Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

Oktatás

Kötelező tantárgy (preklinikai modul)

OOP-MUA MŰTÉTTANI ALAPISMERETEK

Tantárgyfelelős: DR. JANCSÓ GÁBOR, egyetemi docens Sebészeti Oktató és Kutató Intézet

2 kredit ▪ félévközi jegy ▪ Pre-klinikai modul ▪ ősszel ▪ ajánlott félév: 5.

Foglalkozás/félév: 6 óra előadás + 22 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra

Kurzus létszámkorlát: min. 5 fő – max. 200 fő

Előfeltételek: OOA-AA2 teljesített + OOA-EL2 teljesített
Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel!

Tematika
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék azokat az alapvető műtéttechnikai fogalmakat, eszközöket, viselkedési szabályokat, melyek nélkülözhetetlenek a klinikumban. A műtőtermi gyakorlatok feladata továbbá, hogy preparátumokon és élő szöveteken történő, a manuális képességek fejlesztésére kidolgozott feladatok elvégzésével fokozza a hallgatók manualitását, mellyel alapvető orvosi beavatkozások elvégzésére válnak alkalmassá. A tantárgy gyakorlati vizsgával és írásbeli tesztvizsgával zárul.

A félév elfogadásának feltételei TVSZ szerint.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei: A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Gyakorlatok pótlására más csoportoknál az adott héten van lehetőség, a gyakorlatvezetővel való egyeztetést követően. (Egy félévben max. 2 alkalommal)

Előadások

 1. Az intézet és a curriculum bemutatása, sebészet története.
  Dr. Takács Ildikó

 2. A műtő felépítése és berendezése; technikai háttér, sterilizálás, dezinficiálás, a sebfertőzés megelőzésének lehetőségei.
  Dr. Székely László

 3. Alapvető sebészeti műszerek, varróanyagok, varrattípusok
  Dr. Hardi Péter

 4. Sebek és a sebellátás alapelvei, vérzések és vérzéscsillapítás, a sérülés általános és helyi következményei.
  Dr. Koreny Tamás

 5. A műtét (akut, elektív, a beteg előkészítése, műtéti feltárások)
  Dr. Nagy Tibor Aladár

 6. A laparoszkópos sebészet alapjai
  Dr. Juhász Árpád Imre

Gyakorlatok

 1. hét: Ismerkedés a műtővel, műtőtermi viselkedés szabályai, bemosakodás, műtéti terület előkészítése (lemosás, izolálás).

 2. hét: Alapvető sebészeti műszerek bemutatása, használatuk gyakorlása.

 3. hét: Csomózás technikája, alapvető csomófajták.

 4. hét: Varróanyagok, varrattípusok, varratszedés technikája.

 5. hét: Alapvető varrat technikák gyakorlása skillen (Csomós öltések)

 6. hét: Alapvető varrat technikák gyakorlása skillen (Tovafutó varratok)

 7. hét: Eddig tanult készségek ismétlése és gyakorlása.

 8. hét: Laparoszkópos műszerismeret, kéz-szem koordináció gyakorlása pelvitraineren

 9. hét: Laparoszkópos mozdulatok gyakorlása pelvitraineren.

 10. hét: Laparoszkópos mozdulatok gyakorlása pelvitraineren

 11. hét: Gyakorlati vizsga, készségfelmérés.

Közreműködők dr. Bognár Laura (BOLOAAO.PTE), Dr. Hardi Péter (HAPFAAO.PTE), Dr. Jancsó Gábor (JAGMAAO.PTE), Dr. Nagy Tibor Aladár (NATIAAO.PTE), Dr. Takács Ildikó (TAIFAAO.PTE)

 

Elektív tantárgy

OOE-SSO SEBÉSZETI SZIMULÁCIÓS OKTATÁS ALAPJAI

Tantárgyfelelős: DR. JANCSÓ GÁBOR, egyetemi docens Sebészeti Oktató és Kutató Intézet

2 kredit ▪ félévközi jegy ▪ Elektív modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6.

Foglalkozás/félév: 14 óra előadás + 14 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra

Kurzus létszámkorlát: min. 1 fő – max. 6 fő

Előfeltételek: OOP-MUA teljesített

Tematika: A szimulációs oktatási lehetőségek egyre fontosabb szerepet játszanak az orvosképzésben. Az érdeklődők betekintést nyernek a szimulációs oktatás gyakorlatába és elméletébe a sebészeti eszközökön keresztül. A kurzust sikeresen teljesítők lehetőséget kapnak a PTE ÁOK Medi Skills Lab-ben demonstrátori tevékenység végzésére.

A félév elfogadásának feltételei: Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett Félévközi ellenőrzések Félévvégi szóbeli vizsga az utolsó gyakorlat keretein belül Távolmaradás pótlásának lehetőségei A hiányzott, mulasztott előadások pótlására lehetőség nincs.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok - Kötelező irodalom - Saját oktatási anyag http://aok.pte.hu/hu/egyseg/eszkozok/3014/318 - Jegyzet - Ajánlott irodalom Gallagher, Anthony G., O’Sullivan, Gerald C. - Fundamentals of Surgical Simulation

Előadások

 1. Szimulációs oktatási módszertan alapjai
  Dr. Varga Péter

 2. Szimulációs eszközcsoportok
  Dr. Varga Péter

 3. Basic skill szimuláció és eszközei
  Dr. Varga Péter

 4. Basic skill szimuláció és eszközei
  Dr. Varga Péter

 5. High-fidelity szimuláció és eszközei
  Dr. Varga Péter

 6. High-fidelity szimuláció és eszközei
  Dr. Varga Péter

 7. Laparoszkópos szimuláció eszközei
  Dr. Varga Péter

 8. Laparoszkópos szimuláció eszközei
  Dr. Varga Péter

 9. A Lap-Vr szimulátoron történő oktatás alapjai
  Dr. Varga Péter

 10. A Lap-Vr szimulátoron történő oktatás alapjai
  Dr. Varga Péter

 11. A Lap-Vr szimulátor szkenáriói
  Dr. Varga Péter

 12. De-briefing szerepe a szimulációs oktatásban
  Dr. Maróti Péter Dezső

 13. De-briefing szerepe a szimulációs oktatásban
  Dr. Maróti Péter Dezső

 14. Adatok kinyerése a Lap-Vr-ból és azok feldolgozása
  Dr. Maróti Péter Dezső

 

Gyakorlatok

1) Gyakorlati készségfejlesztés: Basic skill eszközök használata
2) Gyakorlati készségfejlesztés: Basic skill eszközök használata
3) Gyakorlati készségfejlesztés: Basic skill eszközök használata
4) Gyakorlati készségfejlesztés: Basic skill eszközök használata
5) Gyakorlati készségfejlesztés: High fidelity eszközök használata
6) Gyakorlati készségfejlesztés: High fidelity eszközök használata
7) Gyakorlati készségfejlesztés: High fidelity eszközök használata
8) Gyakorlati készségfejlesztés: High fidelity eszközök használata
9) Gyakorlati készségfejlesztés: Virtuális valóság alapú sebészeti szimuláció
10) Gyakorlati készségfejlesztés: Virtuális valóság alapú sebészeti szimuláció
11) Gyakorlati készségfejlesztés: Virtuális valóság alapú sebészeti szimuláció
12) Gyakorlati készségfejlesztés: Virtuális valóság alapú sebészeti szimuláció
13) Szóbeli számonkérés
14) Gyakorlati számonkérés Szemináriumok Vizsgakérdések Gyakorlati készségfelmérés (60 pont)

Elméleti kérdéssor - egy az alábbiak közül - (40 pont): Szimulációs oktatási módszertan alapjai, szimulációs eszközcsoportok Basic skill szimuláció és eszközei High-fidelity szimuláció és eszközei Laparoszkópos szimuláció eszközei A Lap-Vr szimulátor szkenárió alapú oktatása De-briefing szerepe a szimulációs oktatásban, adatok kinyerése a Lap-Vr-ból és azok feldolgozása

Közreműködők Dr. Jancsó Gábor (JAGMAAO.PTE), Dr. Maróti Péter Dezső (MAPRAAO.PTE), Dr. Schlégl Ádám Tibor (SCAPAAO.PTE), Dr. Varga Péter (VAPRAAO.PTE)

 

Fakultatív tantárgyak

 

Hasi sebészeti műtéttan

OOF-HAS HASI SEBÉSZETI MŰTÉTTAN

Tantárgyfelelős: DR. JANCSÓ GÁBOR, egyetemi docens Sebészeti Oktató és Kutató Intézet

1 kredit ▪ félévközi jegy ▪ Fakultatív modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 8.

Foglalkozás/félév: 0 óra előadás + 14 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 14 óra

Kurzus létszámkorlát: min. 5 fő – max. 12 fő

Előfeltételek: OOP-MUA teljesített Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel!

Tematika A kurzus a sebészeti szakmák iránt érdeklődő hallgatók számára ad technikai készségfejlesztő lehetőséget az alap hasi sebészeti műtéti beavatkozások területén. Ajánlott sebészet, érsebészet, traumatológia, urológia, szívsebészet irányában érdeklődő 4-5. éves hallgatóknak. A gyakorlatok során a hallgatók elsajátítják a hasi sebészet lényeges technikáit. Skill modelleken és preparátumokon sebész szakorvosok vezetésével a hallgatók maguk végeznek cholecystectomiát, appendectomiát, divertuculectomiát, bélanasztomózisok különböző fajtáit. A gyakorlatok műtőtermi részében megfigyelhetik, és asszisztensként részt vehetnek klinikai hasi sebészeti beavatkozásokban.

A félév elfogadásának feltételei TVSZ szerint

Félévközi ellenőrzések,távolmaradás pótlásának lehetőségei A gyakorlatokon való részvétel kötelező.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok - Kötelező irodalom - Saját oktatási anyag http:// http://www.aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/130 / - Jegyzet - Ajánlott irodalom

Gyakorlatok

1 Sebészeti műtő felszerelése, eszköztára, laparotomia és hasi feltárások, és zárásuk készítése modellen
2 Sebészeti műtő felszerelése, eszköztára, laparotomia és hasi feltárások, és zárásuk készítése modellen
3 Bélvarratok típusai, haránt bélvarrat készítése preparátumon
4 Bélvarratok típusai, haránt bélvarrat készítése preparátumon
5 Appendectomia, diverticulectomia készítése preparátumon
6 Appendectomia, diverticulectomia készítése preparátumon
7 Bélanasztomózis készítése preparátumon
8 Bélanasztomózis készítése preparátumon
9 Cholecystectomia és sérvplasztikák végzése preparátumon
10 Cholecystectomia és sérvplasztikák végzése preparátumon
11 Műtőtermi gyakorlat: részvétel hasi műtétben (vastagbél-, illetve gyomorműtét)
12 Műtőtermi gyakorlat: részvétel hasi műtétben (vastagbél-, illetve gyomorműtét)
13 Műtőtermi gyakorlat: részvétel hasi műtétben (cholecystectomia, sérvműtétek)
14 Műtőtermi gyakorlat: részvétel hasi műtétben (cholecystectomia, sérvműtétek)

Közreműködők dr. Bognár Laura (BOLOAAO.PTE), Dr. Hardi Péter (HAPFAAO.PTE), Dr. Jancsó Gábor (JAGMAAO.PTE), Dr. Nagy Tibor Aladár (NATIAAO.PTE), Dr. Takács Ildikó (TAIFAAO.PTE)

 

Érsebészeti műtéttan

OOF-ERM ÉRSEBÉSZETI MŰTÉTTAN

Tantárgyfelelős: DR. JANCSÓ GÁBOR, egyetemi docens Sebészeti Oktató és Kutató Intézet

1 kredit ▪ félévközi jegy ▪ Fakultatív modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6.

Foglalkozás/félév: 0 óra előadás + 14 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 14 óra Kurzus

Létszámkorlát: min. 5 fő – max. 12 fő

Előfeltételek: OOP-MUA teljesített Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel!

Tematika: A kurzus a sebészeti szakmák iránt érdeklődő hallgatók számára ad technikai készségfejlesztő lehetőséget az érműtétek területén. Ajánlott sebészet, érsebészet, traumatológia, urológia, szívsebészet irányában érdeklődő 4-5. éves hallgatóknak. A kurzuson megismerkednek az érsebészeti beavatkozások eszközeivel, alapvető technikáival, a pre-és postoperatív terápiás lehetőségekkel. Skill modelleken, és preparátumokon a hallgatók gyakorolhatják a különböző érvarratok technikáit: haránt, illetve hosszanti arteriotómiák készítése és zárása, foltplasztikák, és különböző éranasztomózisok készítését tanulják meg a hallgatók. Megismerkednek az alap endovaszkuláris technikákkal. A gyakorlatok műtőtermi részében megfigyelhetik, és asszisztensként részt vehetnek klinikai érsebészeti beavatkozásokban.

A félév elfogadásának feltételei TVSZ szerint.

Félévközi ellenőrzések, távolmaradás pótlásának lehetőségei: A gyakorlatokon való részvétel kötelező.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok - Kötelező irodalom - Saját oktatási anyag http:// http://www.aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/130/ - Jegyzet - Ajánlott irodalom

Gyakorlatok

1 Érsebészeti műtő felszerelése, eszköztára, érsebészeti varratok készítése modellen
2 Érsebészeti műtő felszerelése, eszköztára, érsebészeti varratok készítése modellen
3 Haránt és hosszanti arteriotomiák készítése és direkt varrattal zárása modellen
4 Haránt és hosszanti arteriotomiák készítése és direkt varrattal zárása modellen
5 Hosszanti arteriotomia készítése és zárása foltplasztikával preparátumon
6 Hosszanti arteriotomia készítése és zárása foltplasztikával preparátumon
7 End-to-side éranasztomózis készítése preparátumon
8 End-to-side éranasztomózis készítése preparátumon
9 Endovascularis technikák (dilatatio és stent) gyakorlása modellen
10 Endovascularis technikák (dilatatio és stent) gyakorlása modellen
11 Műtőtermi gyakorlat: részvétel ilio-femorális, femoro popliteális bypass műtétekben
12 Műtőtermi gyakorlat: részvétel ilio-femorális, femoro popliteális bypass műtétekben
13 Műtőtermi gyakorlat: részvétel endovasculáris műtétben
14 Műtőtermi gyakorlat: részvétel endovasculáris műtétben

Közreműködők dr. Bognár Laura (BOLOAAO.PTE), Dr. Hardi Péter (HAPFAAO.PTE), Dr. Jancsó Gábor (JAGMAAO.PTE), Dr. Nagy Tibor Aladár (NATIAAO.PTE)

 

Laparoszkópos sebészeti műtéttan

OOF-MIS LAPAROSZKÓPOS SEBÉSZETI MŰTÉTTAN

Tantárgyfelelős: DR. JANCSÓ GÁBOR, egyetemi docens Sebészeti Oktató és Kutató Intézet

1 kredit ▪ félévközi jegy ▪ Fakultatív modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6.

Foglalkozás/félév: 0 óra előadás + 14 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 14 óra

Kurzus létszámkorlát: min. 3 fő – max. 12 fő

Előfeltételek: OOP-MUA teljesített + OOP-SPR egyidejű felvétel Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel!

Tematika A tantárgy feladata, hogy bővítse a minimál invazív sebészet iránt érdeklődő hallgatók elméleti ismeretanyagát és manuális készségét mind a hasi, mind a mellkasi sebészetben kiterjedten használt videoendoszkópos beavatkozások során. A laparoszkópos feltárás technikai feltételeinek megismerése mellett, elsősorban a videoendoszkópos látásmód elsajátítása ill. az erre alapuló készség kifejlesztése a célunk.

A félév elfogadásának feltételei TVSz szerint

Félévközi ellenőrzések, távolmaradás pótlásának lehetőségei A gyakorlatokon való részvétel kötelező.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok - Kötelező irodalom - Saját oktatási anyag
http:// http://www.aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/130 / - Jegyzet - Ajánlott irodalom

Gyakorlatok

1 Kéz-szem koordináció és a megfelelő mélységélesség elsajátítása. Tematikus gyakorlatok pelvitréneren
2 Kéz-szem koordináció és a megfelelő mélységélesség elsajátítása. Tematikus gyakorlatok pelvitréneren
3 Laparoszkópos preparálás gyakorlása pelvitréneren.
4 Laparoszkópos preparálás gyakorlása pelvitréneren.
5 Laparoszkópos extracorporális csomózás gyakorlása pelvitréneren.
6 Laparoszkópos extracorporális csomózás gyakorlása pelvitréneren.
7 Intracorporális csomózás és varrástechnika gyakorlása pelvi tréneren.
8 Intracorporális csomózás és varrástechnika gyakorlása pelvi tréneren.
9 Laparoszkopos cholecystectomia szervpreparátumon.
10 Laparoszkopos cholecystectomia szervpreparátumon.
11 Laparoszkopos cholecystectomia altatott állaton.
12 Laparoszkopos cholecystectomia altatott állaton.
13 Videoasszisztált mellkasi feltárás eszköztára, technikája
14 Videoasszisztált mellkasi feltárás eszköztára, technikája

Közreműködők dr. Bognár Laura (BOLOAAO.PTE), Dr. Hardi Péter (HAPFAAO.PTE), Dr. Jancsó Gábor (JAGMAAO.PTE), Dr. Nagy Tibor Aladár (NATIAAO.PTE), Dr. Takács Ildikó (TAIFAAO.PTE)

 

Mikrosebészeti gyakorlatok

OOF-MSG MIKROSEBÉSZETI GYAKORLATOK

Tantárgyfelelős: DR. JANCSÓ GÁBOR, egyetemi docens Sebészeti Oktató és Kutató Intézet

1 kredit ▪ félévközi jegy ▪ Fakultatív modul ▪ tavasszal ▪ ajánlott félév: 6.

Foglalkozás/félév: 0 óra előadás + 10 óra gyakorlat + 4 óra szeminárium = összesen 14 óra

Kurzus létszámkorlát: min. 5 fő – max. 6 fő

Előfeltételek: OOP-MUA teljesített + OOP-SPR egyidejű felvétel Foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton szerzett ALKALMAS minősítés esetén vehető csak fel!

Tematika A tantárgy feladata, hogy az a mikrosebészeti technika alapjaival megismertesse az érdeklődő hallgatókat. Ennek során megtanulják a mikrosebészeti eszközök használatát, azok karbantartását, speciális ismerteket szereznek e technika klinikai alkalmazására vonatkozóan. A gyakorlatok során az egyszerűbb, latex lemezen, mikroszkóp alatt elvégzett műveletektől, az egyre bonyolultabb mikroéranasztomózisok elkészítéséig eljutva, fejlődik és finomodik e speciális sebészeti technika iránt elkötelezett hallgatók manuális készsége.

A félév elfogadásának feltételei TVSZ szerint.

Félévközi ellenőrzések, távolmaradás pótlásának lehetőségei: A gyakorlatokon való részvétel kötelező

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok - Kötelező irodalom - Saját oktatási anyag
http:// http://www.aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/130 / - Jegyzet - Ajánlott irodalom

Gyakorlatok

1 Mikrosebészeti eszközök és azok használata, mikrosebészeti varrattechnika
2 Mikrosebészeti eszközök és azok használata, mikrosebészeti varrattechnika
3 Patkány hasi aorta preparálása és anasztomózisa
4 Patkány hasi aorta preparálása és anasztomózisa
5 Patkány a. carotis preparálása és anasztomózisa
6 Patkány a. carotis preparálása és anasztomózisa
7 Patkány a. femoralis preparálása és anasztomózisa
8 Patkány a. femoralis preparálása és anasztomózisa
9 Patkány n. ischiadicus rekonstrukciója
10 Patkány n. ischiadicus rekonstrukciója

Szemináriumok
1 Bevezetés a mikrosebészetbe
2 Mikrosebészeti varrattechnika és mikroérvarratok
3 A mikroér anasztomózis készítésének buktatói
4 Perifériás idegek sérülései és azok helyreállításának lehetőségei Vizsgakérdések

Közreműködők dr. Bognár Laura (BOLOAAO.PTE), Dr. Hardi Péter (HAPFAAO.PTE), Dr. Jancsó Gábor (JAGMAAO.PTE), Dr. Nagy Tibor Aladár (NATIAAO.PTE), Dr. Takács Ildikó (TAIFAAO.PTE)