TDK

TDK témáink

Reaktív vegyületek hatására, pathológiás állapotokban oxidatív szabadgyökök képződhetnek, amelyek tovább reagálhatnak celluláris makromolekulákkal, gyógyszervegyületekkel. Ezek a folyamatok károsíthatják a sejt struktúráját, működésének mechanizmusát, módosíthatják a gyógyszermolekula hatását, illetve újabb reaktív termékek keletkezhetnek. In vitro rendszerben kémiai reakciók révén (Fenton reakció, Udenfriend reakció) olyan oxidáló közeget hozunk létre, melynek révén jól vizsgálhatók a kísérletileg létrehozott oxidatív származékok. 

A munka során a hallgatók megismerkednek a gyógyszermetabolizmus kémiai alapjaival és bekapcsolódnak egy gyógyszervegyület és metabolitjainak meghatározására alkalmas analitikai módszer fejlesztésébe vagy alkalmazásába.

Társtémavezető: Dr. Mészáros Petra

Az intesztinális metabolizmus, az átalakulás helye miatt is – jelentős mértékben befolyásolhatja a szervezetbe kerülő xenobiotikumok felszívódását. A savas karakterű gyógyszervegyületek metabolizmusában jelentős szerepet játszanak a konjugációs folyamatok. Vizsgálataink során olyan állatkísérletes modellt alkalmazunk, ahol a vékonybél egy szakaszát a vizsgált anyag oldatával perfundáljuk és meghatározott időközönként mintákat veszünk a perfuzátumból, az epéből, a vizeletből, és a vérből. A metabolitok meghatározására analitikai mérési módszereket fejlesztünk.  Vizsgálataink során a különféle anyagcserezavaroknak, betegségeknek, a metabolikus átalakulást befolyásoló hatását is vizsgáltuk.

Társtémavezető: Dr. Kenari Fatemeh

A munka során a hallgatók megismerkednek a glutation (GSH)-konjugációs reakciók mechanizmusával és néhány kalkonszármazék példáján vizsgálják a vegyületek spontán és enzim-katalizált reakcióinak kinetikáját és sztereokémiáját

Társtémavezető: Dr. Kenari Fatemeh

A munka során a hallgatók megismerkednek a kalkonok legfontosabb kémiai reakcióival és egy releváns reakció vizsgálata példáján tanulmányozzák különbözőképpen szubsztituált származékok kémiai reaktivitás-biológiai hatás összefüggéseit.

A munka során a hallgatók megismerkednek a kalkonok legfontosabb kémiai reakcióival és egy kiválasztott reakció vizsgálatának példáján tanulmányozzák különbözőképpen szubsztituált származékok reakcióinak sztereokémiáját.

Társtémavezető: Dr. Tyukodi Levente

A gyógyszerként alkalmazott vegyületek egyik jellemző, biológiai hatásukat meghatározó tulajdonsága a vegyületek lipofilitása (logP értéke). Korábban, fordított fázisú vékonyréteg-kromatográfiás módszer  segítségével számos kalkon és gyűrűs kalkonanalóg logP értékét határoztuk meg. A munka folytatásaként a vegyületek logP értékének fordított fázisú HPLC módszerrel történő meghatározását végezzük el. Vizsgálataink során szerkezet-logP összefüggések felismerését tűzzük ki célul.

Társtémavezető: Dr. Tyukodi Levente

A kurkuminoid-, valamint kalkonszármazékok kiemelkedő biológiai hatással rendelkező vegyületek, amely hatások közül kiemelkedik a daganatellenes hatásuk. A biológiai aktivitás vizsgálata mellett a vegyületek fizikai-kémiai paramétereinek meghatározása is alapvető fontosságú a gyógyszerjelölt molekulák biohasznosulásának megismerése céljából. Ezen munka részeként vizsgáljuk a vegyületek membránokon való átjutását, permeábilitását is, mesterséges membránokat és biológiai modelleket alkalmazva. 

Társtémavezető: Dr. Kovács-Rozmer Katalin

A kurkuminoidok sokoldalú biológiai hatásaik között kiemelhető a daganatellenes hatásuk. A szintetikus származékok citotoxikus hatása hátterének megismerése céljából vizsgáljuk a vegyületek sejtciklusban és sejtfunkciókban fontos szerepet játszó enzimek működésére gyakorolt hatásait. 

Társtémavezető: Dr. Fülöpné Kiss Edit

A kurkuminoidok sokoldalú biológiai hatásaik között kiemelhető a daganatellenes hatásuk. A szintetikus analógok citotoxikus hatása hátterének megismerése céljából vizsgáljuk a vegyületek sejtciklusra gyakorolt hatásait daganatos sejtek kezelését követően áramlási citometriai módszerekkel. A sejtciklus gátlás egyik lehetséges biokémiai háttere a celluláris makromolekulákkal (fehérjék, DNS) kialakuló kölcsönhatás eredménye lehet, aminek komplex vizsgálata szükséges.

Társtémavezető: Dr. Tyukodi Levente

A kurkuminoid-, valamint kalkonszármazékok kiemelkedő biológiai hatással rendelkező vegyületek, amely hatások közül kiemelkedik a daganatellenes hatásuk. A hatás hátterében álló mechanizmusok feltérképezése céljából vizsgáljuk a vegyületek DNS-el, illetve fehérjékkel (pl. tubulin) kialakuló esetleges kölcsönhatását. A vizsgálatokat spektrofotometriás és gél-elektroforézis módszerekkel végezzük.