Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

Bemutatkozás

Intézetünk legfontosabb feladata a Gyógyszertechnológia (4 féléven keresztül), a Biofarmácia, valamint a Gyógyszerészi Propedeutika (1-1 félévben) tárgyak oktatása a III. és IV. éves gyógyszerészhallgatóknak. A tárgyak oktatása szorosan kapcsolódik a gyógyszertári munka, betegellátás, és az ipari gyógyszergyártás kutatási és fejlesztési lehetőségeihez, azok elméleti és gyakorlati alapjaira épülve egészíti ki a korszerű gyógyszerészeti tudásanyagot, ezért a záróvizsgán is fontos szerepet töltenek be.

Hallgatóink számára a fenti szakterületek korszerű ismeretanyagát, a tanulás, felkészülés elősegítése céljából intézetalapítónk, Dr. Dévay Attila alábbi tankönyveiben foglaltuk össze:

- Dévay A., Antal I.: A gyógyszeres terápia biofarmácia alapjai, Medicina, 2009.,

- Dévay A.: A gyógyszertechnológia alapjai (e-könyv), 2013. és a

Dévay A.: Gyógyszertechnológiai és biofarmáciai vizsgálatok (e-könyv), 2015.

Intézetünk fő tárgyain túl számos választható tárggyal járul hozzá a gyógyszerészhallgatók tudásának szélesítéséhez, szemléletmódjuk korszerűsítéséhez, mint pl. a "Gyógyszerkészítés története", a "Módosított hatóanyag-leadású készítmények gyógyszertechnológiája" vagy a "Gyógyszerészi nanotechnológia".

Intézetünk főbb kutatási területei a gyógyszeres terápia fontos elméleti és gyakorlati alapját képező gyógyszertechnológia, receptúrai gyógyszerkészítés, ipari gyógyszergyártás, minőségellenőrzés és biofarmácia. Munkánk során a készítmény gyárthatóságához, engedélyezéséhez vezető úton, alapkutatási és alkalmazott kutatási, metodikai, optimálási és léptéknövelési feladatokat is meg kell oldanunk. A gyógyszergyárakkal, kutatóintézetekkel közösen végzett tudományos együttműködésünk segíti intézetünk fejlesztését és az oktatás folyamatos korszerűsítését.

Az alkalmazott gyógyszerészi nanotechnológia az elmúlt években kiemelt fontosságú, a hallgatók számára igen vonzó szakterületté vált, mely mára már külön intézeti kutatócsoportként működik.

Új lehetőségeket nyithat elsősorban az egyénre szabott gyógyszeres terápia területén a 3D gyógyszernyomtatás, mellyel kapcsolatban a legújabb kutatási vonalunk a PTE 3D központ munkatársaival való együttműködésünknek köszönhetően jöhetett létre.

Az oktatás mellett kiemelt jelentőséget tulajdonítunk ipari (gyógyszergyárak, valamint étrendkiegészítő és kozmetikum gyártók) kapcsolódási pontok, közös kutatási témák kialakításának, melynek sikerességét néhány sikeresen lezárt projekt is fémjelzi.

Az intézet oktatói működtetik a gyogyszertechnologia.hu weboldalt, amelynek célja a szakmailag hiteles, megbízható ismeretterjesztés gyógyszertechnológia és gyógyszerkészítés témakörben.