra az STR profilok alkalmazása a nyomozások során a mindennapok része lett. Míg a DNS amplifikáció és a detektálás standard módszerek szerint zajlik, a mintavételt és a DNS izolálást minden mintatípusnál optimalizálni szükséges.
A jelentkező hallgató részt vehet új DNS izolálási módszerek kifejlesztésében.

Témavezető: Dr. Poór Viktor Soma

A fotogrammetria egy olyan számítógépes technika, ami lehető teszi több szögből készített készített fényképekből 3 dimenziós modellek megalkotását.
Intézetünkben aktívan vizsgáljuk ezen módszer alkalmazásának lehetőségeit: pl: holttestek, sérülések mérése; csontok anthropometriai jellemzése.
A feladat a fotódokumentációk elkészítése és 3D modellek megalkotása.

Témavezető: Dr. Poór Viktor Soma

A DNS alkalmazásának fontossága az igazságügyi orvostaniban napjainkra megkérdőjelezhetetlen. Minimális mennyiségű mintából is lehetséges a genetikai profil felállítása, azonban számos külső tényező (detergensek, nedvesség tartalom..) gyorsíthatja a DNS lebomlását. Vizsgálataink során ezen faktorok szerepét mérjük.


A TDK munka keretében a hallgató elsajátíthatja az igazságügyben alkalmazott DNS izolálási és analizálási módszereket.